Płacenie za owce wystarczy, by ochronić duże drapieżniki?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-05-2019,10:10 Aktualizacja: 27-05-2019,10:21
A A A

Co roku państwa europejskie wypłacają rolnikom niemal 30 mln euro, aby zrekompensować szkody wyrządzone przez duże drapieżniki - są to np. odszkodowania za zabite przez wilki owce, czy za ule i rodziny pszczele zniszczone przez niedźwiedzie.

Bogate kraje wypłacają większą część tej kwoty; większość odszkodowań wynika z wypasu niezabezpieczonego inwentarza żywego, co stanowi aż 68 proc. całkowitych kosztów.

prawo łowieckie, trybunał konstytucyjny, szkody łowieckie, Stanisław Rymar

Przepis dotyczący odszkodowań za szkody łowieckie niekonstytucyjny

Przepis Prawa łowieckiego mówiący, że nie przysługuje odszkodowanie za szkody łowieckie rolnikom, którzy nie wyrazili zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających takim szkodom, jest niekonstytucyjny -...

Temat odszkodowań za straty wyrządzone przez duże drapieżniki podjęło 22 naukowców z całej Europy, zajmujących się niedźwiedziami. Wyniki analiz przedstawiono na łamach "Biological Conservation".

Eksperci ocenili obecne w 27 krajach Europy programy kompensacji strat - lub programy zapobiegania szkodom; porównali też czynniki wpływające na koszty tych programów.

Ich analizy są częścią projektu realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stacją Biologiczną Donana (Hiszpańska Rada Badań Naukowych), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Z ich analiz wynika, że koszty rekompensat za szkody spowodowane przez duże drapieżniki różnią się znacznie w poszczególnych krajach Europy. Przykładowo Norwegia, na terenie której występuje blisko 50 niedźwiedzi, wypłaca rocznie 45 tys. euro odszkodowań, podczas gdy Chorwacja z tysiącem niedźwiedzi płaci 9 tys. euro.

rekompensaty, pieniądze, rolnicy, RPO, Adam Bodnar

Te zwierzęta powodują straty w uprawach i majątku, ale odszkodowań brak

Według rzecznika praw obywatelskich (RPO) Adama Bodnara, rząd powinien rozszerzyć listę gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa. Rolnicy skarżą się na niemożność uzyskania rekompensat za...

"Koszt" pojedynczego niedźwiedzia jest tysiąc razy wyższy w Norwegii, niż w Chorwacji. Skąd te różnice? Odpowiedź brzmi: prewencja.

W Norwegii kilka milionów owiec pasie się na letnich pastwiskach praktycznie bez nadzoru. W rezultacie co roku hodowcy otrzymują rekompensaty za kilkanaście tysięcy zabitych owiec.

W Chorwacji natomiast lokalna społeczność (głównie rolnicy) jest zaangażowana w zarządzanie populacją niedźwiedzi i prawidłowo zabezpiecza swój inwentarz, aby zapobiegać szkodom.

Rekompensaty za wyrządzone szkody corocznie wypłaca większość państw Europy, ale tylko połowa z nich regularnie inwestuje w środki zapobiegawcze. Większa część pieniędzy przeznaczonych na zapobieganie szkodom pochodzi z krajów, w których obserwuje się wzrost liczebności reintrodukowanych populacji dużych drapieżników na obszarach, gdzie praktykowany jest wolny wypas, takich jak Francja z pirenejską populacją niedźwiedzi brunatnych.

rdoś w olsztynie, szkody wyrządzane przez bobry, odłów bobrów, atak wilków, fladry, pastuchy elektryczne

Uprawy i zwierzęta będą lepiej chronione przed wilkami i bobrami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie ponad 1,7 mln zł na ochronę upraw i zwierząt hodowlanych przed działalnością wilków i bobrów. Oba gatunki...

Władze muszą dołożyć wszelkich starań, aby dostosować praktyki hodowlane do obecności dużych drapieżników, a to kosztuje. We Francji koszty zapobiegania szkodom mogą sięgać 10 mln euro.

Badanie dowodzi, iż powrót dużych drapieżników nie zawsze przekłada się na większe szkody i wyższe odszkodowania. Rozprzestrzeniły się także na obszary o małej aktywności rolniczej i duże obszary leśne, które zapewniają im naturalne pożywienie i schronienie.

Polska płaci 239 euro za jednego wilka rocznie, co czyni ją drugim krajem o najniższych kosztach odszkodowań dla wilków w Europie. Zgodnie z niedawną decyzją Komisji Europejskiej rolnicy będą mogli otrzymać pełne odszkodowanie za wszelkie szkody i inne wydatki związane z zapobieganiem szkodom z udziałem dużych drapieżników.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement