Branżowe szkolenia pomogą zwalczać ASF?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
30-04-2022,9:35 Aktualizacja: 29-04-2022,14:54
A A A

Dlaczego gospodarstwa niekomercyjne powinny spełniać minimalne wymogi bioasekuracji? Kto powinien pokrywać koszty utylizacji truchła? Dlaczego należy organizować wspólne branżowe szkolenia oraz kiedy powinno nastąpić ponowne zasiedlenie chlewni po ognisku ASF?

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF spotkało się w kwietniu. Podczas obrad dyskutowano między innymi o wprowadzenie kategorii gospodarstw niekomercyjnych do przepisów krajowych. Przepis ten ma na celu ograniczenie szarej strefy w produkcji trzody chlewnej.

Definicja gospodarstw niekomercyjnych zakłada utrzymywanie niewielkiej liczby świń na potrzeby własne bez wprowadzania zwierząt i wieprzowiny do obrotu.

myśliwi, polowania na dziki, Polski Związek Łowiecki, padłe dziki, asf, wirus asf, sezon łowiecki, odstrzał sanitarny

Myśliwi upolowali ponad 269 tysięcy dzików

Polski Związek Łowiecki na podstawie materiałów Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu poinformował, że w ubiegłym sezonie łowieckim stwierdzono 2003 upadki dzików. Najwięcej padłych dzików znaleziono w województwie...

Porozumienie wnioskuje więc o utrzymanie przynajmniej minimalnych wymagań dotyczących zasad bioasekuracji dla tych gospodarstw. Ma to na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się ognisk ASF w Polsce.

Koszty utylizacji truchła

Koszty utylizacji padłych dzików na terenach należących do rolników pokrywa państwo. Z kolei gdy dziki padną na terenach należących do firm prywatnych, koszty te pokrywa właściciel.

Porozumienie wnioskuje więc o zmianę tych zasad. Zdaniem ekspertów koszty utylizacji padłych dzików na terenach należących do firm prywatnych również powinny być pokrywane przez skarb państwa.

Wspólne branżowe szkolenia

"Tylko wzajemne zrozumienie interesariuszy i wspólne działanie może przynieść sukces" czytamy w komunikacie Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF.

asf, wirus asf, dziki, odstrzał dzików, odstrzał sanitarny, populacja dzików, liczenie dzików, kompartmentalizacja

ASF. Potrzebna jest obiektywna metoda liczenia dzików

Odstrzał dzików i zbieranie truchła oraz kompartmentalizacja to kolejne tematy, o których rozmawiano podczas spotkania Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF. Od 1 kwietnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. odstrzelono 279 104 dziki w tym...

Jego sygnatariusze wnioskują więc o prowadzenie wspólnych szkoleń obejmujących wszystkich interesariuszy problemu przeciwdziałania i zwalczania skutków ASF.

W szkoleniach mieliby brać udział lekarze weterynarii prywatnej praktyki, inspektorzy, hodowcy, myśliwi, pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, samorządowcy i dziennikarze zajmujący się tematyką ASF.

Porozumienie wnioskuje także o nawiązanie ściślejszej współpracy o charakterze roboczym nad wdrażaniem kompleksowych rozwiązań służących zwalczaniu ASF pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim, samorządami i producentami świń.

Ponowne zasiedlanie chlewni

W okresie lepszej koniunktury gospodarstwa, które zlikwidowały produkcję trzody chlewnej, z pewnością będą do niej powracać.

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF, asf, wirus asf, bioasekuracja, Inspekcja Weterynaryjna, trzoda chlewna

Szukają rozwiązań w obliczu kolejnego sezonu ASF w Polsce

Branżowe Porozumienia ds. Walki z ASF obradowało w kwietniu. Podczas spotkania dyskutowano o tematach dotyczących między innymi wprowadzania i zdejmowania stref ASF, wyrównywania dochodu dla znajdujących się w nich hodowców oraz...

Porozumienie zwraca uwagę, że ponowne zasiedlenie chlewni w strefach ASF powinno nastąpić po sprawdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii zasad bioasekuracji w gospodarstwie.

Hodowcy w przypadku planowanych przemieszczeń świń poza strefę ASF powinni także posiadać Plan Bezpieczeństwa Biologicznego.

Ostateczną zgodę na ponowne zasiedlenie chlewni ma wydawać PLW.

Sygnatariuszami Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF są:

Aleksander Dargiewicz - Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Witold Choiński - Związek Polskie Mięso, Janusz Rodziewicz - Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Kabat - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS", Wiesław Różański - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Monika Piątkowska - Izba Zbożowo Paszowa

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stagnacja na rynku

-Co nowego w branży?

-Udział włókna w paszy dla świń

-Zasady uboju z konieczności

-Tuczarnia w miejsce obory

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA