Rolnicy mają nowoczesny sprzęt, ale brakuje dobrych dróg

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl
31-12-2014,10:15 Aktualizacja: 16-01-2015,13:51
A A A

Podlaska Izba Rolnicza w liście skierowanym do zarządu województwa podlaskiego domaga się utworzenia specjalnego programu budowy i modernizacji dróg rolniczych.

Izba podkreśla, że na przestrzeni ostatnich lat na Podlasiu bardzo dynamicznie rozwinęło się rolnictwo.

"Rolnicy wykorzystując dofinansowanie ze środków unijnych inwestują
w zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych. Przybyło na podlaskiej wsi prawie trzykrotna ilość ciągników o większej mocy a także nowoczesnych i większych maszyn rolniczych. Ten sprzęt musi jednak dojechać do pól, a tymczasem tereny województwa podlaskiego  charakteryzują się niekorzystną strukturą obszarową, pola są małe, podzielone i rozdrobnione" - czytamy w dokumencie.

Dlatego - jak podkreśla PIR - dróg dojazdowych jest dużo i często są  niedostosowane do wymagań nowoczesnego rolnictwa.

"Obecnie sieć w większości przypadków składa się z dróg gruntowych, nieutwardzonych, bardzo często nieprzejezdnych dla nowoczesnych specjalistycznych maszyn rolniczych. Często też z braku urządzeń towarzyszących drogom tj. rowów, przepustów, systemów odwodnienia - drogi te okresowo tracą charakter dróg przejezdnych - zwłaszcza w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych" - pisze samorząd rolniczy.

W ocenie Podlaskiej Izby Rolniczej, poprawa stanu istniejących dróg transportu rolnego powinna należeć do działań priorytetowych dla samorządu województwa podlaskiego.

"Docelowo sieć dróg rolniczych  powinna być elementem struktury przestrzennej gruntów rolnych, umożliwiająca komunikacje pomiędzy siedliskami poszczególnych gospodarstw rolnych a uprawianymi przez nie gruntami" - pisze izba.

Podkreśla, że w pełni popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dotyczące utworzenia "Podlaskiego wojewódzkiego programu budowy
i modernizacji dróg rolniczych".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement