Dziki recykling opakowań po środkach ochrony roślin to poważny problem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-08-2016,13:15 Aktualizacja: 03-08-2016,13:39
A A A

Na początku tego roku weszły w życie kolejne przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza poziomy odzysku i recyklingu m.in. dla opakowań po środkach ochrony roślin.

System Zbiórki Opakowań PSOR działa zgodnie z nowymi wymogami prawnymi i opakowania po środkach ochrony roślin poddawane są recyklingowi.

Uzyskany surowiec jest wykorzystywany do produkcji elementów, które są bezpieczne i mają zachowane wysokie parametry jakościowe surowca, ale nie mają kontaktu z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.

środki ochrony roślin, Chełm, policja, przestepstwo, podrabiane ŚOR, zagrożenie

Uwaga na podrabiane środki ochrony roślin. Zagrożenie dla upraw

Około dwustu kilogramów płynów i granulatów - aż tyle podrobionych środków ochrony roślin znaleźli policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Produkty miały...
Niestety coraz poważniejszym problemem są zbiórki opakowań prowadzone przez firmy nieposiadające do tego uprawnień czyli tzw. dziki recykling. Istnieje zatem poważne ryzyko, że opakowania te są następnie wykorzystywane do produkcji elementów, które mogą mieć kontakt np. z żywnością, i w efekcie powodować zatrucia konsumentów czy zwierząt.

- Chcemy uczulić wszystkich użytkowników środków ochrony roślin, aby zwracali szczególną uwagę na to, komu oddają puste opakowania. Ich przekazanie do systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska - mówi Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Oddając puste opakowania po środkach ochrony roślin należy się upewnić, że na karcie przekazania odpadu został wpisany kod odpadu 15 01 10*, właściwy dla pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Tylko firmy posiadające ten kod mają prawo do recyklingu odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych.

środki ochrony roślin, rynek nasion i nawozów, Michał Ciszak, ProCam Polska

Rolnicy wydają coraz więcej na środki ochrony roślin i nawozy

Krajowy rynek środków ochrony roślin, nasion oraz nawozów w ostatnich latach rósł w dwucyfrowym tempie. Tendencja ma się utrzymywać w kolejnych latach, mimo że roczne wahania mogą być znaczące ze względu na warunki pogodowe. -...
- Każdy posiadacz odpadów, także sprzedawca czy użytkownik środków ochrony roślin, zgodnie z ustawą o odpadach odpowiedzialny jest za zweryfikowanie, czy odbiorca tych odpadów jest do tego uprawniony - miedzy innymi, czy posiada stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami - zaznacza Marcin Jurasz, dyrektor ds. rozwoju działu odpadów specjalnych w firmie Remondis.

Przekazywanie odpadów firmie nieuprawnionej może spowodować ryzyko nałożenia kary grzywny na przekazującego. - Dzięki temu, że w ramach systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin, odbiorcy są weryfikowani i audytowani, przekazanie tych odpadów w ramach systemu, daje przekazującemu gwarancję, że odpady są odbierane przez uprawnionego odbiorcę i zostaną zagospodarowane we właściwy sposób - dodaje Jurasz.

Od ponad 12 lat system PSOR pomaga rolnikom, sadownikom, działkowcom oraz innym użytkownikom środków ochrony roślin pozbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem pustych opakowań po środkach ochrony roślin i innych produktach niebezpiecznych.

środki ochrony indywidualnej, środki ochrony roślin, rolnictwo, maska, ubranie ochronne

Zaniedbania w stosowaniu środków ochrony indywidualnej

Lato to czas wzmożonej pracy w gospodarstwach rolnych. To także moment, w którym wzrasta liczba potencjalnych dla rolnika zagrożeń. W lipcu i sierpniu szczególnie intensywnie pracę rolników wspierają specjalistyczne pojazdy i...
Od 2004 r. do końca 2015 r. w ramach systemu zebrano łącznie 14 730 ton opakowań. Poziom zbiórki oscyluje wokół ok. 60 proc. masy wprowadzanej na rynek. Niewiele europejskich krajów może pochwalić się tak wydajnym systemem zbiórki.

Zebrane w ramach systemu opakowania są przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. Energia uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów technologicznych zastępując zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy również jako źródło ciepła do biur i osiedli mieszkalnych.

W ramach systemu użytkownik może oddać swoje opakowania do sklepów ze środkami ochrony roślin. Prowadzący takie sklepy - jak podkreśla mec. Marek Oleksyn z kancelarii CMS - mają ustawowy obowiązek odbioru odpadów opakowaniowych po tych środkach ochrony roślin, które na podstawie  ustawy są uznawane za środki niebezpieczne.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, środki ochrony roślin, marcin mucha

Systemu Zbiórki Opakowań PSOR ma już 12 lat

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podsumowało 12 lat Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. Przez ten czas odebrano od użytkowników 14.730 ton opakowań, które musiałoby wywieźć 820 TIR-ów.   - Przez 12 lat odebraliśmy...
- Naruszenie tego obowiązku zagrożone jest surowymi karami pieniężnymi.  Niezależnie od powyższego warto zwrócić uwagę na przepis ustawy, zgodnie z którym użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin obowiązany jest zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin. W tym przypadku naruszenie obowiązku zwrotu odpadów opakowaniowych zagrożone jest karą grzywny - zaznacza Marek Oleksyn.

Następnie opakowania te są odbierane przez operatora systemu, który zagospodarowuje je zgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce zajmuje się tym firma Remondis.

W systemie PSOR zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo zbiórki opakowań, dlatego użytkownicy informowani są o konieczności trzykrotnego płukania opakowań na etapie wykonywania oprysku. Następnie czyste i wypłukane opakowania powinny trafić do punktu sprzedaży.

Sklepy prowadzące zbiórkę, mają obowiązek przyjąć puste opakowanie bezpłatnie, sprzedawcy nie mogą prosić o okazanie paragonu czy faktury. Sklepy zobowiązują się również do kontroli czystości opakowań i na tej podstawie mogą odmówić odebrania opakowania.

Przystąpienie do System Zbiórki Opakowań PSOR i zarejestrowanie się jako punkt odbioru jest bezpłatne. Wystarczy zgłosić się poprzez stronę internetową www.systempsor.pl, zadzwonić na numer infolinii: 801 561 461 lub (58) 622 01 08 lub wysłać mail na adres: kontakt@systempsor.pl.

Poleć
Udostępnij