Kończą się ważne nabory. Warto postarać się o pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2019,9:00 Aktualizacja: 22-06-2019,9:13
A A A

Już 29 czerwca ARiMR zakończy przyjmowanie wniosków o premię dla młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie oraz na wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

W pierwszym przypadku o pomoc mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęli w nim działalność rolniczą maksymalnie dwa lata przed dniem złożenia wniosku.

wsparcie dla rolników, budżet na rolnictwo, phil hogan, fundusze unijne na rolnictwo

Polska straci miliony przez błędy dotyczące funduszy rolnych

Do Polski nie trafi ponad 20 mln złotych z budżetu UE na wsparcie dla rolników przez błędy dotyczące wydatkowania funduszy unijnych - wynika z decyzji Komisji Europejskiej. Akt prawny w tej sprawie, wyłączający z finansowania Unii...

Wnioskodawcy muszą mieć też odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

"W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł. Jednym z podstawowych warunków jej przyznania jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro. Premia wypłacana będzie w dwóch ratach - najpierw 120 tys. zł, a następnie - po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł" - czytamy w komunikacie ARiMR.

Pomoc przeznaczona jest na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie - co najmniej 70 proc. kwoty powinna być zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urządzenia rolnicze.

Nabór wniosków o premię dla młodych rolników jest przewidziany do 29 czerwca. Ze względu na to, że jest to sobota, będą również uwzględniane dokumenty złożone w poniedziałek, 1 lipca.

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego tylko do 25 czerwca

25 czerwca mija termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego - podała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całkowita kwota wsparcia przyznana jednemu producentowi rolnemu może wynieść do 20 tys. euro w...

W drugim naborze zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Kolejną zmianą jest złagodzenie wymogu dotyczącego struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.

Wprowadzono również kryterium dochodowości lub przychodowości; podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym do co najmniej 10 tys. euro i - w każdym przypadku - o minimum 20 proc., w stosunku do wartości wyjściowej, utrzymując ten poziom co najmniej przez 5 lat od otrzymania pierwszej raty pomocy.

Premia może być przyznana osobom, które mają gospodarstwo rolne obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położoną w Polsce, której wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro.

Pomocą objęte będą gospodarstwa, w których rolnicy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Wyjaśniono, że przez działalność zarobkową rozumie się uzyskiwanie co najmniej 25 proc. wszystkich dochodów z rolnictwa lub co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

tworzenie grup, organizacja producentów, grupy producenckie, prow 2014-2020, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Grupy producentów rolnych dostaną większe wsparcie

Na wyższą pomoc mogą liczyć grupy producentów rolnych, które decyzję o przyznaniu pomocy otrzymają po 12 czerwca - poinformowała ARiMR. Łącznie wsparcie może wynieść nawet do pół miliona euro. Tegoroczny nabór...

Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł premii w dwóch ratach: najpierw 48 tys. zł, a następnie - po realizacji założeń biznesplanu składanego wraz z wnioskiem - 12 tys. zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, z czego 80 proc. na inwestycje w środki trwałe, np. budowę nowych budynków gospodarskich.

Beneficjent ma trzy lata na realizację biznesplanu i powinien prowadzić działalność rolniczą objętą wnioskiem przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt