Rada Sektora Wołowiny chce rozmawiać o senackich poprawkach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
27-10-2020,10:30 Aktualizacja: 27-10-2020,10:24
A A A

Senat wprowadził do tekstu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt poprawki, które zdecydowanie zmieniają jej brzmienie. Rady Sektora Wołowiny podkreśla, że wiele z nich nie tylko rodzi konsekwencje finansowe, ale również wątpliwości natury prawnej. Dlatego chce ona powołania podkomisji sejmowej, która je rozpatrzy.

Do najważniejszych zmian przyjętych przez senat należy poprawka mówiąca o tym, że wymogu pozbawienia świadomości określonego w trakcie uboju nie stosuje się w przypadku drobiu.

"Zapis ten nierówno traktuje podmioty zajmujące się ubojem bydła w stosunku do podmiotów zajmujących się ubojem drobiu i może powodować złamanie konstytucyjnej zasady równości" czytamy w piśmie przesłanym przez radę do Roberta Telusa, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP.

  • Rada Sektora Wołowiny chce powołania podkomisji sejmowej
  • Podkomisja sejmowa ma rozpatrzyć senackie poprawki do tzw. piątki dla zwierząt
  • Bydło zostało wyjęte spod stosowania uboju religijnego
  • Senat dopuszcza odbiór zwierząt przez organizacje społeczne
  • Poprawki senatu nie wprowadzają analizy zagrożenia sektorowego

producenci wołowiny, Brexit, mięso wołowe, eksport wołowiny, straty producentów,

Polscy producenci wołowiny mogą dużo stracić na Brexicie

Producenci mięsa wołowego z coraz większym niepokojem patrzą na możliwość bezumownego Brexitu. Straty polskich hodowców mogą być większe niż te wywołane kryzysem związanym z pandemią Covid-19.    Polskie organizacje zrzeszone w...

Ubój religijny nie dla bydła?

Sygnatariusze pisma podkreślają, że w tym wypadku brakuje merytorycznych i prawnych przesłanek do nierównego traktowania podmiotów w zakresie stosowania uboju religijnego.

Rada Sektora Wołowiny uważa, że zasadne jest wystąpienie do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o opinię, czy poprawki zaproponowane w uchwale senatu nie są sprzeczne z prawem UE.

Kolejnym zarzutem jest fakt, że ustawa nie została skierowana do notyfikacji o czym świadczy również niezamieszczenie w niej odnośnika informującego o dokonaniu notyfikacji Komisji.

Kiedy analiza skutków ustawy?

Hodowcy bydła mięsnego oraz przetwórcy zwracają również uwagę na fakt, że jedna z poprawek przewiduje analizę skutków wejścia w życie ustawy dla hodowców, producentów i gospodarki narodowej dopiero w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

cena bydła, skup żywca wołowego, wołowina, ceny w Polsce,

Cena bydła w Polsce nieznacznie wzrosła

Żywiec wołowy na przełomie września i października był skupowany o 1 grosz za kilogram drożej niż przed tygodniem. O tyle samo wzrosły ceny zbytu mięsa wołowego oferowanego przez zakłady mięsne.   Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka...

"Wprowadzenie takiego rozwiązania dopiero po przyjęciu ustawy powoduje, iż w momencie przyjęcia jej nieznane są skutki prawne oraz finansowe ustawy, co w naszym przekonaniu nie powinno mieć miejsca, gdyż taka analiza powinna być przygotowana przed procesem legislacyjnym" czytamy w piśmie.

Co z odbieraniem zwierząt hodowcom?

Senat utrzymał również obecny stan prawny, który dopuszcza odbiór zwierzęcia upoważnionemu przedstawicielowi organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt bez udziału bezstronnych służb.

Zdaniem Rady Sektora Wołowiny ustawa w ten sposób pozbawia posiadaczy zwierząt ochrony miru domowego, mimo iż konstytucja gwarantuje w tym zakresie ochronę każdemu obywatelowi.

Brakuje analizy zagrożenia sektorowego

"Jednak wydaje się iż najważniejszym argumentem przemawiającym za skierowaniem ustawy do prac w podkomisji jest brak analizy zagrożenia sektorowego i powiązań międzysektorowych w konstrukcji odporności państwa" czytamy w piśmie.

charolaise, bydło mięsne, produkcja odsadków, opas, mamki, wołowina

Miało być limousine, ale jest charolaise

Rolnik z Wielkopolski od 17 lat zajmuje się hodowlą bydła mięsnego rasy charolaise. W jego planach był zakup limousine, ale z perspektywy czasu uważa, że podjął dobrą decyzję.   Marcin Krzewiński z Wełnicy koło Gniezna hodowlę bydła mięsnego...

Hodowcy i przetwórcy uważają, że w sytuacji kryzysów rolnictwo może być powiązane międzysektorowo z działaniami i usługami oraz infrastrukturą ważną dla bezpieczeństwa państwa.

Pismo Rady Sektora Wołowiny skierowane do Roberta Telusa Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdziesz TUTAJ.

Pod pismem podpisali się Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Zygmunt Jodko z Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso, Wiesław Różański z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Janusz Rodziewicz ze Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Więcej informacji dotyczących hodowli bydła i produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło". ZAPRENUMERUJ
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zastosowanie fotowoltaiki w chlewni

-Jak zabezpieczyć chlewnię przed ASF?

-Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej tuczarni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA