Systemu Zbiórki Opakowań PSOR ma już 12 lat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
07-03-2016,12:25 Aktualizacja: 07-03-2016,13:06
A A A

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podsumowało 12 lat Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. Przez ten czas odebrano od użytkowników 14.730 ton opakowań, które musiałoby wywieźć 820 TIR-ów.  

- Przez 12 lat odebraliśmy od użytkowników 14.730 ton opakowań. To wielki sukces. Nie byłby on możliwy bez zaangażowania rolników, sprzedawców, firm szkoleniowych. Liczymy, że system będzie coraz bardziej popularny i niedługo będą do niego trafiać prawie wszystkie opakowania wprowadzane na rynek - powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

W 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zainicjowało powstanie wspólnego i jednolitego dla wszystkich użytkowników środków ochrony roślin Systemu odbioru opakowań. Producenci i importerzy wyszli naprzeciw wymogom zawartym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, środki ochrony roślin, marcin mucha

Konkurs PSOR. Pan Jerzy narysował najładniej

Zakończył się konkurs Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin dla punktów odbioru opakowań. Uczestnicy zabawy mieli przygotować prace, jak kupujący środki ochrony roślin są informowani przez nich o obowiązkach odpowiedzialnego postępowania z...

PSOR jest właścicielem systemu i koordynuje jego prawidłowe funkcjonowanie. Zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie: nawozy, adiuwanty czy produkty biobójcze.

Jak postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Puste i trzykrotne przepłukane opakowanie należy oddać do punktu sprzedaży. Płukanie opakowań i wykorzystanie popłuczyn do oprysku pozwala wykorzystać całą zawartość opakowania (popłuczyn nie wolno wylewać do zlewu, gdyż jest to niebezpieczne dla środowiska).

Transport pustych opakowań ze sklepu jest wówczas bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem. Do punktów sprzedaży oddajemy opakowania plastikowe i szklane oraz torebki foliowe i papierowe, których nie płuczemy.

Użytkownicy i punkty sprzedaży powinny zwracać szczególną uwagę na to, komu oddają puste opakowania. Firmy, które odbierają opakowania powinny mieć uprawnienia do transportu i unieszkodliwiania tzw. odpadów niebezpiecznych.

W przypadku środków ochrony roślin na karcie przekazania odpadu powinien być wpisany numer 15 01 10*. Zwrot opakowań do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny, bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz zgodny z prawem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu