Paszporty dla roślin po nowemu. W grudniu zmiana przepisów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
15-09-2019,10:20 Aktualizacja: 17-09-2019,13:58
A A A
Od połowy grudnia tego roku, w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także na nasiennictwo i obrót materiałem siewnym - informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 
Zmiany w prawie wynikają z dwóch rozporządzeń - z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, a także z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. 
 
materiał siewny,siew, piorin, nasiennictwo, jakość plonu, reklamacja materiału siewnego

PIORiN apeluje. Warto zadbać o dobry materiał siewny

"Kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat ma wybór materiału siewnego jako środka produkcji" - przypomina PIORiN. W związku...
Celem nowych przepisów ma być zwiększenie ochrony UE przed wprowadzaniem z państw trzecich organizmów szkodliwych, harmonizacja systemu paszportowania roślin, rewizja koncepcji stref chronionych, poprawa spójności przepisów z zakresu zdrowia roślin oraz przepisów dotyczących roślinnego materiału rozmnożeniowego, a także ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli urzędowych w całym łańcuchu żywnościowym. 
 
Zwiększony został zakres rejestru podmiotów profesjonalnych zajmujących się określonym materiałem roślinnym (prowadzony przez PIORiN). Jednocześnie z obowiązku wpisu zwolnione zostały podmioty dostarczające użytkownikom ostatecznym, na własny użytek i w sposób bezpośredni: 
 
  •  małe ilości roślin, 
  •  małe ilości nasion, innych niż nasiona objęte wymogiem posiadania świadectwa fitosanitarnego w imporcie do UE. 
 
Rozszerzony został wykaz gatunków i rodzajów roślin, w tym materiału siewnego oraz produktów roślinnych i przedmiotów podlegających obowiązkowi zaopatrzenia w paszport roślin. 
 
drony, zwalczanie szkodników w uprawach, chiński XAG, Bayer Crop Science

Drony zwalczają szkodniki w uprawach z zabójczą skutecznością

Aż 98 proc. szkodników na plantacjach zabiły drony w ramach eksperymentu, który przygotowali i zrealizowali Chińczycy do spółki z koncernem Bayer. O zastosowaniu nowej technologii na polach uprawnych w regionie Kuangsi w...
 
Na podstawie rozporządzenia 2016/2031 wykaz ten obejmie m.in.:
  • wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, co jest największą zmianą;
  • niektóre nasiona, tj. te dla których ustalono agrofagi określane jako niekwarantannowe organizmy regulowane (RNQPs);
  • rośliny wymienione dotychczas w załączniku VAI dyrektywy 2000/29/WE;
  • rośliny dla których przyjęto środki unijne dot. przemieszczania w UE;
  • rośliny wymienione w aktach wykonawczych dla których wymagana jest inna szczególna etykieta lub inny rodzaj poświadczenia. 
 
Posiadanie paszportu dla roślin będzie niezbędne w UE co najmniej przy przemieszczaniu określonych roślin pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, np. drzewek owocowych od szkółkarza do sadownika. Natomiast nie będzie wymagany w przypadku dostarczania wskazanych w wykazie roślin bezpośrednio użytkownikom ostatecznym. 
 
Nowe przepisy zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin. Szczegółowa specyfikacja dotycząca ich formatu znajduje się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2017/2313. 
 
Paszporty roślin wydane przed 14.12.2019 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pozostaną ważne do 14.12.2023 r., o ile nie uległ zmianie stan fitosanitarny roślin, dla których zostały one wydane. 
 
Biebrzański Park Narodowy, andrzej grygoruk, drzewa owocoe, jabłonie, grusze, sady

Tanie sadzonki czekają. Stawiają na stare odmiany drzew owocowych

Biebrzański Park Narodowy zachęca do sadzenia w sadach starych odmian drzew owocowych, by chronić dziedzictwo kulturowe krajobrazu, ale też popularyzować coraz rzadziej spotykane odmiany jabłoni, grusz, śliw, wiśni czy czereśni. Park zachęca...
Paszporty roślin będą wydawane: 
  • przez upoważnione zarejestrowane podmioty profesjonalne, pod nadzorem właściwych organów (WIORiN),
  • w drodze odstępstwa przez właściwe organy (WIORiN),
  • tylko dla roślin, dla których ocena wykazała, że spełniają one określone wymagania (dotyczące m.in. agrofagów kwarantannowych dla UE oraz RNQP). 
 
Zwiększony zostanie reżim importowy. Graniczna kontrola fitosanitarna będzie odbywała się w oparciu o system informatyczny TRACES, do którego część informacji obowiązkowo będzie wprowadzał podmiot importujący materiał. 
 
Na podstawie przepisów Rozporządzania 2016/2031, KE została uprawniona do ustalenia wykazu roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (tj. nie będących członkami UE), które stwarzają niedopuszczalny poziom zagrożenia agrofagami dla terytorium Unii. Takie rośliny i produkty roślinne są kwalifikowane jako „wysokiego ryzyka”, a ich import zostanie zakazany do czasu przeprowadzenia oceny zagrożenia (tzw. PRA). Wykaz roślin i produktów wysokiego ryzyka stanowi załącznik I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/2019 z 18 grudnia 2018 r. 
 
Po więcej szczegółów odnośnie nowego prawa warto zajrzeć na stronę internetową: http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-prawo-ue/ 
 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj