Nowe odmiany rzepaku ozimego z potencjałem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: mgr inż. Jacek Broniarz, COBORU | redakcja@agropolska.pl
25-07-2020,12:00 Aktualizacja: 25-07-2020,12:28
A A A
W br. do krajowego rejestru wpisanych zostało 16 nowych odmian rzepaku ozimego – 13 mieszańcowych i 3 populacyjne. Odmiany pochodzą z siedmiu różnych firm hodowlanych - pięciu zagranicznych i dwóch krajowych.
 
W ocenie nowych odmian uwzględniano przede wszystkim plenność, cechę warunkowaną genetycznie, która stanowi także wypadkową wielu innych korzystnych właściwości odmiany. 
 
Ważna jest również jakość nasion, w tym zawartość tłuszczu, glukozynolanów i białka. Bardzo istotna jest wytrzymałość na warunki stresowe, m.in. niedobór opadów, niskie temperatury oraz odporność na choroby. Warto zwrócić uwagę na odmiany cechujące się genetycznie uwarunkowaną odpornością na kiłę kapusty i wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), które są bardzo przydatne do uprawy w warunkach dużej presji tych chorób. 
 
PDO, odmiany rzepaku ozimego, COBORU, krajowy rejestr odmian, LOZ, najlepiej plonujące odmiany rzepaku ozimego

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odmiany rzepaku ozimego?

Uprawa rzepaku ozimego jest wymagająca dla producentów, zarówno pod względem nakładów, jak i też dokładności i terminowości wykonywanych zabiegów agrotechnicznych. Duże znaczenie ma wybór odpowiedniej odmiany....
Aktualnie w krajowym rejestrze (KR) wpisanych jest 161 odmian rzepaku ozimego. Większość stanowią odmiany mieszańcowe - 124 i takich odmian z roku na rok jest coraz więcej. Odmian populacyjnych jest obecnie 37, ich liczba od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Blisko 90%  odmian pochodzi z zagranicy. Ponad połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany nowe, wpisane do rejestru w ostatnich pięciu latach. 
 
Materiał siewny najnowszych 16. odmian rzepaku ozimego, wpisanych do KR w br. zapewne w niedługim czasie znajdzie się w ofercie firm dystrybucyjnych. Oprócz sprawdzonych już odmian, warto wybierać do uprawy także te nowe, które cechują się dużym potencjałem i korzystnym połączeniem cech użytkowych i odpornościowych. 
 
Tegoroczne nowości mieszańcowe to: Akilah, Batis, Crotora, Daktari, DK Excited, DK Expat, ES Amaretto, Herakles, LE17346, LG Anarion, LG Areti, LG Avirron, Temptation, i populacyjne: Bono, Kwazar i Mars. 
 
Zaczyna się od hodowli 
 
Nowe odmiany cechują się przeważnie dużą plennością, a także bardzo dobrą jakością nasion. Są to stałe elementy ulepszania odmian w pracach hodowlanych. Cecha plenności jest warunkowana genetycznie, jednak duży wpływ mają na nią warunki siedliskowe, zwłaszcza gleba oraz czynniki agrotechniczne, w tym również intensywność uprawy. Wytworzony przez roślinę rzepaku plon stanowi także wypadkową wielu różnych cech odmiany, zwłaszcza jej wytrzymałości na warunki stresowe (m.in. niedobór opadów lub niskie temperatury) oraz odporności na choroby.
 
kiła kapusty, odmiany rzepaku odporne na kiłę kapusty, płodozmian, fungicydy na kiłę kapusty, zwalczanie kiły kapusty

Sposób na kiłę kapusty w rzepaku

Kiła kapusty od kilkunastu lat stanowi poważne wyzwanie dla plantatorów w Polsce. Jedną z możliwości jej ograniczania jest uprawa odmian o wysokiej odporności.   Rzepak jest rośliną ważną w płodozmianie gospodarstw średnio- i...
Przykładowo, odmiana podatna na jakiegoś patogena, w razie silnego porażenia będzie plonowała gorzej. Plonowanie w dużym stopniu zależy także od warunków pogodowych, które w ostatnich latach są bardzo zmienne, a ich przebieg w okresie wegetacji bywa często dla rzepaku niekorzystny. 
 
Wszystko to powoduje dość dużą zmienność plonowania w latach i rejonach kraju, tymczasem stabilność plonowania jest ważną właściwością odmiany. Warto wskazać, że producent rzepaku w swoich decyzjach powinien uwzględnić wybór odpowiedniej odmiany, właściwego stanowiska oraz dochować staranności i terminowości wykonywanych zabiegów agrotechnicznych, w tym zwłaszcza dotyczących siewu i zbioru oraz nawożenia i ochrony roślin. Takie podejście w dużym stopniu eliminuje ryzyko nieudania się uprawy rzepaku spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 
 
W przypadku jakości nasion odmian, istotna jest przede wszystkim duża zawartość tłuszczu. Jednakże, uwzględniając paszowe wykorzystanie rzepakowej śruty poekstrakcyjnej, ważna jest także wysoka zawartość białka oraz niska zawartość glukozynolanów i włókna. 
 
Nowe odmiany rzepaku wpisywane do KR muszą również spełnić wartości progowe takich cech jak zawartość kwasu erukowego w s.m. nasion poniżej 1% i zawartość glukozynolanów w s.m. nasion mniejszą niż 15 µM/gram. W badaniach i ocenie nowych odmian, COBORU uwzględnia wszystkie ww. wymagania. 
 
Największy postęp wnoszą mieszańce
 
nasiona rzepaku, kombajn, samochód, pole

Rozgoryczeni producenci rzepaku

Niskie tegoroczne plony rzepaku w wielu gospodarstwach wywołały zniechęcenie wśród jego producentów. I trudno się dziwić. W wielu, nawet bardzo dobrych gospodarstwach, plony rzepaku w tym sezonie wyniosły 2 czy 2,5 t z 1 ha. To...
Największy postęp obserwuje się w hodowli odmian mieszańcowych, które tworzone są w wyniku kontrolowanego krzyżowania odpowiednio dobranych linii wyjściowych. Odznaczają się one przede wszystkim większym potencjałem plonowania, ale wnoszą także postęp w hodowli odpornościowej, w której tworzy się linie syntetyczne dla wprowadzania genów determinujących odporność np. na kiłę kapusty, suchą zgniliznę kapustnych, czy wirusa żółtaczki rzepy. W ostatnich latach wyraźne zwiększył się także udział odmian mieszańcowych w KR, stąd dobór takich odmian jest liczniejszy i bardziej zróżnicowany, a nasiona są powszechnie dostępne w ofercie handlowej. 
 
Mimo wielu zalet odmian mieszańcowych, wielu rolników nadal dobrze ocenia przydatność odmian populacyjnych do własnych warunków gospodarowania i często uprawia je na swoich polach. Takie odmiany również zostały w br. zarejestrowane. Niestety, dobór odmian populacyjnych będzie w najbliższych latach coraz mniej liczny i mniej konkurencyjny wobec odmian mieszańcowych.
 
Polepszać zdrowotność 
 
Hodowcy w programach hodowlanych rzepaku ozimego dużą uwagę przywiązują też do poprawy zdrowotności odmian. W ostatnich latach prace hodowlane, oprócz zwiększania odporności na najczęściej występujące choroby, zostały w dużym zakresie rozszerzone o hodowlę odpornościową obejmującą w większym zakresie kiłę kapusty oraz wirusa żółtaczki rzepy. 
 
Chorób tych nie można zwalczyć stosując ochronę preparatami chemicznymi, dlatego bardzo ważna jest dostępność odmian o podwyższonej odporności na te patogeny. Ich wysiew stanowi najbardziej efektywny sposób zapobiegania porażeniom i uniknięcia znaczących strat. 
 
nasiona rzepaku, kombajn, samochód, pole

Rozgoryczeni producenci rzepaku

Niskie tegoroczne plony rzepaku w wielu gospodarstwach wywołały zniechęcenie wśród jego producentów. I trudno się dziwić. W wielu, nawet bardzo dobrych gospodarstwach, plony rzepaku w tym sezonie wyniosły 2 czy 2,5 t z 1 ha. To...
W ostatnich latach do KR zostało wpisanych kilka odmian rzepaku ozimego wykazujących dużą odporność na patotypy kiły kapusty Plasmodiophora brassicae najczęściej występujące w Polsce (SY Alister, Mentor, Archimedes, DK Platinium, Alasco, Augusta, SY Alibaba, Crocodile). W br. zarejestrowano dwie kolejne odmiany o zwiększonej odporności na kiłę kapusty – Crotora i LG Anarion. Ich odporność została potwierdzona w badaniach prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Aktualnie w KR wpisanych jest dziesięć takich odmian. Ich potencjał plonowania jest przeważnie nieco mniejszy od odmian nieodpornych, jakkolwiek i w tym zakresie następuje wyraźny postęp i nowe odmiany są już plenniejsze niż pierwsze odmiany kiłoodporne. 
 
W przypadku zainfekowania pól gospodarstwa zarodnikami sprawcy kiły kapusty, oprócz zaprzestania uprawy rzepaku, alternatywną możliwością jest uprawa odmian o dużej odporności. Trzeba wówczas przestrzegać co najmniej czteroletniej przerwy w uprawie rzepaku na tym samym polu, przede wszystkim po to, aby zapobiegać przełamaniu odporności. 
 
Obserwowana w ostatnich latach, głównie w okresie jesiennej wegetacji, dość częsta infekcja roślin rzepaku wirusem żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus) stanowi dla producentów rzepaku również znaczący problem. Wektorem przenoszącym wirusa są mszyce, głównie mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae). Mniejszą rolę w infekowaniu wirusem roślin rzepaku ma mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae). 
 
Wirus ten ma szeroki zakres żywicieli i najczęściej występuje w regionach zwiększonej uprawy rzepaku, buraków, ziemniaków i warzyw, zwłaszcza kapustowatych. Można przyjąć, że w przypadku pojawienia się mszycy na roślinach rzepaku i braku możliwości jej szybkiego i skutecznego zwalczenia, infekcja jest nieunikniona. 
 
ciągnik, agregat ścierniskowy, rzepaczysko, samosiewy rzepaku

Zwalczanie samosiewów rzepaku jest ważne

Jednym z celów uprawy pożniwnej jest niszczenie samosiewów zbóż i rzepaku. Zwalczanie samosiewów jest szczególnie ważne w przypadku rzepaku ze względu na olbrzymią ilość osypanych nasion. Osypanie się zaledwie 1...
Symptomy porażenia roślin rzepaku można zaobserwować najczęściej na starszych liściach, które mają fioletowo-czerwone przebarwienia, początkowo na brzegach, a z czasem obejmujące całą powierzchnię blaszki liściowej. U młodych zainfekowanych roślin następuje także spowolnienie wzrostu i stopniowe karłowacenie. 
 
Przy silnym porażeniu wirusem dochodzi do zakłócenia przebiegu procesów fizjologicznych rośliny. Wszystko to powoduje obniżenie plonowania oraz zmniejszenie zawartości tłuszczu w nasionach. 
 
Natomiast odmiany posiadające genetycznie uwarunkowaną odporność na wirusa żółtaczki rzepy, w warunkach dużej presji mszycy i tym samym zagrożenia infekcją, wytwarzają plon nasion większy i bardziej stabilny niż odmiany nieodporne. 
 
Dlatego aktualnie najbardziej efektywnym sposobem ograniczania skutków porażenia rzepaku przez wirusa żółtaczki rzepy jest hodowanie odmian odpornych/tolerancyjnych na TuYV. Takie prace prowadzone są w kilku zagranicznych ośrodkach hodowlanych. W ostatnich czterech latach do KR zostało wpisanych już blisko 30 takich odmian (w tym roku dziewięć: Akilah, Batis, Daktari, DK Excited, LE17346, LG Anarion, LG Areti, LG Aviron, Temptation).
 
Opisy odmian rzepaku ozimego wpisanych do KR w roku 2020
 
rzepak, kombajn, pole, niebo

Rzepak - w tym roku plony nie powalają na kolana

W jednym z gospodarstw w Sahryniu na Zamojszczyźnie, w którym prowadzę doświadczenia z aplikacją dolistną krzemu w uprawie buraka cukrowego trwają zbiory rzepaku ozimego. Plonowanie jest zróżnicowane. Na części pól,...
Akilah
Odmiana mieszańcowa. Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
(Reprezentant hodowcy: Saaten-Union Polska)
 
Batis 
Odmiana mieszańcowa. Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i  czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
(DSV Polska sp. z o.o., RAPOOL)
 
rozsiewacz, ciągnik, pole, nawóz, niebo

Dobrze nawieź stanowisko pod rzepak

Rzepak ozimy odznacza się dużym zapotrzebowaniem na fosfor, a przede wszystkim na potas. Musi być dobrze zaopatrzony w te składniki pokarmowe już od momentu siewu. Przyjmuje się orientacyjnie, że rzepak ozimy do wytworzenia 1 t nasion wraz z...
Daktari
Odmiana mieszańcowa. Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów dość mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.  
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i  czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 
(DSV Polska sp. z o.o., RAPOOL)
 
DK Excited 
Odmiana mieszańcowa. Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość dość duża. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.   
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i  czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 
(Monsanto Polska)
 
odmiany rzepaku ozimego, PDO, listy zalecanych odmian, LOZ, COBORU, plonowanie odmian rzepaku ozimego

Zajrzyj do PDO i wybierz odpowiednią odmianę rzepaku ozimego

Podjęcie decyzji o wyborze odmiany rzepaku ozimego do uprawy w nowym sezonie mogą ułatwić wyniki badań prowadzone corocznie w ramach Porejestrowego Doświadczelnictwa Odmianowego (PDO).    Badania te umożliwiają sprawdzenie aktualnej...
DK Expat 
Odmiana mieszańcowa. Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny dość wysokie. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i  czerń krzyżowych średnia. 
(Monsanto Polska)
 
ES Amaretto 
Odmiana mieszańcowa. Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. 
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny wysokie. Termin kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego.  
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i  czerń krzyżowych średnia. 
(Euralis Nasiona)
  
desykacja rzepaku, sklejanie łuszczyn rzepaku, dikwat, wycofanie dikwatu, glifosat, dosuszanie rzepaku

Desykacja rzepaku bez dikwatu

Decyzją Unii Europejskiej, po ponad sześćdziesięciu latach, od 4 lutego bieżącego roku obowiązuje zakaz stosowania dikwatu.   To jedna z najbardziej dotkliwych decyzji. Zachwiała ona doktryną wycofywania substancji czynnych tylko pod...
Herakles 
Odmiana mieszańcowa. Plenność dobra do bardzo dobrej.  Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość dość duża. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi większa od średniej. 
(Saaten-Union Polska, NPZ)
 
LE17346
Odmiana mieszańcowa. Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość dość duża. Rośliny wysokie. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na  czerń krzyżowych większa od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
(Limagrain oddział w Polsce) 
 
uprawy facelii, Gronowo, powiat świebodziński, facelia błękitna

Nie tylko rzepak. Fotoamatorzy niszczą też facelię

Ludzie wjechali samochodami, rozłożyli koce, by cieszyć się pięknym widokiem i oczywiście utrwalić go na fotkach, a jednocześnie niszczyli uprawę facelii na polu rolników z Gronowa (pow. świebodziński, woj. lubuskie). O nowej modzie...
LG Areti 
Odmiana mieszańcowa. Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. 
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość dość duża. Rośliny wysokie. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Odporność na zgniliznę twardzikową mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
(Limagrain oddział w Polsce)
 
LG Aviron 
Odmiana mieszańcowa. Plenność bardzo dobra. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość dość duża. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 
(Limagrain oddział w Polsce)
 
rzepak, przyczepa, kombajn, pole, Sahryń

Które odmiany rzepaku ozimego wybrać do siewu w 2020 roku?

Wybór odmian rzepaku ozimego do siewu nie może być przypadkowy. Dużą pomocą w podjęciu właściwej decyzji służą listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw opracowywane przez COBORU na podstawie wyników...
Temptation 
Odmiana mieszańcowa. Plenność dobra do bardzo dobrej.  Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia.
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych większa od średniej. Według deklaracji hodowcy odmiana jest tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 
(DSV Polska sp. z o.o., RAPOOL)
 
Crotora 
Odmiana mieszańcowa. Plenność dobra. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Rozwój roślin po wschodach dość szybki. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i  czerń krzyżowych średnia. Odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. 
(Saaten-Union Polska, NPZ)
 
technologia uprawy rzepaku ozimego, rzepak ozimy, niedobór wody, szyjka korzeniowa, obsada roślin, siew bezpośredni

Uprawa rzepaku w warunkach niedoboru wody

Sezon wegetacyjny 2018/2019 po raz kolejny nie oszczędził upraw, nastąpiła wręcz kumulacja niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Rozpoczął się ciepłą, długą i suchą jesienią, po której nastąpiła wyjątkowo zimna i sucha wiosna nagle...
LG Anarion 
Odmiana mieszańcowa. Plenność dobra do bardzo dobrej. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. 
Rozwój roślin po wschodach szybki. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny wysokie. Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i  czerń krzyżowych średnia. Odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji hodowcy jest także tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). 
(Limagrain oddział w Polsce)
 
Odmiany populacyjne 
 
Bono 
Odmiana populacyjna. Plenność dość dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach mniejsza od średniej, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość średnia. Rośliny dość niskie. Termin kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia na choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej.
(Hodowla Roślin Smolice)
 
Agricola Lublin, dni pola, odmiany rzepaku ozimego, odmiany zbóż ozimych

Agricola-Lublin zaprezentowała odmiany zbóż ozimych i rzepaku

19 czerwca firma Agricola-Lublin zaprosiła rolników do obejrzenia poletek rzepaku i zbóż w miejscowości Zając (powiat Węgrowski, woj. mazowieckie). Dostarcza ona kompleksowe rozwiązania rolnikom nie  tylko z Lubelszczyzny, ale...
Kwazar 
Odmiana populacyjna. Plenność dość dobra. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Rozwój roślin po wschodach umiarkowanie szybki. Zimotrwałość przeciętna. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej. 
(Hodowla Roślin Strzelce)
 
Mars 
Odmiana populacyjna. Plenność dość dobra. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach mniejsza od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej.
Rozwój roślin po wschodach dość wolny. Zimotrwałość średnia. Rośliny dość niskie. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych mniejsza od średniej.
(Hodowla Roślin Strzelce)
 

Tabela 1. Stan krajowego rejestru (KR) rzepaku ozimego w latach 2016-2020

Wyszczególnienie

2020

2019

2018

2017

2016

 

 

 

 

 

 

Liczba odmian

wpisanych do KR

161

153

140

128

121

- mieszańcowe

124

114

102

90

80

- populacyjne

37

39

38

38

41

 

 

 

 

 

 

Liczba odmian

rejestrowanych w roku

16

17

18

14

20

- mieszańcowe

13

15

15

14

12

- populacyjne

3

2

3

0

8

 

 

 

 

 

 

Liczba firm hodowlanych z których odmiany wpisano do KR w roku

7

9

7

9

10

 

Tabela 2. Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do krajowego rejestru (KR) w 2020 r.

Nazwa odmiany

Plon nasion

Zawar-

tość

tłuszczu

Zawar-

tość

białka

Stan roślin
po zimie

Wysokość roślin

Zgnilizna twardzik-owa

Choroby podstawy łodygi

Czerń krzyżo-wych

dt z ha

% wzorca

% s.m.

% s.m.b.

skala 9o

cm

% roślin

porażonych

skala 9o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia odmian

43,3

112

47,1

37,4

7,7

151

15

16

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akilah F1

43,4

112

48,5

37,5

7,8

147

13

13

7,2

Batis F1

46,4

120

48,0

36,2

7,7

150

14

18

7,1

Daktari F1

44,5

115

48,0

37,0

7,9

148

14

15

7,1

DK Excited F1

46,4

120

47,8

36,5

7,8

153

17

17

7,2

DK Expat F1

45,7

118

46,8

36,8

7,7

155

14

18

7,1

ES Amaretto F1

43,3

112

45,9

38,9

7,5

158

15

15

7,2

Herakles F1

42,5

110

47,7

37,7

7,7

150

14

14

7,2

LE17346 F1

47,4

122

46,4

36,5

7,9

157

17

17

7,5

LG Areti F1

45,5

117

46,7

38,2

7,9

161

18

16

7,4

LG Aviron F1

46,9

121

46,7

36,9

7,9

152

14

19

7,0

Temptation F1

45,6

118

48,2

37,8

7,6

148

14

17

7,5

Crotora * F1

39,6

102

47,4

37,6

7,4

153

14

16

7,1

LG Anarion * F1

43,2

111

45,8

38,4

7,8

157

15

15

7,0

Bono p

36,9

95

46,2

37,3

7,5

143

17

21

7,1

Kwazar p

37,8

97

46,8

37,6

7,4

147

13

14

6,7

Mars p

38,3

99

46,2

37,9

7,5

144

17

14

6,8

F1 – odmiana mieszańcowa, p – odmiana populacyjna, * – odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty

stan roślin po zimie – większa wartość w skali 9o oznacza lepsze przezimowanie

porażenie przez choroby – mniejsza wartość w procentach oznacza większą odporność; większa wartość w skali 9o oznacza większą odporność

 
  •    Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 7-2020 - ZAPRENUMERUJ

 

 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement