Przestrzeń obszarów wiejskich będzie uporządkowana

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2016,9:25 Aktualizacja: 14-06-2016,10:12
A A A

Przygotowanie propozycji zmian do nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zapowiedział Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Chodzi o uproszczone plany miejscowe, które pozwolą na uwolnienie części gruntów rolnych dla inwestycji.

- Przy ścisłej współpracy z resortem infrastruktury chcemy przygotować propozycję zmian do nowelizowanej ustawy, tak by planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich - przez co rozumiem miasta do 20 tys. mieszkańców - nie stanowiło bariery w rozwoju miejscowości, a jednocześnie było tak prowadzone, by jak najmniej kłopotów mieli inwestorzy czy rolnicy - uważa szef resortu.

osn, obszary osn, dyrektywa azotanowa

Obszary OSN: rolnicy mają coraz więcej uwag i protestują

Ruszyło przepytywanie gospodarzy prowadzących działalność na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Takich obszarów przybywa,...

Za planowanie przestrzenne odpowiada resort infrastruktury i budownictwa. Obowiązujące przepisy stanowią, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy - w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - należą do zadań własnych gminy. Obecnie planami zagospodarowania objęte jest ok. 30 proc. obszaru kraju.

Jurgiel przypomniał, że w 1994 r. uchwalono ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zmieniła zasady planowania w Polsce, która w jego ocenie jest "niewłaściwa". Dodał, że w 2003 r. zmieniono ustawę, ale to problemów nie rozwiązało.

- Twierdzę, że ostatnie 10-15 lat to dzika zabudowa na ternie wsi i miast, ponieważ niewydolność aparatu planistycznego oraz koszty powodują, że większość gmin czy miast, korzysta z decyzji o tzw. warunkach zabudowy i zagospodarowania, co jest z punktu widzenia planowania niewłaściwe - zaznaczył minister.
Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich, audytorzy ue, Europejski Trybunał Obrachunkowy

Fundusze na rozwój obszarów wiejskich są źle wydawane

Unijni audytorzy, którzy skontrolowali kilka krajów, w tym Polskę, skrytykowali sposób wydawania środków na obszarach wiejskich, wskazując, że niektóre z projektów przyczyniły się wprawdzie do ich rozwoju,...

Według polityka ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (sprzedaży państwowej ziemi rolnej) jest pierwszym etapem zmian w zakresie gospodarowania ziemią. Drugim, jest planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich. Zdaniem Jurgiela "trzeba znaleźć sposób na to, by na tym etapie wprowadzić uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego".

Eksperci opracowują opinię, czy jest możliwe przekształcenie studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w uproszczone plany miejscowe. - Byłaby to najlepsza metoda na tym etapie, by uwolnić szybciej część gruntów, które będą stanowiły zasób m.in. do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach czy też gminach - ocenił szef resortu.

- Trzeci etap - to gospodarka ziemią, planowanie, zarządzanie rozwojem, czyli planowanie strategiczne gmin, gdzie w ramach reformy administracji rolnej przewidujemy likwidację Agencja Rynku Rolnego" - powiedział Jurgiel.

W opinii Ludwika Węgrzyna, prezesa Związku Powiatów Polskich przede wszystkim należy zmniejszyć ilość dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji. Jak mówił są to "tony dokumentów", które trzeba przechowywać latami.
gross_arimr_prow_pap

PROW podniesie cywilizacyjny poziom obszarów wiejskich

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 umożliwi podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich – powiedział PAP prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross. W ramach PROW zostanie...

Szef ZPP uważa też, że m.in. należy rozważyć czy planowanie przestrzenne powinno być w kompetencji gminy czy też powiatu. Jego zdaniem zbyt wiele terenów rezerwowanych jest pod budownictwo mieszkaniowe. Jego zdaniem, gdyby wprowadzić podatek katastralny, to byłoby więcej terenów rolnych.

Natomiast Jacek Pijanowski z Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich zauważył, że w Polsce jest bardzo dużo rozproszonej zabudowy, co znacznie zwiększa koszty dla gmin, które muszą zapewnić infrastrukturę.

Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury Tomasz Żuchowski poinformował natomiast, że jego resort pracuje na Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym. Zauważył, że obecnie zaciera się granica pomiędzy miastem i wsią, a oba te obszary oddziaływają na siebie.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!