Premia na rozwój małego gospodarstwa czeka na rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-03-2020,9:00 Aktualizacja: 28-03-2020,20:20
A A A

Od 31 marca do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z budżetu PROW 2014-2020. Można dostać 60 tys. bezzwrotnej premii.

O wsparcie może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

modernizacja gospodarstw, arimr, wsparcie dla rolnictwa, zakup maszyn i urządzeń rolniczych

Modernizacja gospodarstw. Dwa miesiące na złożenie wniosków o pomoc

Od 31 marca do 29 maja ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" (obszarze D), czyli m.in. na dofinansowanie do zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy...

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie.

Pod jednym warunkiem - dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój małego gospodarstwa, może uzyskać cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

arimr, pandemia koronawirusa, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa

Oświadczenia w sprawie dopłat można zostawić w urnie

ARiMR poinformowała, że oświadczenie w sprawie dopłat bezpośrednich można pozostawić w urnie przy wejściu do biura, wysłać pocztą, złożyć przez platformę ePUAP lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej Chodzi o oświadczenia o braku zmian w...

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.

Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe, takie jak m. in. budowa, przebudowa, remont budynków lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.

Premię można zainwestować w zakup gruntów, zakup stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

W związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw we wszystkich placówkach ARiMR, które pracują bez kontaktu z interesantami.

Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówek Agencji.

Uruchomiony został też specjalny adres e-mailowy: ALERT@ARIMR.GOV.PL oraz numer telefonu: 22 595 06 99, pod które można kierować pytania dotyczące działania ARiMR w czasie epidemii.

We wszystkich jednostkach udostępnione zostały wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami agencji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej <-- zobacz więcej

15.10 - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał <-- zobacz więcej

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

26.10 - 24.11.2020 dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę