Fundusz stabilizacji dochodów ma być ratunkiem dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2019,10:10 Aktualizacja: 18-01-2019,10:16
A A A

Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów przygotowany przez klub PSL został skierowany do dalszych prac sejmowych. Zakłada utworzenie funduszu, z którego rolnicy mogliby otrzymywać wsparcie w razie znacznego spadku dochodów.

- Nie jest to nowa inicjatywa, podobne rozwiązania były już proponowane z poprzedniej kadencji Sejmu, ale wówczas prace nad tym projektem nie zostały ukończone - poinformował Marek Sawicki (PSL) przedstawiając poselski projekt.

dochody rolników, susza rolnicza, produkcja rolna, koniunktura w rolnictwie, Maciej Piskorski

Tylko co trzeci gospodarz zarobił. To nie był dobry rok dla rolnictwa

Zdaniem blisko połowy polskich rolników, miniony rok był gorszy od 2017 pod względem warunków produkcji. Gospodarze narzekają na niższe plony i wysokie koszty prowadzenia działalności. W 2018 roku udało się zarobić raptem 29,9 proc....

Zaznaczył, że utworzenia takiego funduszu jest nową formą ubezpieczenia rolniczych dochodów. Dodał, że podobne fundusze istnieją już w innych krajach i działają na zasadzie samofinansowania.

W Polsce jednak ze względu na niski poziom zorganizowania się rolników, fundusz powinien być wspomagany środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego. Sawicki ocenił, że wkład BGK wynosiłby ok. 80 mln zł rocznie.

Były minister rolnictwa przyznał, że takie dofinansowanie ze strony banku to być pomoc publiczna, ale KE może wyrazić na to zgodę, podobnie jak to ma miejsce w przypadku dopłat z budżetu do ubezpieczeń rolnych.

Zdaniem posła Roberta Telusa (PiS), cel ustawy jest dobry, ale projekt ma mankamenty. Negatywnie oceniła go Krajowa Rada Izb Rolniczych. Nie mniej jednak PiS jest za skierowaniem projektu do dalszych prac i być może połączenia go z podobnym przygotowywanym przez resort rolnictwa.

dochody gospodarstw rolnych, jakość życia na wsi, modernizacja obszarów wiejskich, gus

Dochody rolników rosną. Przynajmniej statystycznie

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę zanotowano w gospodarstwach domowych rolników. Tak wynika z dokumentu Głównego Urzędu Statystycznego "Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle...

Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa poinformował zaś, że opinia rządu dotyczące tego projektu jest obecnie negatywna ze względu na zastrzeżenia formalne, a także sprzeciw organizacji i związków rolniczych wobec udziału w finansowaniu funduszu wyrażony podczas konsultacji analogicznego rozwiązania prawnego proponowanego w rządowym projekcie ustawy.

Zapewnił, że jeżeli projekt trafi do dalszych prac w Sejmie, to resort rolnictwa będzie w nich uczestniczył.

Celem projektowanej ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym stabilizację dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Projektowana ustawa zakłada, że fundusz utworzony byłby z wpłat od producentów rolnych w wysokości 0,1 proc. od wartości sprzedaży produktów rolnych. Środkami tym zarządzał by dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Gospodarze otrzymywaliby wsparcie w przypadku, gdy ich dochody spadną o 30 proc. w stosunku do ostatnich trzech lata. Rekompensata nie ma przewyższać 70 proc. strat.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie