Rosną koszty produkcji rolnej. Bruksela powinna podjąć stanowcze działania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Małgorzata Werner-Woś PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-02-2022,13:00 Aktualizacja: 23-02-2022,11:16
A A A

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli, na której rozmawiał m.in. o sytuacji na rynkach rolnych, m.in. rynku wieprzowiny oraz jabłek.

Według resortu, najważniejszymi tematami lutowego spotkania była sytuacja na rynkach rolnych oraz zapewnienie większej spójności między Zielonym Ładem, Wspólną Polityką Rolną, a polityką handlową.

ceny nawozów, dopłaty do nawozów, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski , WPR 2023-2027

Kowalczyk: każdy wariant, który ulży rolnikom w zakupie nawozów jest dobry

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa poinformował w Brukseli, że 2 marca Komisja Europejska podejmie decyzje dotyczące łagodzenia skutków wysoki cen nawozów. - Każdy wariant, który ma ulżyć rolnikom w zakupie nawozów,...

- Sytuacja na rynku wieprzowiny jest krytyczna. Producenci świń rezygnują z produkcji, zmuszeni do podjęcia takiej decyzji przez wielomiesięczny brak opłacalności produkcji. Z rynku wypadają głównie małe i średnie gospodarstwa, które nie są w stanie przetrwać obecnego kryzysu. Silne przyspieszenie koncentracji produkcji stoi w sprzeczności z celami WPR i celami strategicznymi wskazanymi w Europejskim Zielonym Ładzie - podkreślił szef resortu.

Według MRiRW, Polska wniosła o wdrożenie, na podstawie art. 219 rozporządzenia 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń, skierowanej w szczególności do małych i średnich gospodarstw.

Kowalczyk wskazał ponadto na wzrost cen środków do produkcji rolnej, w tym nawozów, który stanowi ogromny problem dla producentów rolnych.

- Zdaniem Polski Komisja Europejska powinna podjąć stanowcze i konkretne działania, które ustabilizują, bądź zrekompensują wysokie koszty środków do produkcji rolnej, w tym nawozów, co przełoży się na ustabilizowanie cen żywności - stwierdził wicepremier.

Henryk Kowalczyk, Polski Ład, koszty produkcji rolnej, ceny nawozów

Kowalczyk: Polski Ład na pewno pomoże rolnikom

Nie wycofamy się z Polskiego Ładu. To niemożliwe, zmiany w trakcie roku podatkowego mogą być wykonywane tylko na korzyść podatnika. Kilkanaście milionów osób zyskuje na Polskim Ładzie - mówi Henryk Kowalczyk, minister...

W związku z białoruskim embargiem polityk zawnioskował o rozważenie uruchomienia przez KE mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia jabłek, np. w formie pomocy na wycofanie produktów z rynku. Poinformował również o problemach na rynkach ziemniaków skrobiowych i buraków cukrowych.

Według resortu rolnictwa, zdaniem Brukseli w większości sektorów sytuacja jest stabilna. Ceny wieprzowiny są obecnie na poziomie ubiegłorocznych, a prosiąt nieznacznie rosną.

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa zapowiedział powołanie grupy ekspertów złożonej z przedstawicieli państw członkowskich oraz grupy dialogu społecznego, która zajmie się refleksją nad stanem sektora, w tym m.in. problemami nadmiernego uzależnienie od eksportu wieprzowiny, importu soi i kukurydzy z krajów trzecich, a także skutkami coraz większej koncentracji produkcji i wpływem ASF na sektor.

Jak podano, na wniosek Polski oraz licznej grupy państw członkowskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Portugalia i Hiszpania) omówiono również sprawę potencjalnych negatywnych skutków wprowadzenia przez KE przeglądu kwalifikowalności produktów w ramach unijnej polityki promocji, który mógłby wiązać się z wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów, np. mięsa i wina.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu