Żywność trafi do najuboższych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
28-03-2018,11:05 Aktualizacja: 28-03-2018,11:38
A A A

POPŻ, czyli Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to jedno z zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W Podprogramie 2017 żywność o wartości około 340 mln zł w formie paczek i posiłków trafi do ponad 1,34 mln osób najbardziej potrzebujących.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, jest zarazem beneficjentem i instytucją pośredniczącą. Jako beneficjent jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich.

program Pomoc Żywnościowa, przetargi na dostawy żywności, kowr, witold strobel, jacek bogucki

KOWR ogłosi przetargi na dostawy żywności. Potrzebujący nie zostaną sami

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i ministerstwo pracy ustalają szczegóły programu Pomoc Żywnościowa na 2018 r. - poinformował Witold Strobel, szef ośrodka. W drugim kwartale mają zostać ogłoszone przetargi, by program ruszył od połowy...
Natomiast jako instytucja pośrednicząca odpowiada za nadzór nad dostawami żywności przez wykonawców oraz nad dystrybucją żywności i działaniami na rzecz włączenia społecznego realizowanymi przez organizacje partnerskie.

Z roku na rok obserwuje się systematyczny rozwój programu i zwiększa się jego zakres, a asortyment produktów jest rozszerzany i wzbogacany, następuje też wzrost jakości produktów.

Warto przypomnieć, że w Podprogramie 2014 było pięć różnych produktów o wartości około 37 mln zł, w Podprogramie 2015 było szesnaście różnych produktów o wartości około 265 mln zł. Natomiast w Podprogramie 2016 ilość produktów była taka sama jak w poprzednim, ale wartość wzrosła do około 297 mln zł.

Najwięcej produktów jest w obecnym podprogramie POPŻ. Wartość ich dosięga 340 mln zł.

Od Podprogramu 2016 wprowadzono bardziej różnorodne i urozmaicone produkty m.in. szynkę drobiową, szynkę wieprzową mieloną, pasztet wieprzowy oraz filet z makreli w oleju, a także nowe produkty owocowo-warzywne takie jak fasola biała czy powidła śliwkowe. Produkty te cieszyły się dużym powodzeniem wśród osób potrzebujących, a dodatkowo było to duże wsparcie dla producentów rolnych i przetwórców, gdyż w ramach podprogramu zakupiono dużą ilość dobrej jakości produktów.

KOWR, ziemia, nieruchomości rolne, sprzedaż ziemi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

W tych przypadkach KOWR zgodzi się na sprzedaż ziemi

Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nałożyło na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nowe zadania. Między innymi ustawowo...
Łączna ilość zakupionej żywności wyniosła około 65 tys. ton. Instytucja pośrednicząca, KOWR, wypłaciła organizacjom partnerskim ponad 29 mln zł. Organizacje partnerskie rozdystrybuowały żywność wśród około 1,3 mln osób, a liczba osób objęta działaniami towarzyszącymi obejmowała ponad 156 tys.

W Podprogramie 2017 przewiduje się dostawy w ilości około 69 tys. ton artykułów spożywczych o wartości około 340 mln zł. Liczba produktów wzrosła do 21 i wprowadzono nowe produkty. Produkty te zgodne są z nową piramidą żywienia.

Organizacje partnerskie otrzymają łącznie ponad 34 mln zł dofinansowania zarówno na obsługę dystrybucji jak i realizację działań w ramach środków towarzyszących, mających na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, objętych pomocą żywnościową.

KOWR, dzierżawa, dzierżawa gruntów rolnych, czynsz dzierżawny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dzierżawa nieruchomości rolnych nabiera tempa

W 2017 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstał z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, wydzierżawił 53 tys. ha gruntów na podstawie ponad 5,9 tys. zawartych umów. To kolejny rok, w...
W okresie od sierpnia 2017 do lutego 2018 do organizacji partnerskich dostarczono około 52 tys. ton artykułów spożywczych. Co stanowi około 75 proc. łącznej ilości produktów przeznaczonych do dostarczenia w Podprogramie 2017 o wartości około 252 mln zł. Natomiast wykonawcom KOWR wypłacił już ponad 152 mln zł, a organizacjom partnerskim ponad 15 mln zł. Kolejne wypłaty będą realizowane sukcesywnie w najbliższych miesiącach.

Warto zaznaczyć, że od Podprogramu 2016 nastąpił znaczący wzrost jakości produktów. Dodano składniki naturalne, zwiększono zawartość mięsa czy uatrakcyjniono opakowania. Są one teraz wielokolorowe i zbliżone do opakowań na rynku. Natomiast od Podprogramu 2017 wzmocnione zostały opakowania artykułów sypkich z możliwością ich wielokrotnego otwierania. Teraz na opakowaniach znajdują się czytelne opisy oraz proste przepisy na przygotowanie posiłków z wykorzystaniem innych artykułów z POPŻ.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj