W tych przypadkach KOWR zgodzi się na sprzedaż ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
21-03-2018,9:20 Aktualizacja: 21-03-2018,9:46
A A A

Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nałożyło na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nowe zadania.

Między innymi ustawowo usankcjonowało zasadę, iż podstawowym sposobem zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa, a nie jak wcześniej sprzedaż.

Warto pamiętać, że zakaz sprzedaży gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadzony wspomnianą wyżej ustawą nie jest bezwzględny.

KOWR, dzierżawa, dzierżawa gruntów rolnych, czynsz dzierżawny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dzierżawa nieruchomości rolnych nabiera tempa

W 2017 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstał z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, wydzierżawił 53 tys. ha gruntów na podstawie ponad 5,9 tys. zawartych umów. To kolejny rok, w...
Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

W 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał grunty o łącznej powierzchni prawie 4,1 tys. ha. W tym celu KOWR zorganizował 28 290 przetargów i zaoferował do nabycia grunty o łącznej powierzchni 14 623 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 4235 przetargów na grunty o powierzchni 2320 ha.

19,2 proc. wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (5424 przetargów). W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 3416 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 1074 przetargów ograniczonych na grunty o powierzchni 990 ha.

KOWR sprzedał w trybie przetargowym 600 ha gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne. Skuteczność przetargów na sprzedaż gruntów  rolnych Zasobu w 2017 r. wynosiła 15 proc.

dzierżawa ziemi, ustawa o obrocie ziemią,  nieruchomości rolne Skarbu Państwa, kowr, adam struziak

KOWR chce zagospodarować małe działki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który od września zajmuje się obrotem ziemi, chce zagospodarować jak najwięcej działek do 2 hektarów. Jest ich ponad 410 tys. i są trudno zbywalne - poinformował Adam Struziak, dyrektor departamentu...
W porównaniu z 72-proc. skutecznością przetargów na dzierżawę świadczy o zmniejszającym się zainteresowaniu rolników nabywaniem na własność nieruchomości, na korzyść dzierżawy.

Po wprowadzeniu ustawy o wstrzymaniu, możliwa jest sprzedaż jedynie działek o powierzchni do 2 ha, które wśród rolników nie cieszą się zainteresowaniem. Wolą oni dzierżawić większe powierzchniowo nieruchomości.

W 2017 r. największy areał gruntów KOWR sprzedał w województwach: warmińsko-mazurskim - 760 ha, zachodniopomorskim - 453 ha, i kujawsko-pomorskim - 405 ha. Najmniej gruntów sprzedano w województwach: łódzkim - 29 ha, podlaskim 31 ha oraz małopolskim - 32.  

W 2017 r. KOWR w skali kraju uzyskał średnią cenę sprzedaży 1 ha gruntu rolnego na poziomie 31 058 zł.

Najwyższe średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych odnotowano w województwach: wielkopolskim - 60,3 tys. zł/ha, kujawsko pomorskim - 54,6 tys. zł/ha i dolnośląskim - 34,8 tys. zł/ha.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj