Grupa Azoty przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał i całe pierwsze półrocze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
11-09-2020,8:35 Aktualizacja: 11-09-2020,8:49
A A A
Grupa Azoty odnotowała w II kwartale zysk netto na poziomie 57 mln zł. Oznacza to wzrost o 22 mln zł wobec analogicznego okresu 2019 r. Przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w II kw. 2020 r. wyniosły 2 269 mln zł, czyli były o 469 mln zł mniejsze niż w tym samym okresie 2019 r. Natomiast wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 315 mln zł, a marża EBITDA - 13,9%, co oznacza wzrost o odpowiednio o 29 mln zł i 3,4 p.p. r/r. 
 
Wyniki Grupy Azoty w II kw. 2020 r. były w istotnej mierze kształtowane przez obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w drugim kwartale ostatecznie sfinalizowane zostały prace związane z zapewnieniem finansowania kluczowej inwestycji Grupy Azoty - projektu „Polimery Police”.
koronawirus, epidemia koronawirusa, sars-cov-2, pandemia

Grupa Azoty wprowadza prewencyjne środki bezpieczeństwa

Spółki Grupy Azoty przeznaczą łącznie 3 miliony złotych na walkę z koronawirusem - podaje Grupa Azoty w  komunikacie. Darowizny mogą mieć charakterze pieniężny i rzeczowy. Każda z kluczowych spółek przeznaczy po 750...
W ujęciu narastającym, w pierwszych 6 miesiącach 2020 r., Grupa wygenerowała 5 373 mln zł przychodów ze sprzedaży, 753 mln zł wartości EBITDA i 14% marży EBITDA. Względem tego samego okresu ub.r. to mniej odpowiednio o 730 mln zł (przychody), 123 mln zł (EBITDA) i 0,3 p.p. (marża EBITDA).
 
- Ostatnie miesiące to szereg wyzwań stojących przed Grupą Azoty, związanych z obecną sytuacją rozwoju pandemii koronawirusa. W kluczowym dla Grupy segmencie nawozowym nie odnotowaliśmy w mijających miesiącach istotnego zaburzenia realizacji planu sprzedaży kontraktowej ani większych opóźnień w płatnościach kontrahentów. Sytuacja pozostaje stabilna, czemu od dłuższego czasu sprzyja niska cena gazu - mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. 
 
- Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rynek tworzyw, już wcześniej zmagający się z problemami przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego, mocno odczuł skutki pandemii. Kolejne wyłączenia produkcji przez podmioty w łańcuchu wartości segmentu spowodowały spotęgowanie zaburzenia równowagi popytowo-podażowej i wpłynęły na spadek cen i przychodów ze sprzedaży kaprolaktamu i poliamidów - kontynuuje dr Wardacki. 
 
- W segmencie Chemia sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż obserwujemy zarówno spadek cen i zapotrzebowania na NOXy, alkohole OXO i melaminę, jak i relatywnie niewielki wpływ pandemii na poziom cen bieli tytanowej. Pandemia pokazuje bardzo wyraźnie jak istotna w takich sytuacjach jest dywersyfikacja biznesu. To szczególnie istotne mając na względzie, że pomimo wyjątkowo wymagającego czasu, udało nam się zapewnić finansowanie dla inwestycji Polimery Police. Obecnie trwają już prace budowlane na wszystkich pięciu podprojektach, a naszym priorytetem jest utrzymanie tempa realizacji projektu - wskazuje prezes Grupy Azoty S.A.
 
grupa azoty, nawozy, koronawirus, Piotr Zarosiński

Grupa Azoty ostrzega rolników. Nawozy mogą być trudniej dostępne

"Ze względu na już widoczny wpływ koronawirusa na przemysł i transport, dostępność nawozów u autoryzowanych dystrybutorów w późniejszych terminach może być utrudniona" - przestrzega Grupa Azoty.   Nawozowy gigant...
Nawozy
 
Segment Nawozy odnotował w II kw. 2020 przychody w wysokości 1 401 mln zł (w tym 365 mln zł dotyczy Compo Expert) wobec 1 572 mln zł rok wcześniej, realizując marżę EBITDA w wysokości 11,6%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,8%. Dodając do tego wyniki za I kw. bieżącego roku, otrzymujemy w sumie 3 328 mln zł przychodów (w tym 844 mln zł dotyczy Compo Expert) i 13,6% marży EBITDA dla segmentu, czyli wartości niższe niż te osiągnięte przed rokiem (3 669 mln zł przychodów, 16,0% marży EBITDA). 
 
II kw. przyniósł spodziewaną nieznaczną obniżkę wolumenu sprzedaży. Nadwyżka r/r uzyskana w I kw. roku spowodowała, że w ujęciu narastającym sprzedana ilość nawozów była nawet nieznacznie wyższa niż przed rokiem. Niższe ceny większości produktów segmentu (wyjątkiem Compo Expert, który realizował sprzedaż przy wyższych cenach w każdej grupie asortymentu) nie spowodowały istotnego spadku marży.
 
Tworzywa
 
Odnotowany w I kw. 2020 ok. 10% spadek przychodów pogłębił się w kolejnych miesiącach i sięgnął 44% przekładając się na przychody w wysokości 218 mln zł (spadek o 163 mln zł r/r) i marżę EBITDA w wysokości minus 6,3% (spadek o 11,4 p.p r/r). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 591 mln zł (spadek o 199 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,0% (spadek o 10,9 p.p. r/r). 
 
grupa azoty, sławomir lipkowski, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczyt klimatyczny

Grupa Azoty nagrodzona na szczycie klimatycznym

Grupa Azoty została doceniona za działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz 10 zasad United Nations Global Compact podczas Szczytu Klimatycznego COP24, odbywającego się w Katowicach. Nagrodę z rąk Jerzego...
Rynek tworzyw szczególnie mocno odczuł skutki pandemii. Ceny poliamidu naturalnego w II kw. bieżącego roku były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 19%, a ceny kaprolaktamu o 40%. Spadek popytu objął zarówno rynek europejski, jak i azjatycki. W II kw. 2020 roku sprzedaż w ujęciu ilościowym obniżyła się o jedną trzecią r/r.
 
Chemia
 
W porównaniu do roku ubiegłego segment Chemia odnotował w II kw. bieżącego roku obniżenie przychodów do poziomu 531 mln zł (tj. o 22,2% r/r) przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 13,0 p.p. do poziomu 20,5%. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 216 mln zł (obniżenie o 15,2% r/r) i 16,6% (wzrost o 6,3 p.p. r/r). 
 
W tym okresie nastąpiło ograniczenie sprzedaży wszystkich istotnych produktów segmentu, obniżyły się również ich ceny, za wyjątkiem bieli tytanowej. Znacząco spadły również ceny podstawowych surowców do produkcji alkoholi i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego. 
 
Poprawa marży r/r w tym segmencie, pomimo spadku cen i wolumenów sprzedaży, wynika z ujęcia w II kw. 2019 r. w kosztach operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, a także z zaksięgowania w analizowanym okresie bieżącego roku rekompensat z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 (przychody z tytuły rekompensat zostały ujęte również pozostałych segmentach).
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej