PE poparł ograniczenie emisji z instalacji przemysłowych i dużych gospodarstw rolnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2024,10:35 Aktualizacja: 14-03-2024,10:39
A A A

Parlament Europejski poparł podczas głosowania w Strasburgu nowe przepisy ograniczające szkodliwe emisje z instalacji przemysłowych oraz z dużych gospodarstw hodowlanych trzody chlewnej i ferm drobiu „w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska”.

PE przyjął porozumienie z państwami członkowskimi UE w sprawie dyrektywy o emisjach przemysłowych 393 głosami za, przy 173 przeciw i 49 wstrzymujących się. Zmieniona dyrektywa obejmie teraz również instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie) i duże instalacje produkujące baterie.

Do 31 grudnia 2026 roku Komisja Europejska oceni, czy istnieje potrzeba dalszego zajęcia się emisjami z hodowli zwierząt gospodarskich, w tym bydła, oraz klauzulą wzajemności, aby zapewnić, że producenci spoza UE spełniają wymogi podobne do przepisów unijnych przy eksporcie do UE.

europarlament, handel, wymiana handlowa, ue, ukraina

Europosłowie dali zgodę na liberalizację handlu z Ukrainą. Do produktów wrażliwych dodali zboża i miód

Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu dał w środę zielone światło dla przedłużenia liberalizacji handlu produktami rolnymi UE z Ukrainą i Mołdawią. W przypadku Ukrainy znowelizowano propozycję Komisji Europejskiej, co ma wzmocnić...

Przedsiębiorstwom, które nie zastosują się do przepisów, mogą grozić kary w wysokości co najmniej 3 proc. rocznego obrotu w UE, w przypadku najpoważniejszych naruszeń. Kraje UE przyznają obywatelom dotkniętym nieprzestrzeganiem przepisów prawo do ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Przepisy muszą teraz zostać przyjęta przez Radę UE, zanim zostaną opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały 22 miesiące na dostosowanie się do tej dyrektywy.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych określa zasady zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby pochodzących z dużych instalacji rolno-przemysłowych. Dyrektywa reguluje również wytwarzanie odpadów, wykorzystanie surowców, efektywność energetyczną, hałas i zapobieganie wypadkom.

Poleć
Udostępnij