Będą rozmawiać o szkodach i nowym Prawie łowieckim

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-03-2017,12:10 Aktualizacja: 08-03-2017,12:12
A A A

13 marca w Olsztynie odbędzie się VI Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W programie spotkania znalazł się punkt dotyczący szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione, ze szczególnym uwzględnieniem łosi.

"Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2016 r. poz.1315.), zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje VI Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 13 marca 2017 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Centrum Wdrażania Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 a" - czytamy w komunikacie.

żubry, łosie, podlasie, podlaska izba rolnicza

Żubry i łosie to goście niemile widziani

Zniesienia moratorium na odstrzał łosi i zintensyfikowania działań, by zatrzymać żubry w ich naturalnym środowisku domaga się Podlaska Izba Rolnicza. Problem związany jest oczywiście ze szkodami, jakie te gatunki wyrządzają w uprawach. Rolniczy...
Porządek obrad VI Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przedstawia się następująco:

 • Otwarcie obrad (godz. 10.30).
 • Wybór przewodniczącego obrad walnego zgromadzenia (głosowanie jawne).
 • Wybór sekretarza walnego zgromadzenia (głosowanie jawne).
 • Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 • Wybór komisji wniosków (głosowanie jawne).
 • Uchwalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z V Walnego Zgromadzenia W-MIR.

  Sąd: minister ma zapłacić za szkody spowodowane przez łosie

  Minister środowiska ma zapłacić kilkunastu rolnikom z województwa podlaskiego w sumie 386,6 tys. zł z odsetkami za szkody wyrządzone w ich prywatnych lasach przez łosie - zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie oddalając apelację resortu....
 • Szkody wyrządzane przez zwierzęta prawnie chronione, ze szczególnym uwzględnieniem szkód wyrządzanych przez łosie.
 • Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Walnego Zgromadzenia W-MIR w sprawie wieloletnich planów łowieckich
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Walnego Zgromadzenia W-MIR w sprawie Prawa łowieckiego
 • Informacja z bieżącej pracy Krajowej Rady Izb Rolniczych
 • Informacja z bieżącej pracy Zarządu Izby.
 • Dyskusja, sprawy bieżące.
 • Przyjęcie wniosków.
 • Zakończenie obrad VI Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu