Arkop na WRiE SGGW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2022,7:00 Aktualizacja: 01-12-2022,7:03
A A A

Wydział Rolnictwo i Ekologii SGGW w Warszawie systematycznie rozszerza współpracę z otoczeniem gospodarczym. W zajęciach ze studentami studiów magisterskich na kierunku rolnictwo 30 listopada 2022 r. uczestniczył Waldemar Cisak ze spółki Arkop.

W początkowej części wystąpienia Waldemar Cisak przedstawił spółkę Arkop. Szczególną uwagę zwrócił na już 30-letnią tradycję firmy, bardzo szeroki asortyment wytwarzanych tam produktów oraz ich jakość potwierdzoną wieloma certyfikatami.

studenci WRiB, Sahryń, burak cukrowy

Doktorat z krzemu w buraku

Od 2010 roku w Sahryniu na Zamojszczyźnie w gospodarstwie Witolda Ferensa prowadzone są badania z aplikacją dolistną krzemu. Ten rok był wyjątkowy. Po raz pierwszy na podstawie wyników uzyskanych w Sahryniu uzyskano stopień doktora nauk...

Głównym tematem prezentacji były aktualne tendencje w dokarmianiu dolistnym poszczególnych gatunków roślin rolniczych. Prelegent przypomniał znaczenie makro- i mikroelementów dla wzrostu i rozwoju roślin a także wielkości i jakości plonu.

W dalszej części spotkania zaprezentował najciekawsze produkty oferowane przez spółkę i ich innowacyjność. Wśród nich znalazły się nawozy dolistne zawierające pierwiastki korzystne: krzem, selen i tytan. Dużo uwagi mówca poświęcił produkowanym w spółce Arkop chelatom i ich zaletom. Podkreślił również zalety wytwarzanego w niej jednowodnego siarczanu magnezu.  

Podczas zajęć Waldemar Cisak podawał wiele przykładów z praktyki rolniczej, w tym nieprzestrzegania zasad przygotowywania cieczy roboczej i wykonywania zabiegu dolistnego. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy i wywołało ożywioną dyskusję, podczas której padło wiele pytań. Nie zabrakło także pytań dotyczących przygotowania się do pracy zawodowej oraz jej specyfiki.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej