Rolniczy samorząd przeciw przedłużaniu dzierżaw kołom łowieckim

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2017,18:15 Aktualizacja: 11-03-2017,11:58
A A A

Zachodniopomorska Izba Rolnicza wyda negatywne opinie dla przedłużania dzierżaw obwodów łowieckich kołom łowieckim. Zdaniem przedstawicieli izby gospodarka łowiecka w regionie jest źle prowadzona.

Rozmawiano o tym podczas spotkania, na które zachodniopomorski samorząd rolniczy zaprosił przedstawicieli starostw powiatowych, urzędu marszałkowskiego, zarządów Polskiego Związku Łowieckiego i dyrekcji Lasów Państwowych.

straty, Prawo łowieckie, VI Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, straty w uprawach

Będą rozmawiać o szkodach i nowym Prawie łowieckim

13 marca w Olsztynie odbędzie się VI Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W programie spotkania znalazł się punkt dotyczący szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione, ze szczególnym uwzględnieniem łosi....

Przedyskutowano przede wszystkim kwestie związane ze szkodami w uprawach i płodach rolnych, wyrządzanymi przez zwierzynę łowną, z obowiązującym prawem oraz przedstawiono możliwości rozwiązania najważniejszych problemów.

Członkowie Walnego Zgromadzenia ZIR postanowili, że zarząd negatywnie zaopiniuje wszystkie przedłużenia dzierżaw obwodów dla kół łowieckich. W oficjalnym stanowisku napisano, że Polski Związek Łowiecki nie panuje na terenie województwa zachodniopomorskiego nad sytuacją, bo pogłowie zwierzyny łownej lawinowo rośnie.

Według izby, łowczy jak najszybciej powinni radykalnie zredukować populację dzików i jeleniowatych. "Gospodarka łowiecka jest źle prowadzona, podejmowane działania w kierunku redukcji pogłowia zwierzyny w dalszym ciągu nie są wystarczające" - czytamy w stanowisku.

Zdaniem rolniczego samorządu, zgryzienia dokonywane masowo podczas żerowania w uprawach, szczególnie teraz - w początkowej fazie wegetacji - oznaczają trudne do oszacowania straty w plonach.
dzik, odstrzał dzików, asf, kujawy, populacja dzików, ministerstwo rolnictwa

Będą strzelać do dzików. Myśliwi z siedmiu kół łowieckich wykonają plan

Według ministerialnych wskaźników w lasach w okolicach Inowrocławia na Kujawach jest zbyt dużo dzików. Dlatego jest zgoda na strzelanie do nich. W Nadleśnictwie Miradz (ponad 8 tys. ha) położonym na terenie sześciu gmin...

ZIR wskazuje także m.in. na nieudane próby kompleksowego rozwiązania problemu przez zmianę ustawy Prawo Łowieckie oraz na opinię pokontrolną NIK, która uznała że obecny model gospodarki łowieckiej jest przestarzały.

Przeprowadzona natomiast jesienią ubiegłego roku ogólnokrajowa inwentaryzacja dzików - w ocenie izby - nie była wiarygodna. Należało bowiem wykorzystać nowoczesne metody i sprzęt do obserwacji, jak drony czy zdjęcia termowizyjne.

"Zachodniopomorska Izba Rolnicza nie może brać odpowiedzialności za utrwalenie obecnej, złej i przejściowej sytuacji, a takim działaniem byłoby wydanie opinii pozytywnej dla któregokolwiek z funkcjonujących w naszym województwie kół łowieckich. Tym samym ZIR opowiada się za pilną i racjonalną zmianą ustawy Prawo łowieckie" - czytamy na koniec w stanowisku.

Poleć
Udostępnij