Rolnicy płacą 7,8 dt/ha. Dzierżawa państwowej ziemi nabiera tempa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
23-03-2020,10:10 Aktualizacja: 23-03-2020,15:13
A A A

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych wydzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2019 roku wyniosła 7,8 dt/ha, a średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów uzyskana w ubiegłym roku ukształtowała się na poziomie 31 tys. zł.

KOWR wydzierżawił w 2019 roku 44,3 tys. ha i sprzedał nieco ponad 3 tys. ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Restrukturyzacja małych gospodarstw, wsparcie dla rolników, nabór wniosków, arimr

Premia na rozwój małego gospodarstwa czeka na rolników

Od 31 marca do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z budżetu PROW 2014-2020. Można dostać 60 tys. bezzwrotnej premii. O...
Dzierżawa jest głównym kierunkiem zagospodarowania państwowych gruntów. Cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż nie wymaga od rolników angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości. Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje w trybie przetargowym (przede wszystkim w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych) lub w trybie bezprzetargowym (w przypadkach określonych w ustawie).

Według stanu na koniec 2019 r. w dzierżawie pozostawało ok. 1 mln 40 tys. ha na podstawie zawartych 63,2 tys. umów dzierżawy. Jest to 76 proc. powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP. W ubiegłym roku wydzierżawiono ogółem 44,3 tys. ha gruntów Zasobu WRSP, na podstawie 4,9 tys. zawartych umów. Z tej powierzchni w trybie przetargowym wydzierżawiono 42,2 tys. ha gruntów.

W 2019 r. przeprowadzono prawie 6,5 tys. przetargów na dzierżawę, w których wydzierżawiono 37,2 tys. ha. W tym okresie skuteczność przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w relacji do przetargów odbytych wyniosła 74 proc. Natomiast skuteczność przetargów mierzona powierzchnią rozstrzygniętych przetargów do powierzchni zaoferowanej do dzierżawy była jeszcze wyższa i wyniosła 81 proc.

arimr, pandemia koronawirusa, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa

Oświadczenia w sprawie dopłat można zostawić w urnie

ARiMR poinformowała, że oświadczenie w sprawie dopłat bezpośrednich można pozostawić w urnie przy wejściu do biura, wysłać pocztą, złożyć przez platformę ePUAP lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej Chodzi o oświadczenia o braku zmian w...

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w 2019 r. wyniosła 7,8 dt/ha. Analizując wysokość czynszu w poszczególnych grupach obszarowych warto zauważyć, że najwyższy średni czynsz występuje w grupie obszarowej od 100 do 300 ha - 9,2  dt/ha.

Sprzedaż państwowych gruntów

W 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał grunty o łącznej powierzchni prawie 3,7 tys. ha. W tym celu zorganizował ponad 30 tys. przetargów na sprzedaż, w których sprzedał nieco ponad 3 tys. ha.

Skuteczność przetargów na sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych do przetargów odbytych wyniosła 17 proc. Natomiast skuteczność przetargów mierzona powierzchnią rozstrzygniętych przetargów do powierzchni zaoferowanej do sprzedaży wyniosła 18 proc.

Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów uzyskana w 2019  r. wyniosła 31 tys. zł. Najwyższe średnie ceny za 1 ha uzyskano w województwach opolskim i lubuskim,  odpowiednio 40,6 tys. zł i 39,8 tys. zł, a najniższe ceny osiągnięto w województwie łódzkim (17,3 tys. zł/ha) i  lubelskim (18,2 tys. zł/ha).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, nadleśnictwo Krynki, grunty rolne, reforma rolna

Odszkodowanie za grunty nie należy się

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił powództwo o zwrot ponad 14 ha gruntów, które rodzina utraciła po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej. Uznał, że doszło do zasiedzenia przez Skarb Państwa, a odszkodowanie się nie...
Z analizy ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano dla nieruchomości o powierzchni w grupie obszarowej od 100 do 300 ha - 42,3 tys. zł/ha (2 umowy), a najniższe w grupie obszarowej  od 2 do 10 ha - 24,7 tys. zł/ha (65 umów).

Od początku działania na Zasobie WRSP do końca ubiegłego roku zostało sprzedanych ponad 2,7 mln ha gruntów, tj. 57 proc. powierzchni przejętej do Zasobu WRSP.

Warto zauważyć, że zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw spowodował że stała się ona zjawiskiem marginalnym. Jednak zakaz ten nie jest bezwzględny.

Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj