Regiony inwestują w rewitalizację wsi, miasteczek i budowę targowisk

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-11-2020,8:00 Aktualizacja: 06-11-2020,14:28
A A A

Zarząd województwa przeznaczył ponad 101 mln zł na zadania związane z rewitalizacją wsi oraz miasteczek w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W Łódzkiem przeznaczą prawie 3,5 mln zł na budowę i rozwój targowisk.

- Przekazujemy gminom ponad 101 mln zł na zadania, które mają na celu ożywić lokalną gospodarkę. Realizacja tych przedsięwzięć sprawi, że Małopolska nie tylko wypięknieje, ale da konkretne zlecenia firmom budowlanym czy wykończeniowym. Dzięki temu utrzymamy miejsca pracy w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie walki z COVID-19 - zaznaczył Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

Urząd Marszałkowski w Katowicach, rewitalizacja wsi, Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin

Na Śląsku zainwestują w rewitalizację gmin

Budżet konkursu na działania wspierające śląskie gminy w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji m.in. obszarów zdegradowanych wynosi około 8 milinów zł. Urząd Marszałkowski w Katowicach poinformował,...

Do realizacji skierowano 41 inwestycji. Według władz województwa są to zadania, które pozwolą ożywić gospodarkę, wzmocnią lokalny rynek, wpłyną na integrację lokalnych społeczności.

- To przedsięwzięcia, na które gminy niejednokrotnie czekały latami. Są niezwykle ważne z punktu widzenia mieszkańców, bowiem ich małe ojczyzny wypięknieją, a lokalna społeczność zyska przyjazne miejsca spotkań, aktywizacji czy rekreacji - ocenił samorządowiec.

Większość przedsięwzięć, które zostaną przeprowadzone, wiąże się z przebudową, rozbudową, modernizacją i adaptacją obiektów infrastrukturalnych, przeznaczonych na cele społeczne. Zaplanowano także remonty i przebudowę infrastruktury drogowej, poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów.

Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa przypomniał, że pieniądze na Małopolską Tarczę Antykryzysową pochodzą ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

targowiska, produkty lokalne, warmia i mazury, prow 2014-2020

Na nowych targowiskach będą promować lokalne produkty

Do końca sierpnia samorządy z Warmii i Mazur mogą starać się o dofinansowanie budowy lub rozbudowy targowisk - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na inwestycje przewidziano do podziału blisko 2,9...

- Nasze starania i konkretne działania związane m.in. z przeniesieniem oszczędności i dokonaniem aktualizacji RPO pozwoliły zwiększyć alokację we wcześniejszym konkursie związanym z odnową obszarów wiejskich. Tym samym dziś, jesteśmy w stanie dofinansować wszystkie projekty z listy rezerwowej konkursu i podjąć działania w obszarze infrastruktury związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii w sferze gospodarczej - wyjaśnił.

Według władz regionu, w ciągu ostatnich dwóch lat z programów unijnych przeznaczonych na działania realizowane na obszarach wiejskich oraz w małych miastach poniżej 5 tys. mieszkańców, zrealizowano blisko 60 przedsięwzięć o wartości około 200 mln zł.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa ma wartość ponad 1 mld zł - pieniądze te pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa. Tarcza została podzielona na trzy etapy.

Pierwszy składa się z pakietu medycznego (190 mln zł), przedsiębiorczości (354 mln zł) i płynności finansowej (111 mln zł). Drugi etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i edukacyjny (35 mln zł). Trzeci etap to pakiet rozwoju (279 mln zł).

Ogólnopolskie Dni Sołtysa

Sołectwa są wzorem budowy zaufania lokalnej społeczności

Sołectwa są wzorem budowy zaufania lokalnej społeczności - podkreślił w niedzielę podczas Obchodów Dnia Sołtysa w Przysusze (woj. mazowieckie) wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Zaprosił także organizacje sołtysów do udziału w pracach...

Z kolei zarząd województwa łódzkiego ogłosił kolejny nabór wniosków w sprawie dotacji do budowy lub modernizacji targowisk oraz obiektów, w których promowane będą lokalne produkty - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Pieniądze pochodzą z PROW 2014-2020. Jak podano, kwota przeznaczona na wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową lub wyposażeniem targowisk to prawie 3,5 mln zł.

"W poprzednich naborach zarząd województwa łódzkiego rozdysponował na ten cel ponad 14,2 mln zł. Wnioski o dotacje będzie można składać od 1 grudnia tego roku" - napisano w komunikacie.

Wnioski można wysłać pocztą na adres Urzędu lub przynieść osobiście i złożyć je w biurze podawczym.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj