Bezpieczeństwo żywnościowe zagrożone. Winne zmiany klimatyczne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-11-2018,12:35 Aktualizacja: 06-11-2018,12:47
A A A

Corteva Agriscience (dział rolniczy firmy DowDuPont) oraz The Economist Intelligence Unit (EIU) opublikowały wyniki Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018 (Global Food Security Index; GFSI).

Raport sporządzony na zlecenie Corteva Agriscience systematyzuje i pomaga zrozumieć czynniki określające bezpieczeństwo żywnościowe badanych krajów lub jego niedostatek.

W 2018 roku liderem rankingu po raz pierwszy został Singapur. "Wysoki wynik kraj ten zawdzięcza po części wzrostowi PKB na mieszkańca o prawie 30 procent od 2012 roku, przy czym udział żywności w wydatkach gospodarstw domowych wyniósł tam 6,9 procent" - czytamy w komunikacie.

klęski żywiołowe, susza, powódź, głód na świecie, fao, onz

Zmiany klimatyczne zwiększają zagrożenie głodem

Zjawisko głodu rozszerza się ze względu na zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe. 2017 był trzecim rokiem z rzędu, w którym wzrosła liczba ludzi dotkniętych chronicznym niedożywieniem - informuje FAO. Dominique Burgeon, dyrektor Organizacji...
Poza rosnącym PKB Singapur może także pochwalić się najniższymi taryfami importowymi na produkty rolnicze spośród wszystkich krajów uwzględnionych w indeksie.
 
Kryteria rankingu GFSI są oparte na analizie systemów żywnościowych i efektów zmian środowiskowych na całym świecie. GFSI jest pierwszym rankingiem bezpieczeństwa żywnościowego, w którym uwzględniono dostępność ekonomiczną i fizyczną oraz jakość żywności. Badaniami objęto 113 krajów - w wielu z nich Corteva Agriscience ma swoje przedstawicielstwa.

Największą poprawę w ostatnim roku odnotowały kraje o niższych średnich oraz niskich dochodach, co sygnalizuje zwrot ku bardziej niezawodnym środkom zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Lepsze wyniki są zasługą poprawiającej się infrastruktury rolniczej oraz rosnących możliwości w zakresie wyżywienia coraz liczniejszych populacji.

W 2017 roku, uznając potrzebę ochrony zasobów, przystosowania się do zmian klimatu oraz przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, ranking GFSI poszerzono o nową kategorię środowiskową. Kategoria zasobów naturalnych i odporności (natural resource & resilience) służy do pomiaru zagrożeń środowiskowych dla krajów objętych GFSI.

kawa, eksport kawy, ceny kawy, kawa w Europie, kawa w Polsce, spożycie kawy w Polsce

Filiżanka kawy coraz droższa przez zmiany klimatyczne

Już w I kwartale 2017 r. możemy spodziewać się w Polsce wzrostu cen kawy w sklepach - twierdzą autorzy raportu Centrum im. Adama Smitha. Ich zdaniem to efekt m.in. zmian klimatycznych w krajach, które eksportują kawę. Najistotniejszym...
Analiza obejmuje takie zjawiska, jak zmiany temperatury, wylesianie oraz wyczerpywanie się zasobów wody. Po uwzględnieniu kategorii zasobów naturalnych i odporności w GFSI 2018, średnie wyniki krajów o wyższych dochodach pogorszyły się bardziej niż we wszystkich pozostałych grupach dochodowych. Wskazuje to jednak na zagrożenia, na które muszą przygotować się wszystkie kraje.

- Dzięki uwzględnieniu kategorii zasobów naturalnych i odporności światowi liderzy dysponują jeszcze jedną metodą pomiaru bezpieczeństwa żywnościowego, mogą się także zastanowić nad długofalowymi konsekwencjami naszych działań dla zmian klimatu - mówi Jerry Flint, szef działu inicjatyw globalnych i zrównoważonego rozwoju w Corteva Agriscience.

- Śledząc stopień narażenia na ryzyko, liderzy sektora rolniczego mogą lepiej przygotować się na najgorszy scenariusz. Rozumiejąc współzależności między poszczególnymi czynnikami ryzyka oraz znaczenie każdego z nich z osobna, możemy je do pewnego stopnia łagodzić i budować bezpieczniejszą przyszłość - dodaje.

produkcja piwa, uprawa jęczmienia, zmiany klimatu na świecie, Steven Davis

Uprawy jęczmienia zagrożone. Przez ocieplenie klimatu zabraknie piwa?

Ocieplenie klimatu i związane z nim coraz częściej występujące i bardziej intensywne susze oraz fale upałów mogą znacznie uszczuplić zbiory jęczmienia - głównego składnika piwa - alarmują naukowcy. Naukowcy z Uniwersytetu...
Raport GFSI kończy się wnioskiem, że zmiany klimatyczne na świecie już teraz zwiększają niepewność co do warunków produkcji i dystrybucji żywności, stwarzając nowe i niespotkane wcześniej wyzwania. Na tym niezbadanym terytorium trudno cokolwiek przewidzieć, dlatego rośnie znaczenie efektywności i odporności w systemach żywnościowych.

Przetasowania w rankingu

Mimo widocznej w indeksie GFSI 2018 poprawy dostępności fizycznej i ekonomicznej, jakość i bezpieczeństwo żywności ogółem pogorszyły się, za co częściowo odpowiada zmniejszona dywersyfikacja diety oraz niższa jakość białka.

Poprawę odnotowano natomiast pod względem publikacji krajowych wytycznych dotyczących żywienia, wprowadzania strategii żywieniowych oraz funkcjonowania sektora spożywczego. W raporcie wskazano jednak, że kraje wciąż mają wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie w zakresie ograniczania zagrożeń skażeniem w całym łańcuchu zaopatrzenia w żywność.

pustynnienie, Europejski Trybunał Obrachunkowy, wysychanie żyznych gruntów, eto, Phil Wynn Owen

Klimat się zmienia i gleby wysychają. ETO walczy z pustynnieniem

Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza kontrolę skuteczności działań UE mających ograniczyć ryzyko pustynnienia. To proces polegający na wysychaniu żyznych gruntów i spadku ich produktywności. Pustynnienie jest wynikiem, ale...
Już drugi rok z rzędu spada pozycja Stanów Zjednoczonych. Lider GFSI z lat 2012 i 2016 teraz zajął trzecie miejsce, razem z Wielką Brytanią. Słabsza pozycja USA wiąże się jednak nie z niższym ogólnym wynikiem, ale z mniejszą dynamiką jego wzrostu (85,0 w 2018 r. i 84,6 w 2017 r.) w porównaniu do innych krajów.

Wskaźnik stabilności politycznej w tym kraju pogorszył się w porównaniu z 2016 rokiem, przyczyniając się do wyhamowania postępów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego poczynionych w latach 2016-2018.

Zagrożenie wprowadzeniem barier w wymianie handlowej może wpłynąć na wzrost cen żywności, co dodatkowo zaszkodzi wynikowi USA.

Dobre wyniki Polski  

W rankingu GFSI pozycja Polski od kilku lat systematycznie rośnie. W 2018 Polska awansowała na 26. miejsce (z 27. w 2017 r. i 29. w 2016 r.), z ogólnym wynikiem 75,4 (w 2017 wyniósł on 74,2, a w 2016 - 74,1).

zmiany klimatu, Komitet do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ, Europejska Komisja do spraw Leśnictwa, lasy

W walce ze zmianami klimatu potrzebne są zdrowe i produktywne lasy

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz walka ze zmianami klimatu wymagają zdrowych i produktywnych lasów - mówią przedstawiciele ONZ. Polska promuje pomysł pochłaniania CO2 z atmosfery przez lasy i wykorzystywania go...

Nasz kraj został doceniona szczególnie za standardy żywieniowe, obecność systemów zabezpieczenia żywnościowego, dostęp rolników do finansowania i bezpieczeństwo żywnościowe.

Za wyzwanie dla kraju na przyszłe lata uznano wzrost PKB na jednego mieszkańca, choć z roku na rok jego wartość wzrasta. Wydatki gospodarstw domowych, przeznaczone na żywność, są w Polsce dość wysokie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wynoszą 16,9 proc., przy czym warto zaznaczyć, że z roku na rok wydatki te maleją (w 2017 r. wyniosły 17,2 proc., a w 2016 - 18 proc.).

Dość nisko oceniono stabilność polityczną Polski. W ramach tego kryterium gorszą ocenę otrzymały w Europie jedynie Ukraina, Białoruś i Rosja.

W kategorii zasobów naturalnych i odporności Polska zajmuje wysoką 7. pozycję, choć zwrócono uwagę na takie zagrożenia w kraju, jak susza, powodzie czy erozja gleby. Szczegóły GFSI online można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu