Rolników trzeba chronić przed nieuczciwymi praktykami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-04-2018,9:10 Aktualizacja: 17-04-2018,9:28
A A A

Najważniejszym punktem ostatniego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu była prezentacja przez KE projektu dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

W posiedzeniu uczestniczył Krzysztof Jurgiela, minister rolnictwa. Polska zabiegała o to, aby kwestie nieuczciwych praktyk handlowych zostały uregulowane na poziomie unijnym. Jednocześnie prawo UE w jak największym stopniu powinno uwzględniać rozwiązania już przyjęte przez państwa członkowskich.

Vytenis Andriukaitis, ocena ryzyka bezpieczeństwa żywności, żywność, kontrola żywności, bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności budzi wiele wątpliwości. Bruksela chce to zmienić

Obywatele UE nie ufają badaniom naukowym na temat bezpieczeństwa żywności - informuje KE i proponuje, jak to zmienić. Chce, żeby społeczeństwa były lepiej informowane o wynikach badań na ten temat. Propozycja zakłada umożliwienie obywatelom...

Szef resortu poinformował, że nasz kraj przyjął w 2017 roku ustawę o zakazie stosowania nieuczciwych praktyk w sektorze rolno-spożywczym.

"Ochrona producentów rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez silniejszych nabywców jest konieczna. Mniejsze podmioty gospodarcze zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, w tym rolnicy, ponoszą negatywne konsekwencje nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez silniejszych partnerów" - powiedział minister cytowany w komunikacie resortu rolnictwa.

W ocenie ministra, przedstawiona w projekcie dyrektywy lista nieuczciwych praktyk mogłaby być dłuższa.

Obejmuje ona: opóźnione płatności za produkty szybko psujące się, anulowanie zamówień w ostatniej chwili, jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tychże warunków z mocą wsteczną oraz żądania, aby dostawcy płacili za zmarnowane produkty żywnościowe.

znak polska smakuje, jakość żywności, system jakości żywności, eksport żywności

Jakość żywności to siła eksportu. Znak "Polska smakuje" zobowiązuje

Organizacje zarządzające krajowymi, akredytowanymi systemami jakości żywności podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju takich systemów - poinformował Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i...

W kolejnym punkcie obrad ministrowie rolnictwa omawiali postępy poczynione w zapobieganiu marnotrawieniu żywności. Podkreślano, że ważne jest, aby na poziomie unijnym opracować wspólną metodologię zbierania danych dotyczących odpadów żywności oraz prowadzić dalszą wymianę doświadczeń między państwami członkowskimi w ramach powołanej unijnej Platformy ds. Strat i Marnowania Żywności.

Jurgiel poinformował, że w Polsce już są podejmowane działania zmierzające do ograniczenia marnowania żywności, dotyczące m.in. edukacji i dystrybucji żywności dla osób potrzebujących. Podjęte zostały także prace legislacyjne.

Podczas spotkania minister Jurgiel zaprezentował także wyniki międzynarodowej Konferencji Wysokiego Szczebla poświęconej afrykańskiemu pomorowi świń, która odbyła się 26 marca w Warszawie. Wypracowano konkluzje dotyczące badań naukowych, działań legislacyjnych i informacyjnych oraz pomocy finansowej.

Jurgiel zaapelował do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe dla państw członkowskich zwalczających ASF - poinformowano na koniec w komunikacie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu