Producenci drobiu zatrwożeni. Określona data zamyka im drzwi do wsparcia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2023,9:50 Aktualizacja: 06-06-2023,9:53
A A A

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) interweniuje u ministra rolnictwa w związku z uwagami zgłaszanymi przez producentów drobiu z tego regionu. Chodzi o istotne ograniczenie pomocy.

Zaniepokojeni producenci drobiu zgłaszają się do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w związku z opublikowanym projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce.

Ograniczenie czasowe

Zgodnie z tym opublikowanym 22 maja projektem aktu prawnego dotyczącego uruchomienia rekompensat za straty gospodarstw w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, pomoc ma być skierowana do gospodarstw, które objęte były ograniczeniami w okresie między 29 grudnia 2019 r. a  13 maja 2020 r. oraz między 24 listopada 2020 r. i 28 lipca 2021 r. W ocenie hodowców niezrozumiałe jest to, dlaczego z rekompensat nie będą mogli skorzystać hodowcy, których gospodarstwo zostało objęte ograniczeniami po 28 lipca 2021 r.

drobiarze, drób, białko paszowe, cel wskaźnikowy dla białka paszowego, GMO, nonGMO, polskie białko, śruta sojowa, drób

Hodowcy drobiu mogą mieć problem z finansowaniem inwestycji

Drobiarze alarmują, że wprowadzenie obowiązkowego stosowania tzw. wskaźników białkowych w żywieniu drobiu, doprowadzi do utraty konkurencyjności polskiego mięsa drobiowego i spowoduje załamanie się całego sektora. Sektor drobiarski, ze...

„Rok 2021 był szczególnie trudny dla hodowców drobiu, odnotowano wówczas 403 ogniska grypy ptaków. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem było zmutowanie się wirusa i jego zaadaptowanie się do innych warunków niż chłodne i wilgotne powietrze, przez co ogniska grypy ptaków pojawiały się nawet w miesiącach letnich. Dodatkowo producenci drobiu borykali się ze znaczącymi wzrostami cen pasz i energii. W ubiegłym roku ognisk grypy ptaków było znacznie mniej - 68, lecz w bieżącym roku liczba ta może być znowu większa, ponieważ tylko w pierwszej połowie roku potwierdzono ich aż 59” – wskazuje WIR.

Nierówne traktowanie

Jak dalej podkreśla, skutki grypy ptaków to nie tylko bezpośrednia likwidacja stad, ale także brak możliwości produkcji na obszarach z ograniczeniami oraz niewykorzystanie potencjału produkcyjnego.

„W ocenie samorządu rolniczego wątpliwości budzi kierowanie pomocy tylko do tych gospodarstw, które zostały objęte ograniczeniami w wyżej wskazanym okresie. Jest to w naszej ocenie nierównym i niesprawiedliwym traktowaniem producentów drobiu. Dlatego zawnioskowaliśmy, aby pomoc skierowana była również do tych podmiotów, które objęte zostały ograniczeniami związanymi z ptasią grypą po 28 lipca 2021 r.” – przekazuje wielkopolska Izba.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie