Coraz większy pesymizm wśród rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-10-2019,15:00 Aktualizacja: 02-10-2019,15:09
A A A

Rolnicy - pytani przez GUS - negatywnie ocenili koniunkturę w użytkowanych gospodarstwach w pierwszym półroczu br. Co gorsza, pesymistyczne były również prognozy na drugą część roku.

Gospodarze bardziej pesymistycznie, w stosunku do poprzedniej edycji badania, ocenili ogólną sytuację prowadzonych gospodarstw, opłacalność produkcji rolniczej i zapotrzebowanie na produkty rolne.

koniunktura w rolnictwie, gospodartwa rolne, gus, rozwój gospodarstw, opłacalność produkcji rolnej

Pesymizm wśród rolników. Niekorzystnie oceniają koniunkturę

W ocenie rolników zmiany koniunktury w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2017 roku były niekorzystne. W ich opinii pesymistyczne są prognozy na pierwsze półrocze 2018 r. - poinformował GUS. Jednocześnie opinie...

"Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami oraz uprawy warzyw gruntowych. Wśród gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej najmniej pesymistyczni byli rolnicy prowadzący chów drobiu nieśnego i rzeźnego. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali producenci prowadzący uprawy buraków cukrowych, plantacje drzew i krzewów owocowych, a także hodowcy bydła rzeźnego" - podaje GUS.

Bieżącą (według stanu na czerwiec) ogólną sytuację gospodarstw jako normalną, jak na tę porę roku, lub dobrą uznało blisko 65 proc. rolników - o ponad 14 proc. mniej niż w grudniu 2018 r.

Zwiększyła się tym samym przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw nad opiniami przeciwnymi z 12,1 p. proc. w grudniu 2018 r. do 27,5 p. proc. w czerwcu 2019 r.

dochody gospodarstw, hektar przeliczeniowy, gus, krir, wiktor szmulewicz

Rolnicy są wściekli. Metoda wyliczania dochodu z hektara musi się zmienić

Oburzenie wśród rolników wywołała podana przez Główny Urząd Statystyczny kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. Już ruszyły rozmowy w tej sprawie z udziałem m.in. przedstawicieli GUS, izb rolniczych, ministerstw rolnictwa...

Najmniej pesymistyczne opinie o bieżącej sytuacji wyrażali użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, a w przypadku rolników specjalizujących się w chowie drobiu rzeźnego odnotowano przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi.

Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami.

Najgorzej swoją sytuację ocenili gospodarze prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów bydła rzeźnego.

Rolnicy negatywnie ocenili też samą opłacalność produkcji. Saldo odpowiedzi pogorszyło się i wynosiło minus 16,4 p. proc. (czerwiec br.) wobec minus 14,2 p. proc. (grudzień ub.r.).

Biorąc pod uwagę popyt na wytwarzane w gospodarstwach produkty rolne, w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, respondenci byli jeszcze bardziej pesymistyczni (minus 32,7 p. proc. -  minus 29,2 p. proc.).

Fundusz stabilizacji rolniczych dochodów, psl, marek sawicki, rafał romanowski, dochody gospodarstw

Fundusz stabilizacji dochodów ma być ratunkiem dla rolników

Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów przygotowany przez klub PSL został skierowany do dalszych prac sejmowych. Zakłada utworzenie funduszu, z którego rolnicy mogliby otrzymywać wsparcie w razie znacznego...

Z tym, że prawie 60 proc. rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Niecałe 4 proc. stwierdziło, że kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, wobec prawie 37 proc. respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający.

Najbliższą przyszłość rolnicy widzieli w czerwcu raczej w czarnych kolorach. Ich nastroje pogorszyły się w stosunku do poprzedniej edycji badania, ale nadal były mniej negatywne niż w czerwcu 2018 r.

"Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się użytkownicy gospodarstw prowadzący uprawy roślin przemysłowych, w szczególności buraków cukrowych oraz hodowcy bydła mlecznego i rzeźnego. Biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy specjalizujący się w produkcji roślinnej. Najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy specjalizujący się w uprawach pod osłonami i uprawach warzyw gruntowych. Wśród gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą, najbardziej optymistycznie nastawieni byli rolnicy specjalizujący się w chowie drobiu nieśnego" -  podsumowuje GUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement