Dostawa i płatność

A A A

 DOSTAWA

    Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowych e-sklepu kwoty ceny sprzedaży.
    Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczany na podsumowaniu zamówienia jest czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki.
    Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówiony towar wysyłany jest pod wskazany adres listem ekonomicznym.
    Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć  10 dni roboczych.
    Koszty przesyłki pokrywa Wydawca.
    W przypadku zakupu prenumeraty, termin wysyłki prenumeraty  rozpocznie się zgodnie z wyborem miesiąca w formularzu zamówienia. Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania prenumeraty należy zgłaszać nie później niż po 30 dniach od ukazania się danego numeru czasopisma na rynku. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy. Jeżeli reklamacja nie zostanie zrealizowana z winy Wydawcy, Wydawnictwo przedłuży prenumeratę o odpowiednią ilość egzemplarzy lub zwróci prenumeratorowi należną kwotę.


CENY I METODY PŁATNOŚCI

    Ceny produktów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, podatki i koszty wysyłki.
    Klient płaci za zamówione produkty według swego wyboru:
        przelewem bankowym;
        za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatności PayU.
    Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4. 000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.pok.payu.pl/regulamin-programu-ochrony-kupujących.
     
    Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU.pl) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulacje zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
    APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej sklepu.