Minister proponuje stawki za odstrzał dzików. Myśliwi dostaną więcej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-10-2018,11:30 Aktualizacja: 10-10-2018,11:50
A A A

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików. Myśliwi dostaną więcej pieniędzy.

Określone w tym akcie prawnym stawki zryczałtowanego zwrotu kosztów za odstrzał sanitarny wynoszą:

  • 650 zł za każdą samicę przelatkę i dorosłą samicę
  • 300 zł za pozostałe dziki

prawo łowieckie, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska, zasady polowań, polowanie z użyciem łuku

Myśliwy w Polsce na polowanie z łukiem szybko nie pójdzie

Polska nie dołączy do grona państw dopuszczających polowania za pomocą łuku. Zmiana Prawa łowieckiego musi być poprzedzona badaniami naukowymi - mówi Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Z interpelacją poselską w tej sprawie zwrócił...
Maksymalną, wynoszącą 650 zł stawkę wyliczono, biorąc pod uwagę następujące składowe:

  • uśredniony koszt wykonania odstrzału sanitarnego dzika i stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwego - 112 zł. Jest on powiększony w przypadku odstrzału sanitarnego samic przelatek lub dorosłych samic dzika o uśredniony koszt czynności związanych z koniecznością oceny wieku samicy i kontrolą rzetelności dokumentowania przez myśliwych wykonania odstrzału sanitarnego (70 zł) oraz kwotę dodatku dla myśliwego wykonującego selektywny odstrzał przelatek lub dorosłych loch dzika, wynikającą z konieczności dłuższego pobytu w łowisku w celu jego wykonania (280 zł)
  • uśredniony koszt dojazdu do miejsca prowadzenia odstrzału - 50 zł
  • uśredniony koszt transportu tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii - 78 zł
  • uśredniony koszt przechowywania tuszy - 37 zł
  • uśredniony koszt utylizacji patrochów - 23 zł

Odstrzał sanitarny dzików to jeden ze środków zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń. Sytuacja dotycząca choroby ciągle się zmienia i pojawiają się nowe przypadki u dzików i świń domowych, więc rozporządzenie ma wejść wżycie jak najszybciej, tzn. następnego dnia po ogłoszeniu.

Do tego czasu obowiązuje dokument z 2016 r., przewidujący stawki za odstrzał sanitarny od 283 do 482 zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu