Polscy producenci drobiu rozumieją zasady rynkowej konkurencji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
06-06-2023,9:30 Aktualizacja: 06-06-2023,9:26
A A A

Konferencja, której głównym hasłem były aktualne wyzwania branży drobiarskiej, odbyła się 2 czerwca. Poświęcona ona była analizie obecnej sytuacji na rynku drobiarskim oraz największym wyzwaniom, które stoją przed branżą.

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, jednak od kilku lat zmaga się z poważnymi wyzwaniami.

Od momentu liberalizacji handlu z Ukrainą polski sektor drobiarski mierzy się z bezprecedensowo dużym napływem taniego mięsa drobiowego z tego kraju.

drobiarze, drób, białko paszowe, cel wskaźnikowy dla białka paszowego, GMO, nonGMO, polskie białko, śruta sojowa, drób

Hodowcy drobiu mogą mieć problem z finansowaniem inwestycji

Drobiarze alarmują, że wprowadzenie obowiązkowego stosowania tzw. wskaźników białkowych w żywieniu drobiu, doprowadzi do utraty konkurencyjności polskiego mięsa drobiowego i spowoduje załamanie się całego sektora. Sektor drobiarski, ze...

- Apelujemy do decydentów o podjęcie zdecydowanych działań. Otwarty dostęp do unijnego rynku jest rujnujący dla sektora, gdyż nie mamy szansy konkurować z produktem, który jest wytworzony bez obowiązku spełnienia szeregu kosztownych unijnych norm - mówi Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej dodając:

- Polscy producenci drobiu rozumieją zasady rynkowej konkurencji, pod warunkiem jednak, że strona ukraińska zobowiąże się do zapewnienia równoważnych standardów jakościowych i norm dobrostanowych obowiązujących w UE

Na forum UE prowadzona jest obecnie bardzo ważna dyskusja dotycząca wdrożenia strategii "Od pola do stołu". Przygotowywane są m.in. rozwiązania legislacyjne dotyczące wymagań dobrostanowych brojlerów oraz niosek.

Raport i rekomendacje w tej sprawie zostały już przedstawione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności - EFSA. Równocześnie prowadzone są prace w zakresie rewizji norm handlowych dla mięsa drobiowego.

Implementacja powyższych zagadnień będzie miała bardzo duży wpływ na przyszłość sektora drobiarskiego.

drobiarze, drób, białko paszowe, cel wskaźnikowy dla białka paszowego, GMO, nonGMO, polskie białko, śruta sojowa, drób

Konkurencyjność produkcji drobiarskiej może istotnie zmaleć

Drobiarze alarmują, że wprowadzenie obowiązkowego stosowania tzw. wskaźników białkowych w żywieniu drobiu, doprowadzi do utraty konkurencyjności polskiego mięsa drobiowego i spowoduje załamanie się całego sektora. Polska jest największym w...

- Zwracamy uwagę, że realizacja zaleceń EFSA może doprowadzić do bardzo poważnych zakłóceń w całym sektorze drobiarskim w Unii Europejskiej. Do najbardziej kontrowersyjnych elementów opinii EFSA, które zdaniem branży są oparte na błędnej analizie danych i należy je bezwzględnie zmienić, należy zalecenie stosowania maksymalnego zagęszczenia hodowli do 11 kg/m2 oraz ograniczenie tempa wzrostu brojlerów - dodaje Goszczyński.

Od momentu prezentacji strategii "Od pola do stołu" w 2020 r. organizacje skupiające rolników oraz przetwórców aktywnie biorą udział w procesie nowelizacji unijnych przepisów w sprawie dobrostanu zwierząt. Nikt nie neguje potrzeby wprowadzenia zmian.

Proces transformacji w kierunku zrównoważonego modelu produkcji musi się jednak opierać na trzech filarach tj. środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym.

Wejście w życie niektórych pomysłów Komisji Europejskiej może niestety doprowadzić do znacznego obniżenia konkurencyjności polskiego sektora drobiarskiego.

Książki warte polecenia: Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pięć kroków do sukcesu

-Dzięki dywersyfikacji nadal tuczy

-Audyt rzeźniany 

-ASF znów w natarciu

-Biogazownie - zasada działania

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2023

Hoduj z głową bydło:

-Białogrzbiete to spokojna rasa

-Detoksykanty zabezpieczają

-Tajemnice rekordowej produkcji 

-Ubój na pastwisku bez stresu

 

PRENUMERATA