Coraz więcej pszczół w Polsce. Ich wartość dla ekosystemu to miliardy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2022,13:45 Aktualizacja: 30-05-2022,13:43
A A A

W Polsce od lat realizowany jest Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa. Dzięki pomocy dla sektora od 2012 r. liczba rodzin pszczelich wzrosła o ok. 54 proc., do 2 mln - wskazał Marcin Wroński, wicedyrektor KOWR.

Wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zauważył, że pszczelarstwo zapewnia globalne bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowe środowisko przyrodnicze, sprzyja zachowaniu ekosystemu i różnorodności biologicznej Ziemi.

zakup pokarmu pszczelego, pszczelarstwo, Krzysztof Grabowski, Krzysztof Górny

Miliony złotych na zakup pokarmu dla pszczół

- Dzięki temu wsparciu nasze pszczoły są zdrowsze i silniejsze - podkreślają wielkopolscy pszczelarze. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył dla nich do tej pory ponad 15 milionów złotych. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek...

Podkreślił, że wartość pszczół, jako zapylaczy dla całego ekosystemu w Polsce, jest szacowana na około 5 mld zł. - Do rozwoju sektora produktów pszczelarskich na przestrzeni ostatnich lat przyczyniło się szereg czynników m.in. dobrze rozwinięte zaplecze dydaktyczno – naukowe, sprawnie funkcjonujące struktury związkowe pszczelarzy, wysoka jakość produkowanego sprzętu pasiecznego, szeroka oferta asortymentowa oraz programy wsparcia pszczelarstwa - wyliczał ekspert.

Od akcesji Polski do UE realizowany jest program, a właściwie 3-letnie programy pomagające pszczelarzom w utrzymaniu populacji tych owadów - najpierw przez Agencję Rynku Rolnego, a po jej likwidacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Obecnie realizowany jest "Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022”, który jest już 6. zatwierdzonym przez KE programem dotyczącym rynku pszczelarstwa. Jego budżet wynosi około 33 mln euro, a środki w połowie pochodzą ze funduszy unijnych i krajowego budżetu. Największe pieniądze wydatkowane na refundację kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy.

Tadeusz Dylon, miody wiosenne, pszczelarstwo, Podkarpacie

Pszczołom sprzyja pogoda. Zapowiadają się dobre zbiory miodów wiosennych

Na Podkarpaciu tegoroczne zbiory miodów wiosennych mogą być lepsze niż przed rokiem - ocenia Tadeusz Dylon, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. - Pszczołom sprzyja pogoda - dodał. - Jeżeli pogoda utrzyma się, będzie...

Od wejścia Polski do UE w 2004 r do końca 2021 r. zrealizowano 5,3 tys. umów/projektów, w ramach których wydatkowano 349 mln zł. Zdaniem Wrońskiego warte podkreślenia jest istotne obniżenie wpływu warrozy na śmiertelność rojów dzięki wsparciu pszczelarzy w zakupie leków.

Ocenił, że "realizacja mechanizmu przez te wszystkie lata przyniosła wymierne efekty w postaci wzrostu liczby rodzin pszczelich w Polsce, co jest zasługą wspólnych działań KOWR i środowisk pszczelarskich". Takim efektem jest systematycznie rosnąca liczba rodzin pszczelich w Polsce. W 2021 r. - według danych Instytutu Ogrodnictwa w Puławach - było ich ponad 2 mln wobec 1,3 mln w 2012 r., co oznaczało wzrost o ok. 54 proc.

Szacuje się, że w ramach działań realizowanych przez KOWR wspieranych jest średniorocznie ponad 40 tys. pszczelarzy, głównie z gospodarstw rodzinnych, w których prowadzi się produkcję pasieczną.

Wiceszef KOWR zwrócił uwagę, że realizowane działania skutkują coraz lepszą jakością miodów i produktów pszczelich wytwarzanych przez rodzimych producentów. Z danych pochodzących z organizacji pszczelarskich wynika, że w latach 2017-2021 produkcja miodu pszczelego w Polsce wahała się od blisko 13 tys. ton do ponad 22 tys. ton. Zbiory uzależnione są przede wszystkim od warunków pogodowych oraz od kondycji pszczół.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu