WIR: sytuacja wielu "trzodziarzy" jest fatalna

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-11-2022,10:35 Aktualizacja: 26-11-2022,19:45
A A A

Średnia cena skupu tucznika kształtuje się na poziomie 6,70 zł/kg. Sytuacja wielu producentów trzody chlewnej jest fatalna - podkreśliła Wielkopolska Izba Rolnicza, przedstawiając najnowsze notowania cen i kalkulacje opłacalności produkcji rolnej.

"Jeżeli chodzi o ceny tuczników w skupach, to zamiast wzrastać, niestety, idą w dół. Wprawdzie od początku minionego tygodnia drgnęły do góry, jednakże są to bardzo symboliczne ‘podwyżki’, nie zapewniające jakiejkolwiek opłacalności" - przekazała w swoim serwisie informacyjnym WIR.

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Początek listopada przyniósł spadki ceny tuczników w Unii Europejskiej

Średnia cena tuczników w krajach Wspólnoty, na przełomie października i listopada, spadła o 0,3%. W tym czasie w Polsce odnotowano stabilizację ceny na poziomie 7 zł za kg.    W Unii Europejskiej utrzymuje się spadek cen...

Zwróciła - na poparcie swoich spostrzeżeń - uwagę, że według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (aktualnych na 10 października) liczba zarejestrowanych stad trzody chlewnej w Polsce wynosiła 59,2 tys. i w porównaniu do danych z 5 lipca spadła o 2347.

"Jeżeli chodzi o rynek bydła rzeźnego, to w czwartym kwartale każdego roku obserwujemy sezonowe podwyżki cen skupu i aktualnie trend ten jest widoczny" - wskazała Izba.

Natomiast ceny zbóż na światowych giełdach i rynku krajowym spadały od początku listopada m.in. przez napływ do Europy konkurencyjnej cenowo pszenicy ze wschodu. Jednocześnie na rynku była dużą podaż zboża.

"Aktualne ceny zbóż przedstawiają się następująco: pszenica konsumpcyjna (1440 - 1500 zł/t), pszenżyto (1300 - 1350 zł/t), żyto konsumpcyjne (1120 - 1200 zł/t), rzepak (2720 - 2750 zł/t)" - wyliczył wielkopolski samorząd rolniczy.

Izba Zbożowo-Paszowa, ceny ziarna, handel zbożem, kukurydza

Rolnicy nie chcą sprzedawać ziarna

Wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, słabsze niż przed rokiem plony kukurydzy, niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji w Ukrainie, a także posiadana baza magazynowa zniechęcają wielu rolników do sprzedaży ziarna - informuje...

Przygotowane notowania produktów pochodzenia roślinnego można znaleźć tutaj, a produktów pochodzenia zwierzęcego - tutaj.

"Analiza naszych kalkulacji pokazuje, że rentowność wielu kierunków produkcji rolniczej spada. Wynika to z faktu stabilizacji cen skupu w sytuacji ciągle rosnących kosztów produkcji. Nadal źle wygląda opłacalność trzody chlewnej w cyklu otwartym. Nieco lepiej jest z opłacalnością produkcji mleka, drobiu oraz wołowiny. Poprawiła się na szczęście opłacalność produkcji buraków cukrowych, dzięki podniesieniu cen cukru w sieciach detalicznych" - wymienia dalej WIR.

W jej ocenie producenci mogą się obawiać rosnących kosztów energii, szczególnie w branżach energochłonnych, czyli w mleczarstwie, drobiarstwie oraz w produkcji szklarniowej. Ze względu na wysoką inflację oraz wyhamowanie podwyżek płac, przenoszenie wysokich kosztów na konsumenta będzie jednak coraz trudniejsze.

Listopadowe kalkulacje opłacalności produkcji przygotowane przez Izbę są następujące:

Kalkulacja uprawy 1 ha buraka cukrowego
Kalkulacja uprawy 1 ha jęczmienia jarego
Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na kiszonkę
Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno
Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej
Kalkulacja uprawy 1 ha rzepaku
Trzoda chlewna

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie