Pojawienie się grypy ptaków u drobiu w Brazylii może mieć wpływ na europejski rynek

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Adrian Reszczyński PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
07-06-2023,9:20 Aktualizacja: 07-06-2023,9:22
A A A

Ewentualne wystąpienie grypy ptaków u drobiu w Brazylii może mieć wpływ na europejski rynek z uwagi na fakt, że Brazylia jest dużym eksporterem – przekazała ekspertka IERiGŻ dr Dorota Pasińska. Zaznaczyła, że z perspektywy polskich producentów ważniejsza jest obecność tej choroby w Europie.

Jak przekazała dla PAP ekspertka Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dr Dorota Pasińska, zgodnie ze stanem na 24 maja br. we Francji odnotowano największą w Unii Europejskiej liczbę ognisk grypy ptaków u drobiu, tj. 121. Zaznaczyła jednak, że we Francji choroba ta występuje dosyć często: w 2021 r. odnotowano tam 504 ognisk u drobiu, a w 2022 r. 1594.

premier, komisja europejska, bruksela, produkty rolne

Premier: złożymy wniosek o weryfikację naruszenia rynku w obszarach, takich jak drób, jajka, artykuły mleczne

Złożymy szybko wniosek (do KE - PAP) z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku obszarach, takich jak drób, jajka, artykuły mleczne - wskazał w piątek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do towarów rolnych z Ukrainy....

Wpływ na europejski rynek możliwy

Dodała, że grypa ptaków występuje również w Brazylii, choć na razie tylko u dzikich ptaków.

"Ewentualne wystąpienie grypy ptaków u drobiu w Brazylii, może mieć również wpływ na europejski rynek drobiu, bowiem Brazylia jest dużym producentem i eksporterem drobiu" – zwróciła uwagę. Podkreśliła, iż jak dotychczas jedną z przewag brazylijskiego drobiu był brak grypy ptaków, jednak pojawienie się choroby u ptaków dziko żyjących zwiększa ryzyko jej wniknięcia do stad drobiu.

"Jeśli chodzi o ryzyko rozprzestrzenia choroby, to dla polskich producentów ważniejsza jest obecność tej choroby w Europie, wiąże się to z migracjami ptaków dziko żyjących, które dość często przyczyniają się do ‘roznoszenia’ tej choroby. W przypadku bardzo odległych miejsc występowania tej choroby, ryzyko to jest mniejsze, choć może się zdarzyć, że działania człowieka spowodują przeniesienie tej choroby również na bardzo duże odległości" – stwierdziła Pasińska.

Ekspertka zwróciła uwagę, że w Polsce występowanie tej choroby utraciło swój sezonowy charakter, a ogniska moją pojawiać się również w okresie letnim. Oznacza to – w jej opinii – że w gospodarstwach utrzymujących drób należy podejmować działania zapobiegające wniknięciu tej choroby do stada nie tylko w okresie jesienno-wiosennym, ale również letnim.

wielkopolska izba rolnicza, wir, pomoc, projekt, rozporządzenie, hodowcy, drób

Producenci drobiu zatrwożeni. Określona data zamyka im drzwi do wsparcia

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) interweniuje u ministra rolnictwa w związku z uwagami zgłaszanymi przez producentów drobiu z tego regionu. Chodzi o istotne ograniczenie pomocy. Zaniepokojeni producenci drobiu zgłaszają się do...

Sektor drobiarski się rozwija

Zdaniem Pasińskiej, grypa ptaków dotychczas miała zróżnicowany wpływ zarówno na rynek europejski jak i polski.

"Np. w 2021 r. w Polsce odnotowano rekordową liczbę ognisk grypy ptaków w Polsce i po raz pierwszy od wejścia Polski do UE odnotowano spadek produkcji drobiu" – zwróciła uwagę. Dodała, że niezależnie od skali choroby wiele krajów trzecich, tj. nie będących członkami UE, wprowadza ograniczenia w imporcie z krajów występowania tej choroby, co może skutkować utrudnieniami w handlu drobiem.

W opinii przedstawicielki IERiGŻ, sektor drobiarski w Polsce obecnie dość dynamicznie się rozwija.

"Rośnie produkcja i eksport drobiu, ceny skupu drobiu są relatywnie wysokie. Jedną z przyczyn dość dobrych uwarunkowań handlowych jest zniesienie lub złagodzenia restrykcji związanych z COVID-19. Inną zaś zastępowanie przez konsumentów droższych rodzajów mięs, tańszym mięsem z kurcząt" – oceniła Pasińska.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 70-letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Badania te realizowane są w ramach działalności statutowej oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE