Pogłowie bydła wzrosło choć mamy mniej cieląt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
20-09-2018,9:45 Aktualizacja: 20-09-2018,9:46
A A A

Pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. wynosiło 6 201,4 tys. sztuk i było o 58,3 tys. sztuk (o 0,9 proc.) wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2017 r. również było ono wyższe i wzrosło o 165,7 tys. sztuk (2,7 proc. ).

Pogłowie wzrosło dzięki większej liczebności bydła w wieku 1-2 lat oraz dorosłego. Spadek odnotowano z kolei w grupie cieląt.

Cielęta poniżej 1 roku zmniejszyły swoją liczebność do poziomu 1 686,4 tys. sztuk. W porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2017 r. oznacza to spadek o 2 proc., a w porównaniu do grudnia ubiegłego roku o 1,6 proc.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat osiągnęło poziom 1 734,0 tys. sztuk. W stosunku do czerwca poprzedniego roku powiększyło się o 1,9 proc., a w porównaniu z grudniem 2017 r. o 3,9 proc.

mleko, produkcja mleka, cena mleka, bydło mleczne

Mleka wciąż jest więcej, ale w końcu jest ono droższe

Mleczarnie w Polsce nadal skupują więcej mleka niż w poprzednich miesiącach. Najważniejsze jest jednak to, że oprócz produkcji wzrosła w końcu jego cena. Cena mleka w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu 2018 r....

Pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2017 r. wzrosło o 54,8 tys. sztuk (o 2,3 proc.) do poziomu 2 429,2 tys. sztuk. W porównaniu z grudniem 2017 r. wzrosło ono o 88,5 tys. sztuk tj. 3,8 proc.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2018 r. wynosił:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,2 proc.;
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,0 proc.;
  • krowy - 39,2 proc.;
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6 proc.;

W strukturze pogłowia bydła w czerwcu tego roku w porównaniu do tego samego miesiąca w 2017 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat i krów, a zmalał udział cieląt w wieku poniżej 1 roku.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa mazowieckie (18,6 proc. ), wielkopolskie i podlaskie (16,5 proc.). W województwach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2 proc., a w pozostałych nie przekroczył 10 proc.

susza, bydło, LIR, Lubuska Izba Rolnicza, TUZ, list do ministra rolnictwa

Rolnicy chcą pomóc sąsiadom, ale obawiają się sankcji

W związku z bardzo trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną suszą, Lubuska Izba Rolnicza, w imieniu rolników prowadzących produkcję zwierzęcą, zwróciła się do ministra rolnictwa z prośbą o umożliwienie wykorzystania na paszę trwałych...

W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. odnotowano wzrost importu bydła o 18,5 proc., w tym cieląt o 7,6 proc., w stosunku do tego samego okresu w 2017 r.

Wielkość eksportu bydła w tym samym okresie kształtowała się na poziomie 26,3 tys. sztuk i spadła o 15,1 proc. W przypadku cieląt spadek wyniósł 12,3 proc.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za pierwsze pół roku 2018 r. wynosiła 6,51 zł/kg i była o 4,3 proc. wyższa od tej notowanej w analogicznym okresie 2017 r.

Średnia cena skupu mleka za sześć miesięcy 2018 r. wyniosła 1,3 złotych za litr (133,45 zł za 100 l) co oznacza, że była ona o 1,2 proc. wyższa od tej notowanej w pierwszym półroczu 2-17 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2022

Hoduj z głową bydło:

-Delikatne jersyki

-Zysk z mleka i z pierwiastek

-Odmiana ma znaczenie

-Dba o rozród i szybki postęp

-Niedoceniona słoma

 

PRENUMERATA