Tegoroczne zbiory zbóż zapowiadają się lepiej niż w ubiegłym roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-07-2016,16:15 Aktualizacja: 30-07-2016,16:31
A A A

Według wstępnego szacunku, tegoroczne zbiory zbóż podstawowych wyniosą 26,1 mln ton i będą o 5 proc. wyższe od ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku i rzepiku wyniosą ok. 2,2 mln ton - o 19 proc. mniej niż w 2015 r. - podał GUS.

Zapowiadają się też dobre zbiory warzyw i owoców.

GUS ocenił produkcję warzyw gruntowych na ok. 4,4 mln t, tj. o 16 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ok. 4 mln t, tj. ponad 10 proc. więcej od wysokich zbiorów ubiegłorocznych.

Elewarr, skup zbóż, żniwa, ministersto rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, zboża

Elewarr przygotowany do skupu zbóż

Państwowa spółka Elewarr rozpoczęła skup ziarna. Od połowy lipca kupiono już 23 tys. ton rzepaku, do magazynów trafiają pierwsze partie zbóż - poinformował w komunikacie resort rolnictwa. Elewarr ma już podpisane umowy na...
Natomiast zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych GUS oszacował na ok. 0,6 mln t, tj. o 9 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Według GUS, na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim wpływ warunki zimowania upraw ozimych i stosunkowo duże straty zimowe (zaorano 9 proc. zasianej powierzchni zbóż ozimych oraz 16 proc. powierzchni zasianej rzepaku ozimego).

Powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2016 r. oszacowana została na ok. 7,1 mln hektarów, z tego: pszenicy około 2,3 mln ha, żyta ok. 1,0 mln ha, jęczmienia ok. 1,0 mln ha, owsa ok. 0,5 mln ha, pszenżyta około 1,3 mln ha. W strukturze zasiewów zbóż powierzchnia zbóż ozimych wynosi 57,9 proc., tj. mniej niż w ubiegłym roku.

rzepak, żniwa, rzepakowe żniwa, tłocznie oleju, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Przerobiono już 1,1 mln ton nasion rzepaku

W pierwszej połowie 2016 roku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły łącznie ok. 1,1 mln ton nasion rzepaku, czyli dokładnie tyle ile w analogicznym okresie 2015 roku. Polskie Stowarzyszenie...
Plony zbóż podstawowych mają wynieść 36,7 dt/ha, tj. będą na poziomie roku ubiegłego. Plony pszenicy ozimej ocenia się w tym roku na 46,7 dt/ha, a jarej - 37,1 dt/ha.

Rzepak ozimy przezimował gorzej niż w roku poprzednim. Największe straty zimowe w zasiewach odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Ocenia się, że pomimo gorszych niż w roku ubiegłym warunków zimowania i wegetacji plony rzepaku mogą być zbliżone do ubiegłorocznych.

GUS szacuje, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 15 proc. i wynosi około 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,2 mln t, tj. o ok. 19 proc. mniej od ubiegłorocznych.

zboża, żniwa, rynek zbóż, import zbóż z Ukrainy, MRiRW, resort rolnictwa

Polska coraz ważniejszym graczem w eksporcie zbóż

Na rynku zbóż sytuacja jest dobra, Polska w ostatnich latach stała się dużym eksporterem ziarna, poprawiła się jakość zbóż - mówił dyrektor departamentu rynków rolnych Ministerstwa Rolnictwa Waldemar Sochaczewski w środę...
Stan plantacji ziemniaków jest zróżnicowany regionalnie. Szacuje się, że w bieżącym roku nastąpił niewielki wzrost powierzchni ich uprawy, głównie z powodu zwiększonego zapotrzebowania surowcowego przemysłu skrobiowego. Powierzchnię uprawy ocenia się na ponad 0,3 mln ha.

Uwzględniając dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w tym roku będą nieco wyższe niż w 2015 r., jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody - stwierdza GUS.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie około 0,2 mln ha i będzie nieco większa od ubiegłorocznej. W pierwszej połowie lipca stan plantacji buraków cukrowych był dobry, wegetacja dość dynamiczna, rokująca uzyskanie zbliżonych do ubiegłorocznych plonów.

wiśnie, ceny wiśni, skup owoców, UOKiK, ministerstwo rolnictwa, zmowa cenowa

Zmowa cenowa na rynku wiśni? Minister chce wyjaśnić sprawę

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup wiśni nie naruszają...
Na obecnym etapie wegetacji łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na poziomie o ok. 16 proc. wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ok. 4,4 mln ton. W porównaniu do słabych zbiorów z roku 2015, przewiduje się wzrost produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych.

Tegoroczną produkcję kapusty ocenia się na ponad 1 mln t (o ok. 17 proc. więcej), a kalafiorów na 230 tys. t (o 18 proc. więcej). O 16 proc. mają być wyższe zbiory buraków i marchwi, a o 13 proc. cebuli. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości 255 tys. t (o 8 proc. więcej), a ogórków 260 tys. t (o 18 proc. więcej). Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie zdecydowanie wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ponad 870 tys. ton.

Zima 2015/2016 na ogół była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na rekordowym poziomie, tj. na około 4 mln ton (o przeszło 10 proc. więcej niż w u.br.) Zbiory jabłek ocenia się na ok. 3,5 mln t, tj. o 1,8 proc. wyżej od bardzo wysokich ubiegłorocznych.

straż pożarna, pożary maszyn rolniczych, gaśnice

Żniwa i ogień idą w parze. Uważajcie podczas prac

Wystarczy iskra z tłumika albo z zatartych części i pożar może błyskawicznie strawić rolnicze maszyny. Szczególne zagrożenie jest właśnie teraz, podczas żniw. Warto więc pomyśleć  o wyposażeniu sprzętu w gaśnice. Strażacy - tradycyjnie...
O 15 proc. więcej ma być gruszek czyli, ok. 80 tys. ton; o 10 proc. wyższe mogą być zbiory śliwek (100 tys. ton); więcej będzie też wiśni - ok. 195 tys. t, przy założeniu, że wszystkie owoce zostaną zebrane.

Produkcja czereśni została oszacowana na rekordowym poziomie, tj. na ok. 53 tys. t (wzrost o ok. 9 proc.). Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą mniejsze o ok. 4 proc. w porównaniu do 2015 r. i wyniosą ok. 20 tys. t.

Rzeczoznawcy GUS ocenili tegoroczne zbiory truskawek na blisko 196 tys. t, tj. o 5 proc. mniej niż w u.br., przy czym sygnalizują oni wzrost produkcji truskawek deserowych i wyraźny spadek produkcji tego gatunku owoców do przemysłu.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się obecnie na ok. 165 tys. t (tj. na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego). Malin może być aż o 60 proc. więcej niż w złym 2015 r., czyli ponad 120 tys. ton.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej