Nowe rozwiązania w ochronie ozimin przed chwastami na sezon 2021

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
09-02-2021,8:05 Aktualizacja: 08-02-2021,23:48
A A A
W większości ozimin zabiegi odchwaszczania wykonano jesienią. Na ile występowanie chwastów zostało ograniczone wykażą lustracje przeprowadzone wiosną. Czy do zabiegów będzie można użyć nowych preparatów?
 
Jeżeli za nowe uznamy preparaty o jeszcze mało lub nieznanych nazwach handlowych, to tak. Analizując ich skład niestety przekonamy się, że nie kryją się pod nimi nowe substancje czynne. Większy wybór może jedynie wpłynąć na konkurencyjne ceny, ale i to jest dobre.
 
Coraz więcej florasulamu
 
odchwaszczanie zbóż ozimych wiosną, odchwaszczanie zbóż, zwalczanie miotły zbożowej, wyczyniec polny, chwasty

Wiosenne odchwaszczanie zbóż w trzech wariantach

Bez względu na przebieg pogody w okresie jesienno-zimowym, zawsze jest koniczna wiosenna lustracja ozimin i ocena poziomu zachwaszczenia oraz składu botanicznego chwastów. Wszystko po to, aby w razie potrzeby jak najszybciej je zniszczyć....
Jest on składnikiem siedmiu nowo zarejestrowanych herbicydów. Substancja ta skutecznie zwalcza: gwiazdnicę pospolitą, mak polny, marunę nadmorską, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. 
 
Chwasty dwuliścienne zaleca się zwalczać w fazie ich największej wrażliwości, czyli gdy wykształcą 2-6 liści. W praktyce, jak wynika z obserwacji, florasulam zwalcza także starsze chwasty (nawet ponad 10 liści), ale ich zamieranie trwa zdecydowanie dłużej (nawet ponad trzy tygodnie).
 
Jako pojedyncza substancja czynna, w nowym sezonie będzie dostępny w formie preparatu Plonarius 100 EC. Producent zaleca stosować go w pszenicy do fazy pierwszego kolanka. Natomiast dwie identyczne formy użytkowe - Scriven 050 SC i Ultegra 050 SC są zalecane we wszystkich podstawowych zbożach ozimych, i można je stosować dłużej - do momentu w pełni wykształconego liścia flagowego. Wymienione preparaty po przeliczeniu zawartości substancji czynnej są zalecane w identycznych dawkach - po 5 g s.cz./ha.
 
Kolejne cztery preparaty to fabryczne mieszaniny. Matbach 306 SE jest już osiemnastą formą handlową zawierającą florasulam i 2,4-D. Wszystkie są zalecane w zbożach od drugiego liścia do drugiego kolanka w dawce 0,4-0,6 l/ha. W składzie środka Artegon 450 WG oprócz florasulamu znajduje się aminopyralid. Jest to odpowiednik dużo wcześniej zarejestrowanego środka Dragon NT 450 WG. Oba preparaty są zalecane identycznie w pszenicy, pszenżycie i życie – od początku krzewienia do drugiego kolanka, w dawce 33 g/ha, łącznie z adiuwantem Dassoil (0,5 l/ha). 
 
profilaktyczna ochrona przed zachwaszczeniem, profilaktyka, zwalczanie chwastów, odchwaszczanie, płodozmian

Odchwaszczanie: profilaktyka jest najważniejsza

Dzięki bogatej ofercie herbicydów walka z chwastami zazwyczaj nie stanowi problemu. Dlatego mniej uwagi poświęca się działaniom profilaktycznym, dzięki którym zachwaszczenie można utrzymać na możliwie niskim poziomie. To błąd. ...
Valentia 102 SE to również znana kombinacja łącznego stosowania florasulamu z fluroksypyrem (Flurostar Super SE, Tomigan Forte 102,5 SE), jednak minimalnie inaczej zarejestrowana. Zalecana jest w jęczmieniu i pszenicy, także w odmianie durum. Należy do preparatów o długim terminie stosowania, zabiegi można wykonywać nawet do końca fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45).
 
Ostatnią „nową” mieszaniną jest Flame Duo 354 SG zawierający florasulam z tribenuronem metylu. Podobnym herbicydem jest Saracen Max 80 WG. Preparaty jednak znacznie różną się formami użytkowymi i zaleceniami. Pierwszy jest zarejestrowany do odchwaszczania jęczmienia i pszenicy od trzech rozkrzewień do całkowicie wykształconego liścia flagowego, natomiast Saracen Max 80 WG zalecany jest w pszenicy, pszenżycie i życie od dwóch liści również do całkowicie wykształconego liścia flagowego.
 
Syntetyczne auksyny
 
Jedną z najbardziej popularnych grup chemicznych stosowanych podczas wiosny są syntetyczne auksyny, inaczej nazywane regulatorami wzrostu. Ich popularność jest związana ze stosunkowo niską ceną. Skutecznie zaczynają działać od momentu ustabilizowania się temperatury na poziomie 8oC.
 
wiosenne odchwaszczanie zbóż, pinoksaden odchwaszczanie rzepaku wiosną, diflufenikan, sulfonylomoczniki, chlorotoluron,

Herbicydy jesienne można wykorzystać wiosną

Wiosenny program odchwaszczania zbóż to jeden z najszerzej opracowanych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wiosną zastosować herbicydy niewykorzystane jesienią. W rzepaku, którego program zwalczania chwastów wiosną jest...
Z tej grupy najliczniej reprezentowany jest fluroksypyr. Hexypyr 200 EC to 30. propozycja możliwości zastosowania tej substancji pojedynczo. Zalecany jest również w mieszaninach. Są to trójskładnikowe mieszaniny fabryczne bazujące wyłącznie na regulatorach wzrostu. Haksar Ultra 260 EW jest powieleniem już istniejących kombinacji (np. Haksar Complex 260 EW) zawierającym dodatkowo w składzie chlopyralid i MCPA. 
 
Taki sam skład substancji czynnych, ale w innych proporcjach, znajduje się w preparatach Arrva i Kinvara. Mają one również inny zakres rejestracji, zalecane są w pszenicy, pszenżycie, życie i co jest nowością – w owsie ozimym. W składzie już omówionego preparatu Valentia także znajduje się fluroksypyr. 
 
Należy zwrócić uwagę, że fluroksypyr to gwarancja zniszczenia w każdej fazie przytulii czepnej. Równocześnie znajdujący się w składzie herbicydów chlopyralid to wysoka skuteczność w zwalczaniu chabra bławatka, rumianów i rumianków oraz wieloletniego ostrożnia polnego.
 
Bez sulfosulfuronu
 
opryskiwanie, rzepak, opryskiwacz, ciągnik, Sahryń, Witold Ferens

Herbicydy w obniżonych dawkach

W nowoczesnych technologiach produkcji rolniczej stałym elementem jest stosowanie środków ochrony roślin, w tym herbicydów. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki ochrony roślin, pestycydy należy stosować...
Do wiosennych nowości należy także informacja o braku pewnych substancji czynnych. Takim związkiem jest sulfonylomocznik - sulfosulfuron. Popularny Apyros 75 WG i jego odpowiedniki (Nylon 75 WG, Ogar, Portos) z powodu nie przedłużenia rejestracji, wypadły z programu odchwaszczania zbóż. Związane jest to również z wycofaniem mieszanin zbiornikowych, których były komponentami. 
 
Z drugiej strony program wzbogacił się o nowy sulfonylomocznik – bensulfuron metylowy, który łącznie z metsulfuronem metylowym jest składnikiem nowo zarejestrowanego preparatu Loop (w ubiegłym roku zarejestrowano identyczny Xanadu). Mieszanina ta zalecana jest do zwalczania chwastów dwuliściennych takich jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rdestówka powojowata i tasznik pospolity.
 
Czym zwalczać jednoliścienne?
 
W zwalczaniu chwastów jednoliściennych zmian nie ma. Należy je zwalczać takimi samymi substancjami czynnymi jak dotąd. Znany pinoksaden (Axial 50 EC i odpowiedniki) został zarejestrowany w identycznych formulacjach, pod handlowymi nazwami Addar 50 EC i Piksoden 50 EC. 
 
chwasty zimujące, zwalczanie chwastów zimujących, wrażliwość na substancje czynne, herbicydy zbożowe

Skutecznie zwalcz chwasty zimujące

Na skuteczność zabiegu ma wpływ wiele czynników, ale podstawowym jest właściwy dobór herbicydu do składu botanicznego gatunków występujących w danym stanowisku.   Pewne trudności może sprawić dobór kombinacji...
Drugą równie popularną substancją czynną przeznaczoną do zwalczania chwastów jednoliściennych jest fenoksaprop-P etylu. Obecnie zarejestrowanych 15 form zostało wzbogaconych o kolejną - Sharfen (069 EW). To substancja czynna zalecana również w mieszaninach z konkretnymi herbicydami. W przypadku preparatu Sharfen nieco zmieniono rejestrację. Zgodnie z treścią etykiety, w celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych preparat ten można stosować łącznie z amidosulfuronem lub jodosulfuronem metylu, jednak bez wskazania konkretnego herbicydu.
 
Inne rozwiązania
 
Do takich należy rejestracja preparatu Clayton Dome 500 SC. To środek zawierający diflufenikan zalecany do zabiegów jesiennych. Jego rejestracja obejmuje także łączne stosowanie z Aminopielikiem Super 464 SL (2,4-D + dikamba). Kombinacja ta (jak kilka analogicznych) jest zalecana do zabiegów wiosennych w pszenicy ozimej. 
 
Stosowanie klasycznych regulatorów wzrostu (retardantów) należy również do wiosennej ochrony zbóż. Preparat Strongsar 480 SL zawiera w składzie etefon. Podobnie jak inne preparaty bazujące na tej substancji czynnej, służy do skracania źdźbła czterech podstawowych zbóż ozimych.
 
Trudna sytuacja w rzepaku ozimym
 
Zawsze ubogi zakres herbicydów zalecanych do odchwaszczania rzepaku ozimego w terminie wiosennym, w nadchodzącym sezonie nie wzbogacił się nawet o herbicydy identyczne lub podobne do istniejących. Trochę dziwi brak zainteresowania producentów środków ochrony roślin, że tak istotna roślina, uprawiana na tysiącach hektarów ma tak skromny zakres środków chroniących ją przed zachwaszczeniem w terminie wiosennym!
 

Nowe produkty na sezon 2021 zarejestrowane w 2020 r.

Substancja czynna

Herbicyd

Zboża ozime

Dawka

(l, kg/ha)

J

P

Ż

2,4-D + florasulam

Matbach 306 SE

+

+

+

+

0,4-0,6

Aminopyralid + florasulam

Artegon 450 WG

-

+

+

+

0,033

Bensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy

Loop

+

+

+

+

0,1

Chlopyralid + fluroksypyr + MCPA

Arrva*, Kinvara*

-

+

+

+

2-3

Chlopyralid + fluroksypyr + MCPA

Haksar Ultra 260 EW

-

+

-

-

2-3

Diflufenikan + (2,4-D + dikamba)

Clayton Dome 500 SC + (Aminopielik Super 464 SL)

-

+

-

-

0,1 + 1

Etefon

Strongsar 480 SL

+

-

-

-

1,5

-

+

-

-

0,75

-

-

+

-

1

-

-

-

+

1

Fenoksaprop-P etylu

Sharfen

-

+

-

-

1-1,2

Florasulam

Plonarius 100 EC

-

+

-

-

0,05

Florasulam

Scriven 050 SC, Ultegra 050 SC

+

+

+

+

0,1

Florasulam + fluroksypyr

Valentia 102 SE

+

+

-

-

1,2-1,6

Florasulam + tribenuron metylu

Flame Duo 354 SG

+

+

-

-

0,04-0,06

Fluroksypyr

Hexypyr 200 EC

-

+

+

+

0,6-1

Pinoksaden

Addar 50 EC, Piksoden 50 EC

+

+

+

-

0,6-1,2

-

-

-

+

0,6-0,9

J-jęczmień; P-pszenica; Pż-pszenżyto; Ż-żyto

Rw – ruszenie wegetacji

* także owies ozimy

  •   Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 1-2021 - ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement