Redakcja

A A A

nasza pozycja

  • w 2002 roku na targach Polagra w Poznaniu zadebiutował dwumiesięcznik „Hoduj z głową” wówczas zajmował się tematyką związaną zarówno z produkcją trzody, jak i bydła
  • w 2005 roku, za radą naszych Czytelników, zdecydowaliśmy się na utworzenie osobnych dwumiesięczników: „Hoduj z głową świnie” i „Hoduj z głową bydło”; w ciągu minionych lat systematycznie zwiększaliśmy ich objętość
  • „Hoduj z głową świnie” to pismo producentów, hodowców, zootechników i lekarzy weterynarii
  • „Hoduj z głową świnie” jest obecne na targach i wystawach zwierząt hodowlanych
  • nakład 7200 egz. każdego z tytułów - tylko w prenumeracie