Można już składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Jakie są stawki?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2024,7:20 Aktualizacja: 25-05-2024,19:55
A A A

„Od 25 maja do 10 lipca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

„Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej” – wskazuje ARiMR.

O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

- są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

- posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

Jak zastrzega Agencja, dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

„Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty” – informuje ARiMR.

piorin, inspekcja, materiał siewny, nasiona

Na co zwrócić uwagę przy zakupie materiału siewnego? PIORiN podpowiada

Kupując materiał siewny, należy pamiętać o związanych z tym uniwersalnych zasadach. Wskazuje na nie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). „Wczesna wiosna to czas, kiedy rolnik podejmuje decyzję o tym, jaki gatunek...

Stawki wynoszą:

- dla materiału siewnego konwencjonalnego:

  • 65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 115 zł - w przypadku roślin strączkowych;
  • 350 zł - w przypadku ziemniaków.

- dla materiału siewnego ekologicznego:

  • 78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 138 zł - w przypadku roślin strączkowych;
  • 420 zł - w przypadku ziemniaków.

Co istotne, wsparcie to ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. A całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Więcej informacji o tej formie pomocy dla rolników oraz wniosek do pobrania można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij