Program azotanowy: co które gospodarstwo musi przestrzegać?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
01-02-2019,7:15 Aktualizacja: 03-02-2019,18:17
A A A

Im bliżej wiosny, tym rolnicy są coraz zdezorientowani jakie obowiązki nakłada na nich Program azotanowy.

Wynikają one z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339).

Zgodnie z nim gospodarstwa o powierzchni do 10 ha lub utrzymujący do 10 DJP (duża jednostka przeliczeniowa) nie mają żadnych nowych obowiązków. Przez DJP rozumie się  umowną jednostkę przeliczeniową zwierząt gospodarskich odpowiadającą zwierzęciu o masie 500 kg albo zwierzętom o łącznej masie 500 kg.

gleba, laska glebowa, ściernisko

Uwaga na fałszowanie wyników badań gleby!

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza ostrzega przed fałszowaniem wyników badań gleby. Ma to związek ze stwierdzonymi przypadkami u niektórych podmiotów pobierających próbki gleby w gospodarstwach rolnych. W żadnej mierze...

Wyjątkiem są rolnicy, którzy nabędą nawozy naturalne z firm prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub prowadzących chów lub hodowlę świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalne dawki azotu działającego ze wszystkich źródeł (opcjonalnie plan nawożenia azotem) dotyczą gospodarstw o powierzchni 10-100 ha lub utrzymujący 10-60 DJP.

Plan nawożenia azotem jest obowiązkowy dla gospodarstw:

 • o powierzchni co najmniej 100 ha;
 • mających co najmniej 50 ha upraw intensywnych;
 • utrzymujących co najmniej 60 DJP;
 • nabywających nawozy naturalne od firm importujących;
 • prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub prowadzących chów lub hodowlę świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
 • nabywających nawozy naturalne od prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub prowadzących chów lub hodowlę świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
  obornik, pryzma

  Obornik - cenna alternatywa dla nawozów mineralnych

  Nawożenie opierające się tylko na nawozach sztucznych nierzadko prowadzi do obniżenia zawartości materii organicznej i pogorszenia jakości gleby. Obornik stanowi mieszaninę kału oraz moczu zwierząt wraz ze ściółką. Jego skład chemiczny...

Opinia o planie nawozowym wydawana przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze obowiązuje:

 • w związku z programem azotanowym gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
 • w związku z innymi przepisami - firmy utrzymujące ponad 210 DJP, które mają taki wymóg w pozwoleniu zintegrowanym lub posiadające taki wymóg w kontekście przepisów oddziaływania na środowisko.

Ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem obowiązuje wszystkie gospodarstwa od 10 ha lub od 10 DJP. Ewidencja ta powinna zawierać informacje o:

 • dacie zastosowania nawozu;
 • rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz;
 • rodzaju zastosowanego nawozu;
 • zastosowanej dawce nawozu;
 • terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

stosowanie nawozów naturalnych, nawożenie, prawo, przepist, KRIR

Domagają się zgody na dłuższe stosowanie nawozów naturalnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Jak...

Dokumenty przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.

Inspekcja Ochrony Środowiska na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z  2017 r., poz. 1566), może:

1) nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub

2) nałożyć mandat:

 • 2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami;
 • 3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami;
 • 500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami albo za jej brak;
 • 500 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany.

Dodatkowo, ARiMR w związku z innymi przepisami, może obniżyć dopłaty bezpośrednie.

Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Poleć
Udostępnij