KRIR krytykuje projekt ustawy dotyczący obrotu paliwami. Jest szkodliwy dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-02-2023,13:50 Aktualizacja: 22-02-2023,14:52
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych negatywnie zaopiniowała projekt ustawy dotyczącej obrotu paliwami. Jej zdaniem narusza prywatność rolników i jest sprzeczny z zasadą minimalizacji regulacji. Według prezesa Wiktora Szmulewicza zmiany są szkodliwe dla rolników.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który trafił do prac rządowych i jest na etapie opiniowania. Autorem projektu jest Ministerstwo Finansów.

pomoc dla producentów pszenicy i kukurydzy, wojna w Ukranie, handel ziarnem, Izby Rolnicze

Dopłaty do zbóż nie zrekompensują strat. Izby mówią jednym głosem

Rolnicy i ich reprezentanci zgłosili wiele uwag do ogłoszonego szumnie przez rząd programu pomocy "zbożowej". Chodzi m.in. o ograniczoną powierzchnię, którą ma objąć wsparcie, a także stawki dla poszczególnych...

W piśmie przekazanym do resortu finansów zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego. "Wyrażam stanowczy sprzeciw samorządu rolniczego wobec projektowanych przepisów dotyczących przewozu paliw oraz nakładania na rolników nowych obowiązków. Uważam, że te propozycje są szkodliwe dla rolników i prowadzą do pogłębiania nakładania restrykcji i nowych obowiązków na rolników" - napisał Szmulewicz.

"Aktualnie na wsi panują bardzo negatywne nastroje. Rolnicy są już skrajnie obciążeni różnymi obowiązkami i coraz większą biurokracją, która dodatkowo wpływa na ich finansową sytuację. W obliczu trudnych warunków na rynkach, takie propozycje wprowadzenia dodatkowych kosztów administracyjnych i regulacji dla rolników, są nie do przyjęcia" - wskazano w piśmie.

W opinii Izb Rolniczych, "propozycje wprowadzenia obowiązków, takich jak rozszerzenie definicji zakładowych stacji paliw służących do zaopatrywania w paliwa ciekłe pojazdów, w tym ciągników i maszyn rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach - na osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą (...) eksploatujące zakładową stację paliw, obowiązek rejestracji miejsca dostarczania paliwa, obowiązek potwierdzania odbioru paliwa, i objęcie kontrolą przez Prezesa URE, są nie tylko uciążliwe, ale również szkodliwe dla rolników".

Lubelska Izba Rolnicza, import ziarna z Ukrainy, ceny zbóż, rzepak, kukurydza

Izby Rolnicze wnioskują o interwencyjny skup kukurydzy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników w celu zagospodarowania ziarna przez PKN Orlen do produkcji bioetanolu. KRIR...

Według samorządu rolniczego, "w rolnictwie nie funkcjonuje szara strefa obrotu paliwem/olejem napędowym, gdyż wszyscy rolnicy zainteresowani są otrzymaniem faktury VAT z uwagi na to, że faktury te są podstawą do ubiegania się o zwrot części podatku akcyzowego".

Ponadto w wielu wypadkach - jak wskazują Izby - brak dostępu do internetu na obszarach wiejskich lub brak umiejętności rolnika (często są to osoby starsze) może spowodować techniczne utrudnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z objęcia systemem monitoringu. Mogą prowadzić do zwiększenia kosztów i utrudniać już i tak trudne warunki pracy na wsi.

"Proponowana zmiana ustawy (...) jest nie do przyjęcia. Stanowi naruszenie prywatności rolników, jest sprzeczna z zasadą minimalizacji regulacji, a wprowadzenie dodatkowych obowiązków wpłynie negatywnie na sytuację rolników, szczególnie małe gospodarstwa rodzinne. Dlatego wnoszę o wzięcie pod uwagę negatywnych skutków wprowadzenia takich zmian i wykluczenie rolników z przedmiotowego projektu" - zaapelował Szmulewicz w piśmie.

W opublikowanym na początku lutego projekcie nowelizacji szeregu ustaw dot. obrotu paliwami Ministerstwo Finansów proponuje m.in. objęcie koncesjami na obrót nowych rodzajów paliw, obowiązek rejestracji miejsc dostarczania paliw, utworzenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie dla podmiotów prowadzących obrót paliwami silnikowymi obowiązku rejestracji w systemie SENT miejsc dostarczania paliw. Jednocześnie w przypadku stacji paliw oraz stacji kontenerowych wprowadza się obowiązek przekazywania danych o stanach liczników urządzeń pomiarowych oraz odmierzaczy z dystrybutorów za pomocą POS - terminali do obsługi transakcji sprzedaży. Projekt likwiduje również możliwość przewozu bez zgłoszenia do systemu monitorowania SENT do 500 kg lub litrów paliw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu