Pesymizm wśród rolników. Niekorzystnie oceniają koniunkturę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2018,18:00 Aktualizacja: 31-03-2018,18:07
A A A

W ocenie rolników zmiany koniunktury w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2017 roku były niekorzystne. W ich opinii pesymistyczne są prognozy na pierwsze półrocze 2018 r. - poinformował GUS.

Jednocześnie opinie rolników o bieżącej (grudzień 2017 r.) sytuacji ogólnej gospodarstw i opłacalności produkcji były pozytywne, przy jednoczesnej negatywnej ocenie popytu na produkty wytwarzane w badanych gospodarstwach. Rolnicy niekorzystnie ocenili koniunkturę w drugim półroczu ub.r.

Rolnicy będą protestować przed ministerstwem i siedzibą PiS

OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych domaga się dymisji ministra Krzysztofa Jurgiela. Organizacja zarzuca szefowi resortu rolnictwa brak działań w zakresie pomocy zadłużonym gospodarstwom (odbywa się coraz więcej egzekucji komorniczych)...

Ponad 87 proc. z nich uznało, że ogólna sytuacja ich gospodarstw jest normalna jak na tę porę roku, lub dobra.

Opinia o dobrej sytuacji gospodarstw rolnych przeważała nad opiniami przeciwnymi o 1 p. procentowy.

W przypadku oceny koniunktury w drugiej połowie 2017 r., pesymistyczne opinie rolników różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa, powierzchni użytków, ukierunkowania produkcyjnego, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków i grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem.

Najbardziej optymistyczni w ocenach byli użytkownicy gospodarstw o powierzchni od 20 do 50 ha użytków, młodzi rolnicy (do 35 lat) oraz osoby prowadzące gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat.

KRiR, pieniądze, Jarosław Sachajko, Kukiz'15, polityka rolna, polityka

Kukiz'15 chce zmienić polskie rolnictwo

Bez silnego rolnictwa nie ma mowy o normalnym i silnym społeczeństwie i państwie - uważa Kukiz'15, który przygotował obywatelski program rolny. Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko podkreślił, że program powstał w porozumieniu ze stroną...

"Dodatnie saldo odpowiedzi (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi) odnotowano również w przypadku gospodarstw prowadzących uprawy przemysłowe, tj. buraki cukrowe, rzepak i rzepik, jak również zboża i uprawy pod osłonami. Z analizy odpowiedzi wynika, że najgorzej sytuację (ujemne saldo odpowiedzi) oceniali rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów świń, mniej pesymistyczni byli rolnicy prowadzący uprawy ziemniaków" - podał GUS.

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, rolnicy w drugim półroczu 2017 r. bardziej pesymistycznie ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych gospodarstw, opłacalność produkcji i zapotrzebowanie na produkty. 

Jedynie użytkownicy gospodarstw prowadzących chów bydła mlecznego korzystnie ocenili zmiany koniunktury. Wśród tych ukierunkowanych na produkcję rośliną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami.

Blisko 92 proc. użytkowników wskazało na występowanie barier utrudniających rozwój gospodarstw. Największe na jakie napotykali rolnicy chcący rozwijać produkcję, dotyczyły zbyt niskich cen wytwarzanych produktów, zbyt wysokich stawek środków produkcji, a także niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement
Advertisement