Woda zanieczyszczona azotanami może wywoływać raka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Paweł Wernicki PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-06-2019,14:15 Aktualizacja: 17-06-2019,14:38
A A A

Azotany to naturalnie występujące jony, które powstają w wyniku przemian azotu. Do wód powierzchniowych mogą dostawać się ze ściekami komunalnymi, przemysłowymi, a także wskutek spływu z terenów rolniczych.

Związane głównie z rolnictwem zanieczyszczenie azotanami wody pitnej może powodować w USA do 12,5 tys. zachorowań na nowotwory rocznie - ostrzegają naukowcy.

dyrektywa azotanowa, azot mineralny, bilans azotu, nawożenie,

Program azotanowy. Jak zbilansować azot?

Według nowych przepisów związanych z Programem azotanowym, zawartość azotu mineralnego w glebie musi być uwzględniona w bilansie tego składnika. Można przyjąć wartości średnie lub wykonać analizę gleby.   W odpowiedzi na zastrzeżenia ze...

Azotany to naturalnie występujące jony, które powstają w wyniku przemian azotu. Do wód powierzchniowych mogą dostawać się ze ściekami komunalnymi, przemysłowymi, a także wskutek spływu z terenów rolniczych, które nawożono sztucznymi nawozami azotowymi.

Amerykańskie badania opublikowali naukowcy związani z organizacją non-profit Environmental Working Group (EWG). W każdym stanie oszacowali liczbę zachorowań na nowotwory, którą można przypisać zanieczyszczeniu azotanami publicznych systemów wodnych, w dużej mierze spowodowanemu spływem pochodzących z gospodarstw rolnych ścieków, zawierających sztuczne nawozy i obornik.

 Oszacowali także związane z tym koszty leczenia (do 1,5 miliarda dolarów rocznie).

- Zanieczyszczenie wody pitnej azotanami jest poważnym problemem, zwłaszcza na terenach rolniczych - powiedziała dr Olga Naidenko, doradca naukowy EWG i jeden z autorów badania. - Teraz po raz pierwszy widzimy szokujące konsekwencje tego zanieczyszczenia - dodała.

ciągnik, rzepak, rozsiewacz, nawozy

Program azotanowy: co które gospodarstwo musi przestrzegać?

Im bliżej wiosny, tym rolnicy są coraz zdezorientowani jakie obowiązki nakłada na nich Program azotanowy. Wynikają one z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu...

Obecny federalny standard dotyczący maksymalnej zawartości azotanów w wodzie pitnej został ustalony w roku 1962 i wynosi 10 części na milion (ppm), co odpowiada 10 miligramom na litr.

Jednak kilka uznanych badań epidemiologicznych łączy obecność azotanów w wodzie pitnej na poziomie poniżej jednej dziesiątej dopuszczalnego limitu - z nowotworami i innymi poważnymi problemami zdrowotnymi. Na początku roku Agencja Ochrony Środowiska EPA zawiesiła plany ponownej oceny przestarzałego standardu dotyczącego azotanów.

Cztery piąte zachorowań, które EWG przypisuje wpływowi azotanów, dotyczyło raka jelita grubego, resztę stanowiły rak jajnika, tarczycy, nerki i pęcherza moczowego. Azotany w wodzie z kranu były również związane z poważnymi problemami zdrowotnymi u noworodków.

Poziom, przy którym nie wystąpią niekorzystne skutki zdrowotne obecności azotanów w wodzie pitnej, naukowcy z EWG oceniają na 0,14 miligrama na litr (co odpowiada 0,14 ppm, części na milion). Ten poziom, 70 razy niższy od ustawowego limitu, odpowiada ryzyku zachorowania na nowotwór jeden do miliona.

W Polsce według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej najwyższe dopuszczalne stężenie azotanów w wodzie pitnej to 50 miligramów na litr (50 ppm), jest zatem 5 razy wyższe od obecnej amerykańskiej normy i 350 razy wyższe od proponowanej przez EWG.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement