Ukraina chce zacieśniać współpracę z Polską w walce z ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
04-05-2016,9:00 Aktualizacja: 04-05-2016,9:21
A A A

Nowy ukraiński rząd utrzyma proeuropejski kierunek reform także w kwestiach związanych z rolnictwem i sektorem żywnościowym. Takie zapewnienie padło podczas IV posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa, które odbyło się 29 kwietnia w Kijowie.

Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech, a ze strony ukraińskiej zastępca ministra polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Władysława Rutycka, która podkreśliła, że Ukraina będzie kontynuowała politykę mającą na celu zacieśnianie współpracy z UE, w tym z Polską.

ukraina, import wieprzowiny, wieprzowina, rynek mięsa

Ukraina praktycznie nie importuje już wieprzowiny

Ukraina była jeszcze niedawno jednym z największych na świecie importerów wieprzowiny. Po zamknięciu rosyjskiego rynku, więcej mięsa pozostaje jednak w kraju, co sprawi, że tegoroczne dostawy mogą być rekordowo niskie. Kryzys polityczny i...
Wyraziła wdzięczność za dotychczasowe wsparcie udzielone przez nasz kraj na rzecz dostosowywania ukraińskiego sektora rolnego do wymogów i standardów unijnych.

Z kolei Ewa Lech zapewniła o gotowości polskich ekspertów do przekazywania wiedzy i doświadczeń z okresu przedakcesyjnego, jak też dotyczących funkcjonowania Polski w strukturze UE. Przekazany został stronie ukraińskiej wykaz propozycji wsparcia eksperckiego.

Jednym z głównych tematów spotkania była współpraca weterynaryjna, którą strony oceniły bardzo wysoko. W ramach prac grupy roboczej zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski oraz zastępca przewodniczącego państwowej służby weterynaryjnej i fitosanitarnej Ukrainy uzgodnili wzór świadectwa zdrowia dla mięsa wołowego (z kością i bez kości), który ma obowiązywać od 10 maja.

Ustalono, że strony dołożą starań, by pozostałe świadectwa zdrowia mogły zostać parafowane przy okazji spotkania planowanego w maju br. na marginesie Sesji Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt w Paryżu.

eksport produktów rolnych na ukrainę, sejmowa komisja rolnictwa, ryszard zarudzki

Rynek rolny Ukrainy coraz mniej dostępny dla naszych produktów

Ukraina pozostaje ważnym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych, ale wciąż notuje się poważne problemy w dostępie do tego rynku związane m.in. z kwestiami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi - powiedział w Sejmie Ryszard Zarudzki,...
Strona ukraińska wyraziła uznanie dla działań polskiej służby weterynaryjnej, dzięki którym przypadki afrykańskiego pomoru świń w Polsce występują tylko na jednym odizolowanym obszarze.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność ścisłej współpracy służb obu krajów w zakresie zwalczania wirusa ASF, celem zmniejszenia ryzyka przeniesienia choroby z Ukrainy na terytorium Polski.

Resort rolnictwa w komunikacie podkreśla, że "strony z zadowoleniem odniosły się do realizowanego wspólnie od 2012 roku programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy". Obecny na spotkaniu zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski zwrócił się do strony ukraińskiej z wnioskiem o możliwie pilne zakończenie procedur wewnętrznych, tak aby można było przeprowadzić wiosenną akcję szczepień.

Na wniosek Polski, przedstawiciele strony ukraińskiej przekazali informacje dotyczące procedur i utrudnień związanych z importem na Ukrainę nasion i materiału nasadzeniowego. Wiceminister Rutycka zobowiązała ukraiński resort rolnictwa do przesłania do polskiego resortu rolnictwa  pisma z  dodatkowymi wyjaśnieniami w tym zakresie

Wiceminister Lech wyraziła nadzieję, że wyeliminowanie przez Ukrainę utrudnień w imporcie niektórych towarów rolnych przyczyni się do wzrostu wartości wzajemnej wymiany handlowej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj