Nouryon przejmuje ADOB i poszerza ofertę innowacyjnych nawozów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
10-01-2023,13:05 Aktualizacja: 10-01-2023,13:08
A A A

Nouryon, światowy lider chemii specjalistycznej, poinformował o zakończeniu procesu przejęcia firmy ADOB. To wiodący dostawca chelatowanych mikroelementów, nawozów dolistnych oraz innych nawozów specjalistycznych z siedzibą w Polsce.

Przejęcie potwierdza zaangażowanie firmy Nouryon na rynku produktów rolno-spożywczych i umożliwia znaczne poszerzenie wachlarza usług oraz produktów oferowanych klientom.

Zakończenie procesu oznacza przeniesienie do firmy Nouryon całości działań biznesowych ADOB obejmujących zakłady produkcyjne zlokalizowane w Poznaniu i Wrocławiu. Na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 4 stycznia  powołany został dr Radosław Olszewski. Szczegóły umowy nie zostały ujawnione.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej