Produkcja biokomponentów idzie w górę. KOWR podaje dane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-03-2023,10:00 Aktualizacja: 29-03-2023,18:36
A A A

W 2022 roku wykorzystano 2,3 mln ton surowców, z których wyprodukowano 1,3 mln ton biokomponentów, które zostały wykorzystane jako dodatki do benzyn i olejów napędowych - wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W ciągu ostatnich lat ilość produkowanych biokomponentów stopniowo rośnie. W ubiegłym roku wytworzono ich o 68 proc. więcej niż w roku 2012 - poinformował KOWR.

produkcja bioetanolu, słoma zbóż, Grupa Orlen, Orlen Południe

Orlen kupi słomę zbóż od rolników. Posłuży do produkcji bioetanolu

Grupa Orlen kupi od polskich rolników słomę zbóż, która będzie wykorzystywana do produkcji bioetanolu drugiej generacji. Powstający w Jedliczu, w zakładzie spółki zależnej Orlen Południe, kompleks produkcyjny będzie...

W 2022 r. do produkcji biokomponentów wykorzystano ponad 2,3 mln ton surowców, przy czym do wytworzenia bioetanolu zużyto prawie 1,3 mln ton surowców, estrów metylowych około 1 mln ton, a biowęglowodorów ciekłych 5,4 tys. ton. Surowce pochodziły przede wszystkim z produkcji rolniczej, przemysłu rolno-spożywczego oraz biodegradowalnej frakcji odpadów.

W ubiegłym roku wyprodukowano 1,3 mln ton biokomponentów, w tym: 320,7 tys. ton bioetanolu, 977,8 tys. ton estrów metylowych oraz 3,6 tys. ton biowęglowodorów ciekłych.

Do produkcji bioetanolu wykorzystywano głównie kukurydzę (810 tys. ton), odpady i pozostałości skrobiowe (381 tys. ton) oraz różnego rodzaju destylaty. Natomiast estry metylowe wytwarzane były z olejów roślinnych (910 tys. ton, w tym olej rzepakowy 873 tys. ton) oraz ze zużytych olejów kuchennych (88 tys. ton), a biowęglowodory ciekłe - z różnego rodzaju alkoholi i destylatów (3,7 tys. ton) oraz z oleju rzepakowego (1,7 tys. ton).

Zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów wymaga uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów. Organem prowadzącym rejestr jest Dyrektor Generalny KOWR.

Aktualnie jest tam wpisanych 21 podmiotów, z czego 5 jest uprawnionych do produkcji estrów metylowych, 12 bioetanolu, jeden estrów metylowych i bioetanolu oraz 3 biowęglowodorów ciekłych.

Wytworzone biokomponenty posłużyły głównie do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli zapewnienia minimalnego udziału paliw pochodzących z odnawialnych źródeł energii we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym.
 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu