Polska ponownie zarobiła rekordowo dużo na eksporcie żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2022,14:30 Aktualizacja: 15-02-2022,14:38
A A A

W 2021 r. padł kolejny rekord eksportu polskiej żywności. Jego wartość zwiększyła się w stosunku do 2020 r. o 9 proc. i osiągnęła nienotowany dotąd poziom 37,4 mld euro (170,8 mld zł) - poinformował Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa.

- Krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej, nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, bardzo dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym - podkreślił szef resortu.

rynek żywności w Polsce, Ewa Pytkowska, Checkpoint, łańcuch dostaw żywności, pandemia koronawirusa

Rynek handlu żywnością w Polsce wkrótce może przebić kolejną barierę

Według analizy Research and Markets, najpóźniej do 2025 r. rynek produktów spożywczych w Polsce ma przebić barierę 100 mld dolarów, ale może stać się to szybciej m.in. z powodu dużego zainteresowania produktami premium -...

Zaznaczył, że możliwość zwiększania wywozu artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju.

Polityk zwrócił uwagę, że utrzymuje się dobre tempo wzrostu sprzedaży przy jednoczesnym niższym tempie wzrostu importu. Przywóz towarów rolno-spożywczych w 2021 r. osiągnął 24,7 mld euro i był o 8,6 proc. większy niż przed rokiem. Kowalczyk dodał, że różnica pomiędzy eksportem a importem powiększyła się o blisko 10 proc. i dodatnie saldo wymiany produktami żywnościowymi wynosi obecnie 12,7 mld euro.

Według danych Biura Analiz i Strategii KOWR około 73 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 27,1 mld euro (+11 proc. r/r).

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,4 mld euro, +9 proc.), Niderlandów (2,2 mld euro, +16 proc.), Francji (2,1 mld euro, +16 proc.), Włoch (1,9 mld euro, +10 proc.) i Czech (1,6 mld euro, +5 proc.).

promocja polskiej żywności, KOWR, NIK, MRiRW, artykuły rolno-spożywcze

NIK: MRiRW i KOWR skutecznie promowały polską żywność

Działania ministerstwa rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz promowania polskiej żywności za granicą były skuteczne - oceniła NIK w raporcie. W latach 2017-2020 eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł o ponad 6...

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld euro (wzrost o 3 proc.) - najwięcej do Wielkiej Brytanii (3,0 mld euro, -4 proc.), na Ukrainę (0,8 mld euro, +7 proc.), do Rosji (0,7 mld euro, +19 proc.), USA (0,6 mld euro, +14 proc.) i Arabii Saudyjskiej (0,5 mld euro, -26 proc.) oraz Algierii (0,4 mld euro, +66 proc.).

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (7,0 mld euro, +9 proc.), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,7 mld euro, +10 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (4,1 mld euro, -4 proc.), cukier i wyroby cukiernicze (2,8 mld euro, +9 proc.), produkty mleczne (2,6 mld euro, +13 proc.) oraz ryby i przetwory rybne (2,4 mld euro, +4 proc.).

W opinii analityków KOWR wzrost eksportu w 2021 r. był przede wszystkim wynikiem: znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym wprowadzonych z powodów pandemicznych w pierwszej połowie roku; znacznej dywersyfikacji kierunków eksportu, co pozwalało na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE; rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców; dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii.

Na dobre wyniki w handlu żywnością wpłynął także popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych, korzystnemu dla eksporterów kursowi złotego względem euro oraz konkurencyjności cenowej i jakościowej polskich produktów rolno-spożywczych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej