Wiosenne odchwaszczanie zbóż w trzech wariantach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
09-03-2020,11:40 Aktualizacja: 10-03-2020,13:53
A A A
Bez względu na przebieg pogody w okresie jesienno-zimowym, zawsze jest koniczna wiosenna lustracja ozimin i ocena poziomu zachwaszczenia oraz składu botanicznego chwastów. Wszystko po to, aby w razie potrzeby jak najszybciej je zniszczyć.
 
Najczęstszym modelem wiosennego zachwaszczenia zbóż jest obecność miotły zbożowej w towarzystwie gatunków dwuliściennych, ale zdarza się, że na plantacjach występują tylko gatunki jedno- lub dwuliścienne. Jeszcze ciągle bogaty program zwalczania chwastów pozwala ekonomicznie i perfekcyjnie ograniczyć takie zachwaszczenie, jakie występuje na chronionej plantacji. 
 
chwasty, żyto, plantacja

Jak zmniejszyć zachwaszczenie podczas suszy?

Susza wpływa niekorzystnie zarówno na wzrost roślin uprawnych, jak i chwastów, z tym że te drugie lepiej sobie radzą z niedoborem wody. Rolnicy mogą w warunkach suszy zmniejszyć zachwaszczenie pod warunkiem przestrzegania kilku...
Uniwersalne substancje czynne
 
W celu zniszczenia miotły zbożowej oraz gatunków dwuliściennych można zastosować uniwersalne pojedyncze substancje czynne zwalczające obie grupy chwastów lub mieszaniny fabryczne czy zbiornikowe o analogicznym profilu. Wśród pojedynczych substancji czynnych należy wymienić: propoksykarbazon sodowy (Attribut 70 SG) i sulfosulfuron (Apyros 75 WG, Nylon 75 WG), które spośród gatunków dwuliściennych najskuteczniej zwalczają chwasty kapustowate. 
 
Jodosulfuron metylosodowy zwalcza pełną paletę gatunków kapustowatych, ponadto jasnoty, przytulię czepną farbownik polny, rumiany i rumianki w tym marunę nadmorską. Przy tej substancji czynnej należy zwrócić uwagę na nowo zarejestrowane preparaty: Furion 100 OD, Ranger 100 OD i Yodo 100 OD, które wymagają łącznego stosowania z adiwantami typu sejfner (Adiuwant super lub Adiusafner). 
 
Kolejna substancja czynna to piroksysulam (herbicydy Mover i Nomad) ograniczające oprócz miotły zbożowej również chwasty kapustowate, rumiany i rumianki oraz niektóre przetaczniki. Grupę preparatów jednoskładnikowych zamyka chlorotoluron (preparat Tolurex 500 SC i kilka odpowiedników). Ta substancja czynna pozwala na efektywne zwalczanie np. jasnot, niezapominajki polnej, komosy, tasznika i tobołków.
 
miotła zbożowa, perz właściwy, chwasty jednoliścienne, zwalczanie chwastów jednoliściennych, chwastnica jednostronna

Uciążliwe chwasty jednoliścienne. Jak je zwalczyć?

Wśród chwastów jednoliściennych na polach uprawnych problemem są przede wszystkim trawy. W krajowej florze występuje ponad 160 gatunków traw, z czego około 10% zachwaszcza pola uprawne. Do tego należy dodać samosiewy...
Wszystkie wymienione wyżej substancje wchodzą w skład mieszanin fabrycznych i/lub zbiornikowych, wykazując wtedy szersze spektrum zwalczanych chwastów. Warto zwrócić uwagę na mieszaniny na bazie fenoksaprop-P etylu i pinoksadenu, które zwalczają wyłącznie gatunki jednoliścienne, ale są komponentami takich substancji jak: amidosulfuron, florasulam, fluroksypyr i tribenuron metylu, przeznaczonych do zwalczania gatunków dwuliściennych. 
 
Mieszaninami „wzmacniającymi” zwalczanie chwastów dwuliściennych są kombinacje zawierające np. stosunkowo nowy halauksyfen metylu (Arylex) oraz popularne regulatory wzrostu (2,4-D, MCPA, dikamba). Na wyższą skuteczność w zwalczaniu chwastów jednoliściennych mają wpływ herbicydy posiadające w składzie: mezosulfuron, tifensulfuron i tienkarbazon.
 
Zniszczą miotłę i wyczyńca
 
Jeżeli wiosną jedynymi kłopotliwymi chwastami są miotła zbożowa i/lub wyczyniec polny, to w celu ich zwalczania można wykorzystać trzy substancje czynne. 
 
Fenoksaprop-P etylu reprezentowany jest przez 10 preparatów formulacji 069 EW i 3 preparaty w formie użytkowej 110 EC. Te ostatnie, jako jedyne są zarejestrowane do stosowania na plantacjach jęczmienia ozimego. Fenoksaprop-P etylu charakteryzuje się możliwością długiego okresu stosowania. Można go użyć bez względu na fazę rozwojową zbóż od momentu ruszenia wegetacji wiosennej, aż do uzyskania (przez pszenicę) fazy trzeciego kolanka. Niektóre formy są zalecane z adiuwantami, co pozwala na obniżenie dawki podstawowej.
 
zwalczanie chwastów, technika aplikacji, opady deszczu, skuteczność zwalczania chwastów, wilgotność gleby, temperatura

Dlaczego chwasty nie zostały zniszczone? Odpowiedzi może być kilka

Stosując herbicydy rolnicy oczekują, że skutecznie i szybko pozbędą się problemu chwastów w uprawie. Niekiedy jednak efekt chwastobójczy nie jest zadowalający, tymczasem przyczyna często bywa prozaiczna, bo to co niby jest tak bardzo...
Pinoksaden jest zarejestrowany w pięciu formach handlowych i zalecany we wszystkich zbożach. W uprawie żyta należy stosować niższą dawkę (maksymalnie 0,9 l/ha) niż w pozostałych uprawach (maksymalnie 1,2 l/ha). Termin stosowania jest jeszcze dłuższy, ponieważ obejmuje okres od ruszenia wegetacji do fazy początku rozwoju liścia flagowego.
 
Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie do palety herbicydów zwalczających gatunki jednoliścienne nowej substancji czynnej. Jest to klodinafop, który łącznie z pinoksadenem stanowi fabryczną mieszaninę pod handlową nazwą Traxos 50 EC. 
 
Miotła zbożowa i wyczyniec polny największą wrażliwość wykazują w fazie od 2 liści właściwych do początku fazy krzewienia, ale można je zwalczać także do końca fazy krzewienia. Wrażliwe na wymienione substancje są także chwasty prosowate i owies głuchy.
 
Spece od dwuliściennych
 
W celu zwalczania gatunków dwuliściennych plantatorzy posiadają potężną broń. To około 60. różnych kombinacji chwastobójczych bazujących na prawie czterokrotnie większej liczbie pojedynczych herbicydów. Oczywiście wiele z nich jest odpowiednikami. Do dominujących substancji czynnych należą: florasulam, fluroksypyr, metsulfuron metylu oraz tribenuron metylu i regulatory wzrostu (2,4-D, dikamba, MCPA, mekoprop). Substancje te zalecane są pojedynczo i wielu wzajemnych mieszaninach oraz mieszaninach z innymi substancjami czynnymi. 
 
pszenica ozima, chwasty, zachwaszczenie, plantacja pszenicy

Wiosenne zachwaszczenie zbóż ozimych

Zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie w porównaniu do zbóż jarych. Szczególnie wrażliwa na zagłuszanie przez chwasty jest pszenica ozima. Pszenica i pszenżyto w wyniku wolnego początkowo wzrostu (niższa krzewistość...
W grupie środków zwalczających chwasty dwuliścienne jest najwięcej nowości. Jedną z podstawowych jest rejestracja substancji halauksyfen metylu, jako pojedynczego preparatu (GF 2573). Jednak w praktyce lepiej stosować mieszaniny z jej udziałem. Są to np. Mattera, Quelex, Renitar, Zypar (+ florasulam), Pixxaro (+ fluroksypyr) lub Rexade (+ florasulam + piroksysulam) - preparat zwalczający także miotłę zbożową. 
 
Do typowych nowości należy Xandau, którego składnikami są znany metsulfuron metylu i zupełnie nowy bensulfuron metylu. Nowym rozwiązaniem jest również Croupier OD (fluroksypyr + metsulfuron) oraz trzyskładnikowa Omnera LQM, której dodatkowym komponentem jest tifensulfuron metylu. 
 
W ramach znanych substancji czynnych zarejestrowano analogiczne herbicydy: Fundamentum 700 WG, Locus 700 WG i Troping 700 WG (florasulam + metsulfuron metylu + tribenuron metylu). W „nowościach” również pojawiły się podstawowe substancje czynne, czyli w nowej formie użytkowej MCPA: Chwastox Moc 60 SG, Chwastox Uniwersalny 60 SG, Medalista 60 SG oraz w tradycyjnej formie, pod nazwą handlową - EMCEE. Także na rynku pojawił się nowy preparat zawierający 2,4-D - Osnowa 600 SL.
 
Substancje czynne: diflufenikan, chlorosulfuron i tifensulfuron są również znane z działania na miotłę zbożową. Diflufenikan sam jej nie zwalcza, jedynie znacznie podnosi skuteczność innych substancji czynnych, które niszczą ten gatunek. W zabiegach wiosennych nie ma takich kombinacji. 
 
Chlorosulfuron wiosną jest stosowany w obniżonych dawkach ze względu na niekorzystne następstwo, dawki te niszczą jedynie gatunki dwuliścienne. Z kolei tifensulfuron niszczy miotłę, jeżeli jest stosowany w dawce nie niższej niż 50 g/ha, stąd część kombinacji z jego udziałem stosuje się jedynie do zwalczania gatunków dwuliściennych.
 

Tabela 1. Wykaz kombinacji herbicydowych przeznaczonych do równoczesnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych.

Kombinacje herbicydowe

Substancja czynna

Dawka l, kg/ha

Zboża

BBCH Rw-25 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do pełni krzewienia)

Attribut 70 SG

propoksykarbazon sodowy

0,060-0,1

p, pż

Desperado 500 SC; Dicurex Flo 500 SC; Lentipur Flo 500 SC

chlorotoluron

3,0

j, p, pż, ż

BBCH Rw-29 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do końca krzewienia)

Norton 069 EW; Rumba 069 EW; Pumex 069 EW + Nuance 75 WG

fenoksaprop-P etyl + tribenuron

1,0-1,2 + 0,02

p

Huzar 05 WG

jodosulfuron metylosodowy

0,15-0,2

p, pż, ż

Huzar 100 OD

0,075-0,1

p, pż, ż

Huzar Activ 387 OD

jodosulfuron metylosodowy + 2,4-D

0,75-1,0

p, pż, ż

Huzar 05 WG + Esteron 600 EC

0,2 + 0,5

p

Zeus 208 WG

propoksykarbazon sodowy + amidosulfuron + jodosulfuron

0,3

p

BBCH Rw-30 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło)

Atlantis 12 OD

mezosulfuron + jodosulfuron

0,45

ż

Atlantis 12 OD

0,45-1,2

p, pż

Atlantis 12 OD + Grodyl 75 WG

mezosulfuron + jodosulfuron + amidosulfuron

0,45 l + 40 g

p, pż, ż

Atlantis 12 OD + Granstar 75 WG

mezosulfuron + jodosulfuron + tribenuron

0,45 l + 25 g

p, pż, ż

Atlantis 12 OD + Mustang 306 SE

mezosulfuron + jodosulfuron + florasulam + 2,4-D

0,45 + 0,6

p, pż, ż

Atlantis 12 OD + Sekator 125 OD

(mezosulfuron + jodosulfuron) + (amidosulfuron + jodosulfuron)

0,45 + 0,15

p, pż, ż

Furion 100 OD; Ranger 100 OD; Yodo 100 OD + Adiuwant super lub Adiusafner

jodosulfuron

0,1 + 0,1

p, pż, ż

Naxel 75 WG; Nuance 75 WG; Viking 75 WG + Foxtrot 069 EW

tribenuron + fenoksaprop-P etylu

20 g + 1,0

p

BBCH Rw-31 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do pierwszego kolanka)

Herkules 75 SG; Toto 75 SG; Tytan 75 SG + (Asystent 90 EC)

tifensulfuron + metsulfuron

70-90 g + ( 0,1)

p

BBCH Rw-32 (bezpośrednio po ruszeniu wegetacji wiosennej do drugiego kolanka)

Avoxa 50 EC

pinoksaden + piroksulam

1,35-1,8

p, pż, ż

Axial Komplett; Axial One 50 EC

florasulam + pinoksaden

1,0-1,3

j, p, pż, ż

Apyros 75 WG; Nylon 75 WG + Atpolan 80 EC

sulfosulfuron

13,3-26,5 g + 1,5

p, pż

Apyros 75 WG; Nylon 75 WG + Chwastox Extra 300 SL

sulfosulfuron + MCPA

13,3-20 g + 1,5

p

Apyros 75 WG; Nylon 75 WG + Mustang 306 SE

sulfosulfuron + florasulam + 2,4-D

13,3 g + 0,4-0,6

p

Apyros 75 WG + Granstar 75 WG

sulfosulfuron + tribenuron

13,3-20 + 15 g

p

Apyros 75 WG + Starane 250 EC

sulfosulfuron + fluroksypyr

13,3-20 g + 0,4

p

BBCH Rw-37 (po ruszeniu wegetacji wiosennej do początku liścia flagowego)

Aneks SX 50 SG; Rubin SX 50 SG + Trend 90 EC

tifensulfuron + tribenuron

120-150 g + 0,1%

p, pż, ż

BBCH 12-31 (od 2 liści do pierwszego kolanka)

Chisel Nowy 51,6 WG + Trend 90 EC

chlorosulfuron + tifensulfuron

90 g +0,1%

p, pż, ż

BBCH 21-29 (od początku do końca krzewienia)

Jatagan 75 WG; Mocarz 75 WG; Nokaut 75 WG; Siłacz 75 WG; Siłacz Max 70 WG + Apyros 75 WG (+ Olbras 88 EC)

dikamba + tritosulfuron + sulfosulfuron

0,2+0,013-0,02 + (1,0)

p, pż

Sekator 125 OD

amidosulfuron + jodosulfuron

0,15

p, pż, ż

BBCH 13-25 (od 3 liści do pełni krzewienia)

Caliban 178 WG

propoksykarbazon sodowy + jodosulfuron

0,25

p

BBCH 21-31 (od początku krzewienia do pierwszego kolanka)

Lancet Plus 125 WG; Tara + Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC

aminopyralid + florasulam + piroksysulam

0,2 + 1,0

p, pż, ż

Fenoxinn 110 EC; Herbos 110 EC; Monarchi 110 EC + Draco 50 SG; Tristar 50 SG; Triben Super 50 SG) + Galaper 200 EC; Fluroherb 200 EC; Herbistar 200 EC

fenoksaprop-P etylu + tribenuron + fluroksypyr

0,5 + 25 g + 0,4

j, p, pż

Mover 75 WG; Nomad 75 WG + Atpolan Bio 80 EC lub Olstick 90 EC

piroksysulam

100-120 g + 1,0

p, pż, ż

BBCH 21-32 (od początku krzewienia do drugiego kolanka)

Atlantis Star + Biopower

jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon

0,2-0,333 + 1,0

p, pż

Atlantis Star + Biopower

0,2 + 1,0

ż

Monolith 11,25 WG + Biopower

mezosulfuron + propoksykarbazon

0,2-0,33 + 1,0

p, pż, ż

Rexade (+ adiuwant do wyboru)

florasulam + halauksyfen metylu + piroksysulam

0,05

p, pż, ż

BBCH 22-33 (od 2 rozkrzewień do trzeciego kolanka)

Fantom 069 EW lub Puma Uniwersal 069 EW + Sekator 125 OD

fenoksaprop-P etylu + amidosulfuron + jodosulfuron

1,2 + 0,15

p

BBCH 23-28 (od 3 rozkrzewień do początku fazy końca krzewienia)

Opal 500 SC, Złotosar 500 SC

chlorotoluron

2,5

p

BBCH 23-31 (od 3 rozkrzewień do początku pierwszego kolanka)

Huzar Activ Plus

2,4-D + jodosulfuron + tienkarbazon

1,0

p, pż, ż

BBCH 25 (w pełni krzewienia)

Toluron 700 SC

chlorotoluron

1,4

ż

Toluron 700 SC

1,4-1,75

j, p, pż

Tolurex 500 SC

2,0-2,5

j, p, pż

  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 2-2020 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu