Rząd czeka na pomysły na rozwój obszarów wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Longina Grzegórska-Szpyt PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2019,9:15 Aktualizacja: 07-06-2019,7:52
A A A

Do 2 lipca potrwają konsultacje publiczne w sprawie Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Jak zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski, szef resortu głównym celem strategii "jest wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi".

rozwój obszarów wiejskich, pieniądze dla wsi, prow 2014-2020, kujawy i pomorze, budowa dróg gminnych, budowa targowisk

Kolejne miliony pójdą na rozwój obszarów wiejskich. Umowy podpisane

Kujawsko-pomorskie samorządy gminne dostaną 3,3 miliona złotych na rozbudowę lokalnych dróg, budowę targowisk i miejsc rekreacyjno-sportowych oraz wsparcie na działalność gospodarczą. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa...

Dodał, że strategia ma za zadanie określić, w jaki sposób państwo polskie będzie kształtowało rolnictwo w najbliższej dekadzie. Zaznaczył ponadto, że resort chce wysłuchać sugestii i opinii wszystkich, którzy mają pomysły i wiedzę, jak rolnictwo powinno wyglądać.

Wskazał, że działania zapisane w SZRWRiR 2030 będą częściową odpowiedzią na megatrendy, jak np. globalizacja, zmiany demograficzne, cyfryzacja, zmiany klimatu.

- Odzwierciedlą również nowy model rozwoju kraju, przyjęty w "Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju", przez wdrożenie modelu odpowiedzialnego rozwoju w miejsce modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego promowanego przez naszych poprzedników - dodał.

Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał, że osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe dzięki realizacji działań zaprojektowanych w układzie trzech celów szczegółowych, takich jak: zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej, poprawę jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska oraz rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

Dodał, że wybory strategiczne w SZRWRiR 2030 są również odpowiedzią na sposób wykorzystania środków unijnych na lata 2021-2027 (głównie Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i Wspólnej polityki rybołówstwa) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.

Konsultacje potrwają do 2 lipca, a w sierpniu resort ogłosi ich efekty. Według Zarudzkiego, we wrześniu lub październiku gotowa już "Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj