CHF 4.7487
CNY 0.6421
EUR 4.7162
GBP 5.3523
USD 4.4697

Choroby bydła - podstawy diagnostyki i terapii

146,50
Produkt niedostępny
Autor:
Michał Bednarski
Oprawa:
Twarda
Numer wydania:
II
Wydawca:
APRA sp. z o.o.


Nakład wyczerpany

Książka ta stanowi oryginalnie opracowane kompendium najnowszej wiedzy z zakresu rozpoznawania, diagnozowania, leczenia i zwalczania wybranych, szczególnie ważnych dla praktyki weterynaryjnej, chorób bydła. Warto przy tym podkreślić, że w warstwie merytorycznej dedykowana jest ona głównie lekarzom weterynarii, zwłaszcza praktykującym, ale stanowić też może cenne uzupełnienie obowiązkowej lektury dla studentów weterynarii, a nie wykluczone, że zainteresuje też pracowników nauki zajmujących się szeroko pojętą bujatryką. (…).

Niekwestionowaną dużą wartością książki, poza jej aktualną i przejrzyście podaną warstwą merytoryczną, jest bardzo bogata autorska dokumentacja fotograficzna zawierająca ponad 350, zrobionych w wysokiej rozdzielczości, kolorowych zdjęć. Rzadko obecnie spotykana w weterynaryjnych opracowaniach podręcznikowych dbałość o tak wyrafinowaną szatę graficzną jest warta podkreślenia. Ponadto, sposób prezentacji treści książki jest również nietypowy, użyta bowiem nowoczesna forma, m.in. poprzez dodatkowe przypomnienia i przytaczanie najważniejszych fragmentów tekstu, ułatwia czytelnikowi percepcję i zapamiętywanie najistotniejszych faktów. Oba te elementy pozwalają łatwo śledzić tekst książki, a jej lektura jest przyjemnością.

prof. dr hab. Dariusz Bednarek


Książka zawiera obowiązujące i aktualne, a także nowe elementy wiedzy z zakresu występowania, rozpoznawania, diagnostyki laboratoryjnej, leczenia i profilaktyki chorób bydła. (…)

Całość opracowania świadczy o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznym doświadczeniu terenowym autora, czego dowodem jest bogata dokumentacja fotograficzna przypadków, tym cenniejsza, że stanowi materiał autorski. (…).

W mojej opinii, a mam nadzieję, że wkrótce również opinii szerokiego grona czytelników, książka stanowi ważną i oczekiwaną praktyczną formę zwartego opracowania rozległej problematyki patologii w stadach bydła.

dr hab. Marek Gehrke, prof. UTP

Spis treści:

rozdział I – cielęta

1.1. Postępowanie z cielęciem po urodzeniu

        Ocena zdrowia i podstawowe czynności resuscytacyjne                         

        Zespół słabego cielęcia (ZSC)               

        Wady wrodzone                                       

        Prawidłowe odpojenie                           

        Zapalenie pępka                                    

1.2. Biegunki cieląt                                        

        Czynniki etiologiczne biegunek neonatalnych                             

        Przyczyny biegunek starszych cieląt 

1.3. Postępowanie                                         

        Ocena stanu klinicznego cielęcia        

        Leczenie kwasicy metabolicznej i nawodnienie – rehydratacja

        Diagnostyka przyczyn biegunek cieląt

        Terapia biegunek                                  

        Profilaktyka biegunek                         

1.4. Posocznica cieląt na tle E. coli           

rozdział II – choroby układu oddechowego

2.1. Układ oddechowy bydła                      

        Zespół oddechowy bydła (BRD)        

        Najczęściej diagnozowane przyczyny chorób układu oddechowego

2.2. Postępowanie diagnostyczne w przebiegu chorób układu oddechowego

        Leczenie                                                  

rozdział III – choroby układu pokarmowego

3.1. Choroby jamy ustnej                           

        Nadmierne ślinienie                               

        Zapalenie jamy ustnej                          

        Grudkowe zapalenie jamy ustnej       

        Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

        Choroby języka                                   

        Zęby i choroby zębów                     

3.2. Choroby kości szczęki i żuchwy       

        Promienica                                            

        Złamania żuchwy                               

3.3. Choroby gardła i przełyku                 

        Zatkanie przełyku                               

3.4. Choroby przedżołądków                   

        Niestrawność prosta                            

        Kwasica żwacza, niestrawność kwaśna

        Zasadowica żwacza, niestrawność zasadowa

        Wzdęcie żwacza                                  

        Zespół Hoflunda                                 

        Urazowe zapalenie czepca (niestrawność urazowa)                            

        Ciało obce w żwaczu                         

        Lewostronne przemieszczenie trawieńca

        Prawostronne przemieszczenie trawieńca, skręt trawieńca

        Wrzody trawieńca                             

3.5. Choroby jelit                                         

        Salmonelloza                                     

        Paratuberkuloza  – choroba Johnego

        Zimowa dyzenteria bydła                 

        Wirusowa biegunka bydła (BVD)

        Enterotoksemia bydła                        

        Zespół krwotoczny jelita czczego u bydła

        Zapalenie otrzewnej                          

        Czynniki toksyczne                            

3.6. Diagnostyka chorób przewodu pokarmowego bydła

        Historia choroby                                 

        Badanie kliniczne                                

        Badanie lewej strony  jamy brzusznej

        Badanie prawej strony jamy brzusznej

        Badanie treści żwacza                       

        Ocena kału                                           

        Laparotomia diagnostyczna             

        Diagnostyka biegunek                      

        Sposób nawadniania krowy             

rozdział IV – choroby metaboliczne –  podstawy

4.1. Choroby metaboliczne                      

4.2. Monitorowanie zaburzeń metabolicznych u krów mlecznych

        Analiza danych dotyczących zdrowotności stada

        Analiza wyników użytkowości mlecznej krów

        Badania monitoringowe, tzw. profil metaboliczny bydła

        Zakres badań                                      

4.3. Wybrane choroby metaboliczne      

        Subkliniczna kwasica żwacza          

        Porażenie (zaleganie) poporodowe/hipokalcemii poporodowa

        Tężyczka pastwiskowa (hipomagnezemia)                                     

        Ketoza bydła                                      

        Zespół tłustej krowy                           

4.4. Zaleganie u krów/ zespół zalegającej krowy

rozdział V – choroby zakaźne

5.1. Pryszczyca                                           

5.2. Wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD-MD)    

        Choroba błon śluzowych (MD)      

5.3. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła (IBR), pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej sromu i pochwy u krów (IPV)                               

5.4. Enzootyczna białaczka bydła         

5.5. Choroba niebieskiego języka           

5.6. Głowica                                                 

5.7. Gruźlica bydła                                      

5.8. Wąglik                                                    

5.9. Leptospiroza                                       

rozdział VI – choroby wymienia

6.1. Mastitis                                                 

        Grzybicze zapalenie wymienia, drożdżyce wymienia

6.2. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne

6.3. Leczenie i kontrola zapaleń gruczołu mlekowego

        Mastitis zakaźne                                

        Mastitis środowiskowe                     

        Terapia                                                 

        Rodzaje terapii                                    

        Wybór sposobu podania leku         

        Zasuszenie ćwiartki w trakcie laktacji

        Pozostałości w mleku                         

        Leczenie zapalenia gruczołu mlekowego na tle A. pyogenes  (Summer mastitis)                                      

        Brakowanie krów w przypadku zapalenia gruczołu mlekowego

        Szczepienia                                           

6.4. Higiena doju                                        

6.5. Sprzęt udojowy                                  

6.6. Inne choroby wymienia                    

rozdział VII – ronienia

7.1. Ronienia                                               

7.2. Najważniejsze przyczyny ronień      

        Czynniki wirusowe                              

        Choroby bakteryjne                        

        Ronienia na tle grzybiczym             

        Pierwotniaki                                          

7.3. Tok postępowania diagnostycznego w przypadku ronień                           

        Uwagi ogólne                                        

Postępowanie w przypadku ronień                                                 

rozdział VIII – choroby pasożytnicze

8.1. Choroby pasożytnicze                        

        Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego wywoływane przez nicienie (Nematoda)                        

        Tasiemczyce                                       

        Motylica wątrobowa  (Fasciola hepatica)                                   

8.2. Diagnostyka chorób pasożytniczych

        Badania parazytologiczne kału       

8.3. Leczenie i profilaktyka                       

        Zasady zwalczania pasożytów  w okresie zimowym (poza pastwiskowym)                               

        Zasady profilaktyki/leczenia inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych w sezonie pastwiskowym

        Uwagi ogólne                                     

        Zjawisko oporności                           

        Metody oceny skuteczności odrobaczania

rozdział IX – choroby skóry

9.1. Choroby skóry                                    

9.2. Okrywa włosowa                               

        Wyłysienia                                          

        Inne zmiany okrywy włosowej       

9.3. Choroby bakteryjne skóry                

        Dermatofiloza                                     

        Guziczkowate zapalenie skóry, zakażenia atypowymi prątkami

9.4. Choroby grzybicze skóry                   

        Dermatofitoza                                      

        Rodzaje terapii dermatofitozy u bydła

9.5. Choroby pasożytnicze skóry             

        Świerzb                                                 

        Nużyca                                                  

        Wszy i wszoły (wszawica i wszołowica)                           

        Kleszcze                                                

        Muchy                                                 

        Nematocera                                        

        Gzawica bydła (hypodermatoza)   

9.6. Choroby wirusowe skóry                 

        Brodawczakowatość bydła               

        Choroba guzowata skóry                  

9.7. Dermatozy niezakaźne                      

        Fotosensybilizacja                               

9.8. Wybrane aspekty diagnostyki i leczenia chorób skóry

        Historia choroby, czynniki usposabiające

        Badanie kliniczne                               

        Badania uzupełniające                    

        Badania hodowlane                            

        Leczenie chorób skóry – ogólne zasady

rozdział X – choroby układu ruchowego

10.1. Choroby układu ruchowego/mięśniowo-szkieletowego

          Kulawizny                                           

          Postępowanie diagnostyczne          

10.2. Zapalenia stawów tła urazowego

          Zapalenie kaletki przednadgarstkowej

          Zapalenie kaletki i ropowica okołostawowa stępu

10.3. Zapalenia stawów tła zakaźnego lub nieurazowego

          Zapalenie stawów (zapalenia wielostawowe) u cieląt

          Sztywność i zapalenie stawów w następstwie długotrwałego zalegania

          Niedowład spastyczny (zespół spastyczny)                                  

          Przykurcz mięśni zginaczy palców

10.4. Urazy grzbietu                                  

          Zespół ogona końskiego  (syndrom cauda equina)                         

10.5. Choroby mięśni                               

          Beztlenowcowe zapalenia mięśni i zakażenia przyranne

          Dystrofia mięśni u cieląt (choroba białych mięśni, niedobór witaminy E i selenu)                                 

          Pasożyty mięśni                              

rozdział XI – choroby układu naczyniowo-sercowego

11.1. Choroby układu naczyniowo-sercowego

          Badanie układu naczyniowo-sercowego

          Zapalenie wsierdzia (endocarditis)

          Zapalenie osierdzia (pericarditis)  

          Kardiomiopatie                                 

11.2. Choroby naczyń krwionośnych    

          Zapalenie żył                                     

          Zakrzepica żyły głównej  doogonowej

11.3. Zaburzenia krzepnięcia krwi          

          Trombocytopenia (spadek liczby płytek krwi)                     

          Pancytopenia cieląt                         

          Zakażenie szczepem BVDV typu 2 wywołującym krwawienia

11.4. Niedokrwistości hemolityczne      

          Babeszjoza                                         

          Inne pasożyty i bakterie krwi          

          Leczenie zaburzeń krzepliwości      

rozdział XII – choroby układu moczowego

12.1. Najważniejsze choroby układu moczowego

          Diagnostyka chorób układu moczowego bydła

          Leczenie chorób układu moczowego

rozdział XIII – choroby oczu

13.1. Choroby narządu wzroku              

          Zakaźne zapalenie rogówki i spojówki (IBK – Infectious bovine keratoconjunctivitis)                   

          Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (IBR)                                        

          Głowica                                             

          Ciało obce                                          

rozdział XIV – choroby centralnego układu nerwowego

14.1. Choroby centralnego układu nerwowego

          Postępowanie diagnostyczne w przypadku wystąpienia objawów neurologicznych

          Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE)                          

          Wścieklizna                                     

          Botulizm                                              

rozdział XV – postępowanie w nagłych przypadkach

15.1. Postępowanie w przypadku wystąpienia nagłych upadków i zachorowań

          Indeks                                                 

        Piśmiennictwo