PROW podniesie cywilizacyjny poziom obszarów wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (bea) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2015,17:20 Aktualizacja: 30-05-2015,22:01
A A A

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 umożliwi podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich – powiedział PAP prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross. W ramach PROW zostanie wydane ponad 13,5 mld euro.

W czwartek miało miejsce podpisanie umów między ARiMR a przedstawicielami marszałków województw i Agencją Rynku Rolnego. Umowy regulują zasady współpracy, przekazywanie środków oraz delegują zadania związane z realizacją PROW na samorządy wojewódzkie i ARR.

- Podpisane dziś umowy dotyczą tych spraw, które koncentrują się na podnoszeniu poziomu cywilizacyjnego na obszarach wiejskich. To przede wszystkim kwestia lokalnych grup działania, aktywności obywatelskiej, małych projektów jak świetlice, ale także infrastruktury oświatowej i kulturalnej; wszystkiego, co dotyczy aktywności obywatelskiej - powiedział PAP prezes ARiMR.

Dodał, że podpisana w czwartek umowa nie dotyczy bezpośrednio sytuacji rolników, ponieważ takie działania realizuje sama ARiMR. - Umowa dotyczy delegowania zadań samorządom i umożliwia rozpoczęcie naboru wniosków i realizacji projektów - powiedział Gross.

Gross wyjaśnił również, że obecna unijna perspektywa finansowa dla rolnictwa, różni się od poprzedniej większym naciskiem na infrastrukturę drogową oraz podniesieniem jakości życia na obszarach wiejskich. - Duży nacisk został położony na podstawowe usługi dla ludności rolniczej: infrastrukturę i drogi lokalne, czego nie było w perspektywie poprzedniej, a o co społeczności lokalne mocno się dopominały.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma na celu: ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa, promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach, zrównoważone zarządzanie lasami, wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie; odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Ponadto PROW zakłada promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W latach 2014-2020 łączne środki przeznaczone na realizację PROW wyniosą ponad 13,5 mld euro, z czego ponad 8,5 mld euro ze środków unijnych oraz 5 mld euro wkładu krajowego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt