Ministrowie o znakowaniu żywności i zwalczaniu ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-12-2020,13:35 Aktualizacja: 16-12-2020,13:38
A A A

Działania podejmowane w związku z oczekiwaniami konsumentów w zakresie dostarczania żywności wysokiej jakości, jej znakowania i informowania o niej były jednym z tematów posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

W posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli uczestniczył Grzegorz Puda. Politycy przyjęli "Konkluzje Rady w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt".

wydatki na świąteczny koszyk, mięso, warzywa, Paweł Wyrzykowski, Bank BNP Paribas

Świąteczny koszyk żywności może być tańszy niż przed rokiem

W grudniu ceny żywności są wyższe niż przed rokiem, ale koszyk produktów na święta może okazać się tańszy - wynika z analizy BNP Paribas. Mniej zapłacimy np. za mięso i warzywa, a więcej za mąkę i twaróg. Paweł Wyrzykowski, analityk...

W dokumencie wskazano na oczekiwania konsumentów dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich i potrzebę łatwego rozpoznawania żywności wyprodukowanej w wyższych standardach niż minimalne, określone w przepisach UE.

Konkluzje podkreślają cel takiego oznakowania, którym powinna być poprawa dobrostanu dla jak największej liczby zwierząt. Wskazują również aspekty, które powinny zostać uwzględnione podczas prac nad wprowadzeniem etykietowania informacją o dobrostanie zwierząt.

Polska zaakceptowała wypracowany projekt konkluzji. - Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego z oznaczeniem wskazującym na dobrostan zwierząt. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich - powiedział Puda.

Cel ten został podkreślony w Strategii "Od pola do stołu" i jest również jednym z priorytetów polskiego rządu.

ryszard bartosik, ministerstwo rolnictwa, brexit, eksport towarów rolno-spożywczych

Resort liczy, że brexit nie zaburzy eksportu żywności na Wyspy

Liczymy na to, że mimo brexitu wysoki eksport polskich towarów rolno-spożywczych do Wielkiej Brytanii się utrzyma - mówi Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Polityk przypomniał, że z końcem 2020 roku kończy się okres przejściowy...

Jak mówił minister, dobrostan zwierząt jest szeroko dyskutowany w Polsce i wzbudza duże zainteresowanie społeczne. - Powszechne jest przekonanie o konieczności poprawy warunków utrzymania zwierząt służących do produkcji żywności. Jednak każde takie działanie generuje koszty dla rolników i producentów - podkreślił.

Dlatego, jego zdaniem, tak ważne jest wprowadzenie takiego oznakowania, które przekaże konsumentom jasną i czytelną informację o dobrostanie zwierząt, a jednocześnie pozwoli należycie wynagrodzić koszty i docenić wysiłki podejmowane przez rolników w tym zakresie.

Wprowadzenie takiego oznakowania w Unii Europejskiej powinno stać się zachętą dla rolników do podnoszenia dobrostanu zwierząt i wyznaczać kierunek zmian w tym zakresie.

- Mam nadzieję, że ta inicjatywa przysłuży się poprawie dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w państwach UE. Tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt - stwierdził minister.

system Nutri-Score, etykowanie żywności, strategia Od pola do stołu, Nutrinform Battery

Etykietowanie żywności dzieli kraje UE

Kraje UE są podzielone w sprawie tego, jak powinien wyglądać wspólny systemy oznaczania wartość odżywczej na opakowaniach produktów. Komisja Europejska chce wprowadzenia w Unii Europejskiej obowiązkowego, wspólnego systemu...

Ministrowie zajęli się również projektem "Konkluzji dotyczących znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania profili żywieniowych oraz znakowania krajem pochodzenia". Ostatecznie konkluzje zostały przyjęte jako konkluzje Prezydencji, z jednoczesnym sprzeciwem Włoch, Czech oraz Grecji.

Zdaniem Polski prowadzenie prac nad zharmonizowanym etykietowaniem dotyczącym wartości odżywczej na przodzie opakowania ułatwi konsumentom dokonywanie wyborów żywieniowych i wpłynie na zmniejszanie częstotliwości występowania chorób dietozależnych. System znakowania nie powinien być jednak dyskryminujący.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz zwalczania ASF, podejmowanych w ramach ścisłej współpracy właściwych inspekcji Polski, Niemiec i Czech oraz zaplanowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Strony podkreśliły, że ASF pozostaje wyzwaniem dla całej UE i jej sektora trzody chlewnej. Konieczne jest zatem podjęcie rozmów z państwami członkowskimi UE na temat zwiększenia refundacji z budżetu UE na działania realizowane w krajach.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu